2015/76 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2015/76)

1. Türkiye Belarus Yatırım Forumu Hakkında Bilgi;

2. Hong Kong İhale Duyuruları Hakkında Bilgi;

3. Etiyopya Endüstriyel Ticaret ve Yatırım Fuarı Hakkında Bilgi;

4. Türkiye Japonya İş Konseyi Hakkında Bilgi;

5. Commonwealth Business Forum 2015 Hakkında Bilgi;

6. Duphat 2015 Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;

7. Türkiye Malezya Yuvarlak Masa Toplantısı Hakkında Bilgi;

8. Mali Yatırım ve Ticaret Fırsatları Konferansı Hakkında Bilgi;

9. İran'a İthalatta GMP Uygulaması Hakkında Bilgi;

10. IETC 2015 Kongresi Dubai Hakkında Bilgi;

11. Yurt Dışından Getirilen Araçların Geçici Yurtta Kalış Süresi Hakkında Bilgi;

12. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

TÜRKİYE BELARUS YATIRIM FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

12-13 Kasım 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye – Belarus Yatırım Forumu ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 14/10/2015 tarih 2030 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı ve Program (3 sayfa)

 

2

HONG KONG İHALE DUYURULARI HAKKINDA BİLGİ;

Hong Kong yönetimince açılan 2 adet ihale duyurusu ile ilgili olarak Hong Kong Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14/10/2015 tarih 2146 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı ve İhale Duyurusu (3 sayfa)

 

3

ETİYOPYA ENDÜSTRİYEL TİCARET VE YATIRIM FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/10/2015 tarih 2132 sayılı yazıda, Arap Endüstriyel İhracatı Geliştirme Federasyonu'nun öncülüğünde, Etiyopya Cumhurbaşkanı ve Arap Ligi Genel Sekreteri'nin himayelerinde 15-18 Ekim 2015 tarihleri arasında Addis Ababa'da "Endüstriyel İhracat ve Yatırım Fuarı”nın düzenleneceği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için fuara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://apex.auied.com/#/ adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

 

4

TÜRKİYE JAPONYA İŞ KONSEYİ HAKKINDA BİLGİ;

DEİK/Türkiye-Japonya İş Konseyi'nin 23. Ortak Toplantısının 5 Kasım 2015 tarihinde İş Konseyi Karşı Kanat Kuruluşu Japonya İş Federasyonu (Keidanren) ve DEİK işbirliğinde Tokyo'da düzenlenmesi ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 13/10/2015 tarih 2033 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı ve Program (7 sayfa)

 

5

COMMONWEALTH BUSİNESS FORUM 2015 HAKKINDA BİLGİ;

Commonwealth Girişim ve Yatırım Konseyi (CWEIC) ve Malta Hükümeti tarafından 24-26 Kasım 2015 tarihleri arasında Hilton Hotel, Malta'da düzenlenecek olan "Commonwealth Business Forum 2015” ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 13/10/2015 tarih 2015 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

6

DUPHAT 2015 FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

15-17 Mart 2015 tarihleri arasında Dubai'de düzenlenecek olan "Dubhat 21. Dubai Uluslararası İlaç ve Teknolojileri Fuarı” ile ilgili olarak Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 08/10/2015 tarih 10280 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:Yazı ve Katılım Şartları (2 sayfa)

 

7

TÜRKİYE MALEZYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

15-18 Ekim 2015 tarihleri arasında DEİK kurucu kuruluşu UFRAD tarafından İstanbul CNR Expo Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan 13th Franchising@Brand Dealership Trade Fair ve Türkiye Malezya Yuvarlak Masa Toplantısı ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 09/10/2015 tarih 1994 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı, Malezya Heyet Listesi ve Fuara Katılım Sağlayan Firmaların Listesi (8 sayfa)

8

MALİ YATIRIM VE TİCARET FIRSATLARI KONFERANSI HAKKINDA BİLGİ;

Mali Cumhuriyeti Sanayi ve Yatırım Teşviki Bakanı Sayın Mamadou Gaoussou Diarra ve beraberindeki üst düzey bürokratların katılımıyla DEİK organizasyonunda 13 Ekim 2015 Salı günü, Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli'nde, düzenlenecek olan "Mali Yatırım ve Ticaret Fırsatları Konferansı” ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 07/10/2015 tarih 1919 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı, Heyet Listesi ve Program (3 sayfa)

 

9

İRAN'A İTHALATTA GMP UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

İran'a ilaç, tıbbi cihaz, gıda, gıda-takviyeleri, kozmetik ve hijyenik malzemelerin ithalatında İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı – Gıda İlaç Kurumu tarafından GMP (Good Manufacturing Practices- İyi Üretim Uygulamaları) belgesinin aranması ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/10/2015 tarih 2134 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı (1 sayfa)

 

10

IETC 2015 KONGRESİ DUBAİ HAKKINDA BİLGİ;

04-06 Şubat 2015 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenecek olan Uluslararası Eğitim Teknolojileri Kongresi (IETC) ile ilgili olarak IETC Uluslararası Eğitim Teknolojileri Kongre Düzenleme Kurulu'ndan alınan 06/10/2015 tarihli yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır. Ek:Yazı (1 sayfa)

 

11

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN ARAÇLARIN GEÇİCİ YURTTA KALIŞ SÜRESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Yurt dışından getirilen araçların geçici yurtta kalış süresi 6 aydan 24 aya çıkarılmıştır. Konu ile ilgili karar aynen aşağıya çıkarılmıştır.

EK: Karar Metni (1 sayfa)

 

 

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.