2015/41 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2015/41)

1. Türkiye Angola İş Forumu Sonuç Raporu Hakkında Bilgi;

2. Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine ilişkin UUE Hakkında Bilgi;

3. Tunus Yatırım Forumu 2015 Hakkında Bilgi;

4. Ukrayna Özelleştirme İhaleleri Hakkında Bilgi;

5. Onaylanmış Kuruluş Test Belgelendirme İhtiyaç Analizi Hakkında Bilgi;

6. Yemeklik Susam Yağı ve Yemeklik Yerfıstığı Yağı Standartları Hakkında Bilgi;

7. Yemeklik Ayçiçek Yağı Standardı Hakkında Bilgi;

8. Kapitan Andreevo Sınır Kapısında Alınacak Önlemler Hakkında Bilgi;

9. AB / Anti-Damping Soruşturması Hakkında Bilgi;

10. Ukrayna Özelleştirme İhaleleri Hakkında Bilgi;

11. VIV Türkiye 2015 - Tavukçuluk ve Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı İle Eşzamanlı Alım Heyeti Organizasyonu Hakkında Bilgi;

12. Tasarım Desteği Tebliğinde Değişiklik Hakkında Bilgi;

13. Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2015 Yılı Eylem Planı Hakkında Bilgi;

14. Bitkisel Üretimde Biyolojik Ve/Veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği Hakkında Bilgi;

15. Gürcistan'a Giren Tırlara Gabari Uygulaması Hakkında Bilgi;

16. Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Bilgi;

17. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

TÜRKİYE ANGOLA İŞ FORUMU SONUÇ RAPORU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ile 28 Nisan - 1 Mayıs 2015 tarihleri arasında Angola'da gerçekleştirilen Türkiye-Angola İş Forumu sonuç raporu ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 01/06/2015 tarih 982 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı, Sonuç Raporu, Türk ve Angolalı katılımcı Listesi (15 sayfa)

2

AVUKATLIK VE/VEYA DANIŞMANLIK HİZMETİ HARCAMALARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UUE HAKKINDA BİLGİ;

Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar ile ilgili olarak İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 01/06/2015 tarih 1206 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: UUE metni (4 sayfa)

 

3

TUNUS YATIRIM FORUMU 2015 HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/05/2015 tarih 1198 sayılı yazıda; Tunus Yabancı Yatırım Teşvik Ajansı tarafından 11-12 Haziran 2015 tarihlerinde "Tunus Yatırım Forumu 2015” konulu bir etkinliğin düzenleneceği ve www.tunisiainvestmentforum.tn adresinden etkinlik ile ilgili bilgi edinilmesinin mümkün olduğu ifade edilmektedir.

 

4

UKRAYNA ÖZELLEŞTİRME İHALELERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/05/2015 tarih 1144 sayılı yazıda; Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun 12 Mayıs 2015 tarihli ve 271 sayılı "2015 yılında Şeffaf ve Rekabete Dayalı Özelleştirme Yapılmasına İlişkin Kararı” uyarınca Ukrayna'da madencilik sanayi, enerji, tarım, ulaştırma makine imalatı ve benzeri sektörlerde faaliyet gösteren 300'den fazla devlet işletmesinin açık artırma yoluyla özelleştirileceği belirtilerek, özelleştirilecek olan devlet teşekkülleri arasında elektrik enerjisi üretimi yapan "Tsentrenergo” Ukrayna'nın en büyük fosfatlı gübre üreticilerinden "Sumıhimprom” en büyük amonyak ve üre üreticilerinden "Odeskiy Propartovıy Zavod” ile benzeri şirketlerin yer aldığı belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz ayrıntılı bilgi için Kiev Büyükelçiliği ile irtibata geçmelerinde yarar görüldüğü ifade edilmektedir.

 

Ek: Kararname (19 sayfa)

 

5

ONAYLANMIŞ KURULUŞ TEST BELGELENDİRME İHTİYAÇ ANALİZİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/05/2015 tarih 1197 sayılı yazıda; Avrupa Birliği'nin ürünlere dair tenkil mevzuatının kamu kurumlarınca uyumlaştırılması çalışmaları gereğince "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği”nde uygunluk değerlendirmesi kavramı ile uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşların çalışma usul ve esaslarına yer verildiği, bu çerçevede, bir ürünün piyasaya sürülmeden önce uygunluk değerlendirmesi işlemi uygunluk değerlendirme kuruluşu adı verilen üçüncü taraf test veya belgelendirme kuruluşlarınca yerine getirildiği ve ürüne CE işareti iliştirilmesi işlemi yetkili kuruluşlar tarafından görevlendirilen ve isimleri Avrupa Komisyonu'na bildirilen onaylanmış kuruluşlar tarafından yapıldığı, Türkiye ile AB arasında imzalanan 1/2006 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) çerçevesinde ülkemiz AB üyesi ülkelerle aynı şartlarda onaylanmış kuruluş atayabildiği yetkili kuruluşlar tarafından görevlendirilmesi uygun görülen aday onaylanmış kuruluşlara dair bildirimler ile onaylanmış kuruluşların mevcut durumlarındaki değişiklikler elektronik bir sistem olan AB'nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi NANDO üzerinden Bakanlıkları aracılığıyla Avrupa Komisyonu'na iletildiği, Türkiye'nin tüm direktifler kapsamında onaylanmış kuruluşunun olmadığı ve mevcut kuruluşların faaliyet kapsamı dikkate alındığında, ülkemizin onaylanmış kuruluş altyapısının yetersizliği ile test/belgelendirme hizmeti ihtiyacı duyulan alanların tespiti için ekli direktifler kapsamında ülkemizin test ve belgelendirme hizmetlerinde AB kuruluşlarına bağımlılığının ortaya konulacağı çalışmada, ihracatçı firmaların sağlayacağı bilgilerin hazırlanacak yol haritasına ışık tutacağı belirtilerek, EK-I'de yer alan mevzuat kapsamında yurtdışından test/belgelendirme hizmeti satın alan ihracatçı firmalara ilişkin bilgiler talep edilmektedir.

