2015/81 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2015/81)

1. Birliğimiz Organizasyonunda Düzenlenecek Yekaterinburg Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

2. Rusya Federasyonunda Yol Kullanım Ücreti Dönemi 15 Kasım 2015'de Başlıyor..

3. KOSGEB'den Yeni Kurumsallaşma ve Markalaşma Desteği

4. İran Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

5. REACH-CLP Haber Bülteni Hakkında Bilgi;

6. Hindistan Smart Cities Fuarı 2016 Hakkında Bilgi;

7. Kanada The Buildings Show 2015 IIDEX Fuarı Hakkında Bilgi;

8. İspanya'nın BASK Bölgesi Tanıtım Semineri Hakkında Bilgi;

9. Irak'a Ayçiçeği Yağı İhracatı Hakkında Bilgi;

10. Foodex Japan 2016 Fuar Katılım Duyurusu Hakkında Bilgi;

11. Özbekistan Yatırım Forumu Hakkında Bilgi;

12. Türkiye Belarus Yatırım Forumu Hakkında Bilgi;

13.  Özel Kullanım Amaçlı İlaçların Özbekistan'a Getirilmesi Hakkında Bilgi;

14. Sea Food Expo Global 2016 Fuarı Hakkında Bilgi;

15. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

BİRLİĞİMİZ ORGANİZASYONUNDA DÜZENLENECEK YEKATERINBURG SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığımız Koordinatörlüğü ve Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda Rusya Federasyonu'nun Sverdslovsk Bölgesi Yekaterinburg şehrine yönelik 06-10 Aralık 2015 tarihlerinde "İnşaat, Yapı Malzemeleri ve Tüketim Ürünleri Sektörel Ticaret Heyeti” programı düzenlenecektir.

Rusya Federasyonu'nun orta batı kesiminde, Sverdlovsk yönetim biriminin (oblast) yönetim merkezi olan Yekaterinburg şehri, Rusya'nın Moskova ve St. Petersburg'dan sonra üçüncü büyük şehri olarak yapı sanayi ve inşaat sektörü ile diğer tüketim maddeleri dış ticaretinde önemli bir potansiyel arz etmektedir. Söz konusu sektör kapsamındaki Bölgemiz mal ve hizmetlerinin tanıtılması ve dış ticaret bağlantılarının tesis edilmesi amacıyla düzenlenecek Sektörel Ticaret Heyeti Programı kapsamında, Türk ve Rus işadamları arasında ikili iş görüşmeleri yapılması yanısıra yerinde Pazar incelemesi faaliyetleri dahilinde firma, ofis-mağaza, tesis ve satış noktaları ziyaretlerinden oluşan retail tur da düzenlenecektir.

Firmalarımızın ihraç konusu ürünlerini tanıtmak ve pazar hakkında araştırmalar yapmak amacıyla gerçekleştirilecek olan sektörel ticaret heyeti programı destek kapsamında olup, bu kapsamda heyete katılmak isteyen işadamlarımızın; ulaşım ve konaklama giderlerinin % 60'ı desteklenecek ve bu durumda da katılımcılar sadece toplam katılım giderlerinin % 40'ı olan 750 $ ödeyecektir.

Söz konusu heyete katılmayı düşünen işadamlarımızın; 750 USD olarak hesaplanan kişi başı katılım avansının yatırıldığına dair banka dekontunu ekte yer alan başvuru formu ile birlikte en geç 13 Kasım 2015 Cuma gününe kadar Genel Sekreterliğimize göndermeleri hususunda;

EK : Başvuru Formu, Program (2 Syf)

 

 

2

RUSYA FEDERASYONUNDA YOL KULLANIM ÜCRETİ DÖNEMİ 15 KASIM 2015'DE BAŞLIYOR..

06.04.2014 tarihli 68 Nolu Federal yasa uyarınca ağır taşıtların yola verdiği zararı karşılamak üzere 12 tonun üzerinde yük taşıyan TIR'lar federal karayollarında kat ettikleri kilometre başına 3.73 ruble ödemek zorundadır. Bu kanun 15 Kasım 2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Rus Derneği, Federal yollar ajansının (http://en.rosavtodor.ru/) ve ödemenin tahsilini yapacak olan şirketin (SPC) (http://platon.ru/) internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre;

Ödemeyi yapmanın iki yolu bulunmaktadır;

· Taşımacılık firmalarına ücretsiz olarak verilecek cihaz, bu görevi üstlenecek özel amaçlı merkezlerde dağıtılacak, Glonass navigasyon sistemiyle araçların hareketini takip etmek mümkün olacaktır. Seyahate başlamadan önce TIR sahibi hesabına gideceği güzergâha göre ödenmesi gereken ücreti yatırması gerekmektedir.

