2015/88 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2015/88)

1. Ziraat Mühendisi/Danışman Eğitimi Hakkında Bilgi;

2. ABD Telafi Edici Vergi Anti-Damping Önlemleri Hakkında Bilgi;

3. Guatemala Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Yuvarlak Masa Toplantısı Hakkında Bilgi;

4. Arjantin – İthalat Kısıtlamaları Hakkında Bilgi;

5. 6. Deri Tasarım ve Üretim Yarışması Hakkında Bilgi;

6. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

7. Lüks Kâğıt Talebi Hakkında Bilgi;

8. Duphat 2016 Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;

9. FINE FOOD Australia 2016 - Milli Katılım Organizasyonu Ön Talep Hakkında Bilgi;

10. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

ZİRAAT MÜHENDİSİ/DANIŞMAN EĞİTİMİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü'nden almış olduğumuz 11/12/2015 tarih ve 3157 sayılı yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün yazısına atfen Müdürlükleri tarafından ihracatçı firmaların Danışman Ziraat Mühendislerine 22/12/2015 tarihinde Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri toplantı salonunda saat 10:00'da " Ürünlerin Bildirime Konu Olan Organizmalar Yönüyle Kontrolü ve Ürün Hazırlama” konusunda eğitim verileceği bildirilmektedir. Aynı yazıda devamla, bahsekonu eğitime katılmayan danışman ziraat mühendislerin temsil ettikleri firmaların ürün kontrollerinin müdürlüklerince yapılamayacağı bildirilmektedir.

 

Bu kapsamda, mevcut Rusya Federasyonu'na Yaş Meyve Sebze İhracatı yapabilecek firmalar listesinde yer alan veya listede olmamakla birlikte listeye girmek üzere başvuruda bulunan firmalarımızın sevkiyatlarında, anılan Müdürlükçe yapılan ürün kontrollerinde yasaklamaya maruz kalınmaması açısından aşağıda detay bilgileri verilen eğitime Danışman Ziraat Mühendislerinin katılmalarını sağlaması hususunda gereği önemle rica olunur.

 

EĞİTİM BİLGİLERİ:

YER : Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri Toplantı Salonu (BAİB)

Tarih : 22 Aralık 2015

SAAT : 10:00

ADRES : Topçular Mah. Aspendos Bulvarı No: 163 07200/Muratpaşa- ANTALYA

TEL : 0242 311 80 00

 

2

ABD TELAFİ EDİCİ VERGİ ANTİ-DAMPİNG ÖNLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanlığı tarafından ülkemiz menşeli "hat boruları” ithalatına karşı yürütülmekte olan anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarında ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) damping ve sübvansiyonun varlığına; ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) ise dampingli ve sübvansiyonlu ithalatın ABD yerli üretimine zarar verdiğine hükmedildiği bildirilmiştir.

Yazıda devamla, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Aralık 2015 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirimlerle soruşturmalar sonuçlandırarak ülkemiz menşeli hat borular ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi önlemleri nihai olarak yürürlüğe girdiği, anti-damping önlemi kapsamında, 22 Mayıs - 18 Kasım 2015 tarihleri arasında uygulanan geçici anti-damping önlemi tahsil edileceği, önlemin nihai olarak yürürlüğe girmesi ile 27 Kasım 2015 tarihinden itibaren ise ABD Gümrüklerinde %0 - %22,09 oranları arasında değişen oranlarda teminat alınacağı, telafi edici vergi önlemi kapsamında ise; 22 Mart - 18 Temmuz 2015 tarihleri arasında uygulanan telafi edici vergi önlemi tahsil edileceği, önlemin nihai olarak yürürlüğe girmesi ile 27 Kasım 2015 tarihinden itibaren ise ABD Gümrüklerinde %1,31 - %152,20 oranları arasında değişen oranlarda teminat alınacağı iletilmektedir.

Mezkur nihai önlemlerin, en az 5 yıl süreyle yürürlükte kalacağı, firma bazlı marjlar, ABD'li yerli üreticiler ya da ülkemiz ihracatçılarının başvurusuyla ITA tarafından açılması muhtemel idari gözden geçirme soruşturmaları neticesinde değişebileceği bildirilmektedir.

