2015/85 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2015/85)

1. Rusya Federasyonu'na Yapılması Planlanan Seyahatler Hakkında Bilgi;

2. Türkiye-Fransa 12. Dönem Tarım Teknik Komitesi Toplantısı Hakkında Bilgi;

3. İngiltere'de Yaşanan Dolandırıcılık Olayı Hakkında Bilgi;

4. Dolaşım Belgeleri Hakkında Bilgi;

5. Growtech Eurasia 2015 Hakkında Bilgi;

6. Türkiye Bursları 2016 Yılı Planlama çalışmaları Hakkında Bilgi;

7. Saudi Building & Interior Fuarı Hakkında Bilgi;

8. Yunanistan İle Ticari İlişkilerin Geliştirilmesi Hakkında Bilgi;

9. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

Dr. Arzu EROL

Genel Sekreter V.

1

RUSYA FEDERASYONU'NA YAPILMASI PLANLANAN SEYAHATLER HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27/11/2015 tarih 2559 sayılı yazıda, 2011 Nisan ayından bu yana Rusya Federasyonu'na turistik amaçlı seyahat edecek Türk vatandaşlarından vize aranmadığı, ancak ticari faaliyette bulunacak olan vatandaşlarımızın ticari vize ile anılan ülkeye giriş yapmalarının gerektiği,

 

Sınır girişlerinde gerçekleştirilen pasaport kontrolleri esnasında turistik amaçlı vize ile gelen iş adamlarının sıkıntı yaşadıkları, bu kapsamda, anılan ülkeye fuar ziyareti amacı ile dahi olsa yapılması planlanan seyahatler için vize alınmasının tavsiye edildiği ifade edilmektedir.

 

2

TÜRKİYE-FRANSA 12. DÖNEM TARIM TEKNİK KOMİTESİ TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26/11/2015 tarih 2529 sayılı yazıda,

 

Türkiye-Fransa 12. Dönem Tarım Teknik Komite Toplantısının 16 Aralık 2015 tarihinde Paris'te gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, sözkonusu toplantıya ilişkin hazırlanacak dosyada kullanılmak üzere; Fransa ile ikili ilişkilerimiz çerçevesinde ihracatçılarımızın söz konusu pazarda karşılaştığı sorunlar ile gerçekleştirilecek toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede konuya ilişkin olabilecek görüş ve önerilerin bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 30 Kasım 2015 Pazartesi günü saat 12:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesini rica ederiz.

 

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

3

İNGİLTERE'DE YAŞANAN DOLANDIRICILIK OLAYI HAKKINDA BİLGİ;

İngiltere'de yaşanan dolandırıcılık olayı ile ilgili INC Sekretaryasından alınan 26/11/2015 tarihli e-posta mesajının ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

 

 

4

DOLAŞIM BELGELERİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan 23/11/2015 tarih ve 2508 sayılı yazıda özetle; "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden Meclisimize iletilen yazıda, 25.03.2014 tarihli 2014/1 ve 04.02.215 tarihli 2015/1 Sayılı Genelgeleri gereğince dolaşım ve menşe belgelerinin sonradan kontrol işlemlerinin Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince yürütüldüğünden bahilse Bölge Müdürlüklerine intikal eden taleplerin cevaplandırılması aşamasında "eşyanın menşeine ilişkin teşvik edici bilgi ve belgeler, belgeyi onaylayan kişi/kurum/kuruluş ve firma nezdinde girişimde bulunmak suretiyle temin edilir.” hükmü uyarınca gümrük idarelerince ilgili belge ve bilgi temini sürecinde sorunlar yaşandığı bildirilmektedir.

Anılar yazıda gerek firma adreslerinin güncel olmaması nedeniyle tebligatların firmalara ulaşmaması, gerekse tebligat yapıldığı halde ilgili firmalarca talep edilen bilgi ve belgelerin gümrük idarelerine ibraz edilmemesinden ötürü eşyanın serbest dolaşım veya menşe tespiti yapılamadığı belirtilmektedir. Bunun sonucunda yurt dışı gümrük idarelerine olumsuz cevaplar iletilmesi nedeniyle ilgili ülkelerce aynı firmalar adına düzenlenen diğer dolaşım belgelerinin de sonradan kontrol amacıyla gönderildiği ifade edilmektedir. Belgelerin sık sık sonradan kontrole tabi tutulması ise, ilave iş yükü ve maliyetlere yol açmaktadır. Bu itibarla üyelerinizin gümrük idarelerine bildirilen firma adreslerinin güncel tutulmaması ve gümrük idarelerince talep edilen tüm bilgi ve belgelerin eksiksiz ibrazı yönünde bilgilendirilmesi hususunda gereği rica olunur.” denilmektedir.

5

GROWTECH EURASİA 2015 HAKKINDA BİLGİ;

"Growtech Eurasia 2015 Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı ile ilgili olarak Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 24/11/2015 tarih 2732 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı, Başvuru Formu ve Alım Heyeti Listesi (6 sayfa)

 

6

TÜRKİYE BURSLARI 2016 YILI PLANLAMA ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23/11/2015 tarih 2499 sayılı yazıda, Türkiye 2016 yılı bursları planlama çalışmaları ile ilgili ekte yer alan sorular çerçevesinde görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir. Bu çerçevede, sözkonusu 2016 yılı burslarına ilişkin yazı ilişikte sunulmakta olup, konu ile ilgili görüşlerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere en geç 02 Aralık 2015 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesini rica ederiz.

 

Ek: Türkiye Bursları 2016 Yılı Planlaması ve Soru Cetveli (2 sayfa)

7

SAUDİ BUİLDİNG & INTERİOR FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde 11-14 Nisan 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan 25. Saudi Building&Interior Fuarına ilişkin olarak Cidde Ticaret Ataşeliği'nin 24/11/2015 tarihli yazısı ekinde alınan duyurunun ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Duyuru (1 sayfa)

8

YUNANİSTAN İLE TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul Ticaret Odası'nın bir yazısına atfen, Türkiye ihracatçılar Meclisi'nden alınan 19/11/2015 tarih 2469 sayılı yazıda, Ekonomik ve finansal sorunlar yaşayan Yunanistan'ın, coğrafi ve kültürel yakınlığı sebebiyle, Türkiye ile ticaret potansiyelinin yüksek olan ülkeler arasında olduğu ve TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl Yunanistan ile ticaret hacminin 5,5milyar dolar (1,5 milyar doları ihracat, 4 milyar doları ithalat olmak üzere) düzeyinde gerçekleştiği, bu rakamın potansiyelin çok altında olduğu, bu itibarla, İstanbul Ticaret Odası tarafından Yunanistan ile ticari ilişkiler üzerine bir anket çalışması başlatıldığı bu çalışma ile Türk firmalarının Yunanistan ile ticari ilişkiler konusundaki görüşlerinin alınmasının amaçlandığı ifade edilmekte olup, Yunanistan'a ihracat yapan firmalarımızın bir nüshası ilişikte yer alan anket formunun doldurularak taraflarına iletilmesi talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, sözkonusu formun doldurularak en geç 04 Aralık 2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesini rica ederiz.

Ek: Yunanistan Anket Formu (1 sayfa)

 

9

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.