 

· Araçlarında sınır cihazları bulunmayan TIR sahipleri güzergahlarını, güzergahın başlama günü ve tarihini bildirecek ve ödenmesi gereken ücret ile birlikte güzergah kartı alacaktır. Kart basıldıktan sonra 24 saat içinde ücretin ödenmesi gerekmektedir.


Uygulamaya ilişkin olarak ihlalde bulunan firmaları tespit etmek için sabit ve mobil veri işlem merkezleri kurulacaktır. Yol kullanım ücretini ödemeyecek araçların cezaları 5.000 rubleden 450.000 rubleye kadar çıkmaktadır. Sürekli ihlalde bulunan firmaların tespit edilmesi halinde ceza 1.000.000 rubledir.

 

Uygulamaya ilişkin detaylı bilgiye ilgili otorite olan Rosavtodor ve sistem operatörü Platon firmasının internet sitesinden ulaşılabilmektedir. İngilizce konuşan sistem operatörleri için 24 saat açık danışma hattı telefonu ise; +7 495 540 02 02'dir.

Konuya ilişkin olarak Rus otoritelerinin aracı tutma hakkı, ihlallerin önlenmesi ve cezaların ödenmesini mümkün kılmak için aracın Rusya'dan çıkışını engelleme hakkı bulunmaktadır.

 

3

KOSGEB'DEN YENİ KURUMSALLAŞMA VE MARKALAŞMA DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

"KOSGEB'den KOBİ'lerin Kurumsallaşma ve Markalaşma Projeleri 55 Milyon TL'lik destek…”

İşletmelerin kurumsallaşmalarında ve marka olmalarında doğru stratejilere ihtiyaçları bulunduğu gerçeğinden hareketle KOSGEB, KOBİ Proje Destek Programı kapsamında yaklaşık 55 Milyon TL'lik bir bütçe ile KOBİ'lerin Kurumsallaşma ve Markalaşma konularında hazırlayacakları projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

 

Ä "KOBİ'lerde Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi”

Ä "KOBİ'lerde Markalaşmaya Geçiş”

Konu başlıklarındaiki yeni proje teklif çağrısına çıkmaktadır. Söz konusu proje teklif çağrıları kapsamında işletmelerin hazırlayacakları projelere55 Milyon TL'likbir destek sağlanması öngörülmektedir.

 

Ä Son Başvuru Tarihi: 30 KASIM 2015 (Saat 23.59)

 

Konu ile ilgili detaylı bilgiyehttp://www.kosgeb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ile ilgili detaylı bilgi için "Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Kılavuzu” dokümanına http://www.cgscenter.org/TR,52/kitaplar.html adresinden ulaşabilirsiniz.

 

4

İRAN SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ve Birlikleri organizatörlüğünde, 18-21 Aralık 2015 tarihleri arasında Tahran/İran'a yönelik Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörüyle ilgili düzenlenecek olan Sektörel Ticaret Heyeti programı ile ilgili İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 02/11/2015 tarih 9165 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı, Heyet Programı, Bilgi Formu ve Başvuru Dilekçesi (4 sayfa)

 

5

REACH-CLP HABER BÜLTENİ HAKKINDA BİLGİ;

 

REACH-CLP Haber Bülteni ile ilgili olarak İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 03/11/2015 tarih 13810 sayılı yazının ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

6

HİNDİSTAN SMART CİTİES FUARI 2016 HAKKINDA BİLGİ;

11-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında Yeni Delhi'de gerçekleştirilecek olan "Smart Cities Fuarı” ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/11/2015 tarih 2330 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı ve Broşür (17 sayfa)

 

7

KANADA THE BUİLDİNGS SHOW 2015 IIDEX FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Kanada'nın Toronto şehrinde02-03 Aralık 2015tarihleri arasında düzenlenecek olan"The Buildings Show 2015 - IIDEX”Yapı Fuarı ile ilgili olarak İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 02/11/2015 tarih 17743 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı (1 sayfa)

 

8

İSPANYA'NIN BASK BÖLGESİ TANITIM SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