 

3

GUATEMALA DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI İLE YUVARLAK MASA TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

DEİK/Türkiye-Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi tarafından 18 Aralık 2015 tarihinde Guatemala Dışişleri Bakan Yardımcısı ile gerçekleştirilecek olan Yuvarlak Masa Toplantısı ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/12/2015 tarih 2644 sayılı yazının ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı ( 1 sayfa)

4

ARJANTİN – İTHALAT KISITLAMALARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Arjantin İthalat Kısıtlamaları ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/12/2015 tarih 2643 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı ve Ticaret Müşavirliğimiz değerlendirmesi ( 5 sayfa)

5

6. DERİ TASARIM VE ÜRETİM YARIŞMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

6. Deri Tasarım ve Üretim Yarışması ile ilgili olarak Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 04/12/2015 tarih 10284 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı ve Yarışma Posteri ( 2 sayfa)

6

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

 

Kuruluşları stoklarında bulunan ekmeklik, Makarnalık, buğday ve arpaların mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili olarak Toprak Mahsulleri Ofisi'nden alınan 03/12/2015 tarih 1886104 sayılı yazı ve ekleri ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (3 sayfa)

7

LÜKS KAĞIT TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

Muskat Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıda; Umman'da yerleşik Barami Trading LLC firma sahibi Mustafa Barami'nin, "hurma ağacı” yaprağından lüks kağıt üretimi yapılması konusunda bir projesinin bulunduğu, adı geçen firma temsilcisinin daha evvel Umman'da genç müteşebbislere yönelik bir ödül aldığının tespit edildiği ve Müşavirliklerince söz konusu projenin samimi olarak değerlendirildiği ifade edilerek,

Anılan temsilcinin, bu kapsamda kağıt üretimi ya da kendisinin sağlayacağı ham maddeden ara mamule geçiş yapabilecek Türk firmaları ile ivedilikle temasa geçmek istediği bildirilmektedir.

Bilgilerini ve ilgilenen üyelerimizin aşağıda iletişim bilgileri sunulan Muskat Ticaret Müşavirliği ile direkt temasa geçmeleri hususu rica olunur.

MUSKAT TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ
Mehmet Murat GÖĞÜŞ Muskat Ticaret Müşaviri

Tel : 00 968 245 95 544
00 968 245 95 502
Faks : 00 968 245 90 055
Mail :muskat@ekonomi.gov.tr
Web :Muskat Ticaret Müşavirliği

8

DUPHAT 2016 FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

 

15-17 Mart 2016 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri/Dubai'de düzenlenecek olan DUBHAT 2016/ 21. Uluslararası İlaç ve Teknolojileri Fuarı” ile ilgili olarak Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 08/12/2015 tarih 12640 sayılı yazı ve duyurunun ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı ve Duyuru (3 sayfa)

9

FINE FOOD AUSTRALİA 2016 - MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU ÖN TALEP HAKKINDA BİLGİ;

Melbourne / Avustralya'da 12 - 15 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenecek "Fine Food Australia 2016 Uluslararası Gıda Ürünleri- Makineleri - Restoran Ekipmanları Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

1984 senesinden beri düzenlenmekte olan "Fine Food Australia Fuarı” Güney Yarım Küre'deki en büyük ticaret fuarı olarak nitelenmektedir. 2014 yılında Fine Food Australia Fuarı'nda 45 ülkeden 1.000'e yakın katılımcı yer almış ve 24.000 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Avustralya ve bölge ülkelerine yönelik ihracat potansiyelinin yerinde görülmesi ve geliştirilebilmesi açısından fırsat niteliği taşıyan Fine Food Australia 2016 Fuarı'nın ülkemiz milli katılımında yer alacak firmalara Genel Sekreterliğimizce;

 

- Stand alanı kiralanması

- Stand inşaat, dekorasyonu ve elektrik bağlantısı, stand temizliği, internet

- Ürünlerinizin nakliye, gümrükleme ve stand teslimi

- Reklam ve tanıtım

hizmetleri verilecektir.

Fine Food Australia 2016 Fuarı'na ilişkin ön - hazırlık çalışmalarının sağlıklı olarak yürütülebilmesi amacıyla, fuara başvuruda bulunmayı planlayan katılımcıların 25 Aralık 2015 Cuma Günü saat 17:30'a kadar kaç metrekarelik alanla katılmak istediklerine ilişkin EK'te yer alan ön başvuru formunu doldurarak, İİB Genel Sekreterliğinin (0212 454 05 01) numaralı faksına veya kurumeyve@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bilgi için irtibat:

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi
Zühal DUMAN ( Tel: 0212 454 07 63), Görkem BAYAR ( Tel: 0212 454 00 43)
Faks : 0212 454 05 01
E-posta : kurumeyve@iib.org.tr

EK: Fine Food Australia 2016 Fuarı Ön Başvuru Formu (1 Sayfa)

10

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.