DEİK-Türkiye-İspanya İş Konseyi ve BASK Hükümeti Ticaret Ofisi SPRI işbirliğiyle 5 Kasım 2015 Perşembe günü İstanbul River Plaza'da düzenlenecek olan BASK Bölgesi Tanıtım Semineri ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 02/11/2015 tarih 2183 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı ve Seminer Programı (2 sayfa)

 

9

IRAK'A AYÇİÇEĞİ YAĞI İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Irak'a yapılan Ayçiçeği Yağı İhracatı ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 03/11/2015 tarih 126326 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı (1 sayfa)

 

10

FOODEX JAPAN 2016 FUAR KATILIM DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

8-11 Mart 2016 tarihleri arasında Japonya'nın Chiba kentinde Makuhari Messe'de düzenlenecek olan Foodex Japan 2016 Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı ile ilgili olarak Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 30/10/2015 tarih 9124 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı (1 sayfa)

 

11

ÖZBEKİSTAN YATIRIM FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/11/2015 tarih 2319 sayılı yazıda; Özbekistan'ın Taşkent Şehrinde 5-6 Kasım 2015 tarihleri arasında "Uluslararası Yatırım Forumu”nun düzenleneceği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz foruma ilişkin detaylı bilgiye http://www.investuzbekistan.uz adresinden ulaşabileceği, ek bilgi için uzinfoinvest@mfcr.uz e-posta adresi ve (998-71) 238 5222 veya (998-71) 238 5137 telefon numaraları ile iletişim kurulabilmesinin mümkün olduğu ifade edilmektedir.

 

12

TÜRKİYE BELARUS YATIRIM FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

DEİK-Türkiye-Belarus İş Konseyi, Belarus Ulusal Yatırım ve Özelleştirme Ajansı ve Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde 12-13 Kasım 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye – Belarus Yatırım Forumu ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 02/11/2015 tarih 2357 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı, Belarus Heyet Listesi Program (10 sayfa)

 

 

13

ÖZEL KULLANIM AMAÇLI İLAÇLARIN ÖZBEKİSTAN'A GETİRİLMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 30/10/2015 tarih 2315 sayılı yazıda, Özbekistan'da özel izne tabi maddelerin gerekli izinlerinin alınmaması ve Özbekistan yasalarına göre psikotrop madde içeriği düşünülen ilaçların deklarasyonunun yapılmaması gibi nedenlerle Özbekistan'ı ziyaret eden veya transit geçiş yapan vatandaşların sorunlar yaşayabilecekleri belirtilmekte olup, konu ile ilgilenecek üyelerimiz özel kullanım amaçlı ilaç, uyuşturucu ve psikotop maddelere ilişkin ülke mevzuatı ve ayrıntılı aktif madde listeleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Ülke Mevzuatı ve Listesi (3 sayfa)

 

14

SEAFOOD EXPO GLOBAL 2016 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Brüksel / Belçika'da 26 - 28 Nisan 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan Seafood Expo Global - Global Su Ürünleri 2016 Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonu İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince 12. kez organize edilecektir.

2016 yılında 24.sü düzenlenecek olan Global Su Ürünleri Fuarı, 2015 yılında, 66'sı milli katılım olmak üzere 72 farklı ülkeden 1.761 katılımcıya ev sahipliği yapmıştır. Muhtelif deniz ürünleri üreticisi ve ihracatçısı 13 Türk firması, 550 m2'lik alanda, Türkiye milli katılımı adı altında, "Turkey: The Dreamland of Seafood” ve "Turkey: Discover the Potential” konseptiyle Türkiye adına yakışır bir ortamda ürünlerini ziyaretçilere sunma imkânı bulmuştur.

Çok çeşitli deniz ürünlerinin sergilendiği bahse konu fuar ile ilgili detaylı sirküler, başvuru formu ve fuar sözleşmesi ek'te yer almaktadır. Fuara katılmayı planlayan üyelerimizin, ek'teki başvuru formunu ve fuar sözleşmesini doldurarak, 27 Kasım 2015 Cuma günü mesai saatleri bitimine kadar İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin 0 212 454 05 01-02 numaralı fakslarına veya suurunleri@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

EK 1: Global Su Ürünleri 2016 Fuar Sirküleri (1 sayfa)
EK 2: Global Su Ürünleri 2016 Fuar Başvuru Formu (1 sayfa)
EK 2: Global Su Ürünleri 2016 Fuar Katılım Sözleşmesi ( 6 sayfa)

15

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.