 

Bu bağlamda, yurtdışından test/belgelendirme hizmeti satın alan üyelerimizin EK-II'de yer alan formu doldurarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere en geç 08 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirmeleri hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

EKLER :

EK-I : Mevzuat Listesi (1 sayfa)

EK-II: Görüş Formu (1sayfa)

 

6

YEMEKLİK SUSAM YAĞI VE YEMEKLİK YERFISTIĞI YAĞI STANDARTLARI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 29/05/2015 tarih 68866 sayılı yazıda; Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan "tst 889 Yemeklik Susam Yağı ve tst 891 Yemeklik Yerfıstığı Yağı” Standart Tasarıları'nın görüşe açıldığı belirtilerek, sözkonusu ürünlerin 2015/21 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği kapsamında hem İhracatta hem de ithalatta Bakanlıkları Ürün Denetmenleri tarafından ilgili standart hükümleri dikkate alınarak denetime tabi tutulduğu ifade edilmekte olup, sözkonusu standart tasarıları hakkında görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu bağlamda, sözkonusu standart tasarılarına ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin en geç 08 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

EKLER :

EK1: Yemeklik Susam Yağı ve Yerfıstığı Yağı Standart Tasarıları (17sayfa)

EK2: Görüş Formu (1sayfa)

 

 

7

YEMEKLİK AYÇİÇEK YAĞI STANDARDI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 29/05/2015 tarih 68934 sayılı yazıda; Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan "tst 886 Yemeklik Ayçiçek Yağı” Standart Tasarısı'nın görüşe açıldığı belirtilerek, sözkonusu ürünün 2015/21 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği kapsamında hem İhracatta hem de ithalatta Bakanlıkları Ürün Denetmenleri tarafından ilgili standart hükümleri dikkate alınarak denetime tabi tutulduğu ifade edilmekte olup, sözkonusu standart tasarısı hakkında görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu bağlamda, sözkonusu standart tasarısına ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin en geç 08 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

EKLER :

EK1: Yemeklik Ayçiçek Yağı” Standart Tasarısı (12sayfa)

EK2: Görüş Formu (1sayfa)

 

 

8

KAPİTAN ANDREEVO SINIR KAPISINDA ALINACAK ÖNLEMLER HAKKINDA BİLGİ;


Ekonomi Bakanlığımızdan almış olduğumuz 04/06/2015 tarihli yazıda; Bulgar Makamlarınca hayata geçirilen yeni bir düzenleme ile; 1 Haziran 2015 tarihinde itibaren Kapitan Andreevo Kara Hudut Kapısı''ndan geçiş yapacak araçlardan Bulgar makamlarınca tahsil edilecek karayolu kullanım ücretlerine ilişkin ödemelerin, sadece Bulgaristan''da faaliyet gösteren ve Borica ödeme sistemine dahil servis sağlayıcıları ya da Bulgaristan dışında faaliyet gösteren finansal kurumlar tarafından düzenlenen VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro ve Borica debit ve kredi kartları ile yapılacağı, bahse konu ücretlerin yabancı araçlar için Euro, Bulgar plakalı araçlar için ise Bulgar Levası olarak tahsil edilmesine yönelik uygulamanın ise devam edeceği belirtilmektedir.

 

Anılan yazıda devamla; Bulgar makamlarının, söz konusu değişiklik ile sınır geçişlerindeki sürelerin hızlandırılmasının ve nakit ödemelerde ortaya çıkan kayıpların önlenmesinin hedeflendiğini ve söz konusu uygulamanın zaman içinde diğer tüm büyük hudut kapılarına yaygınlaştırılmasının planlandığını ifade ettikleri belirtilmektedir.

 

9

AB / ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 25.05.2015 tarihli yazıda; Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "Asesülfam potasyum” (2106.90.92, 2106.90.98, 2934.99.90, 3824.90.92, 3824.90.93 ve 3824.90.96 GTİP'li) ithalatına yönelik 4 Eylül 2014 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması kapsamında, Ek'li 21 Mayıs 2015 tarihli AB Resmi Gazetesi bildiriminden görülebileceği üzere; anılan ülke için 19 Mayıs 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %23,1 - %87,7 oranlarında değişen geçici anti-damping önlemlerine hükmedildiğinden bahisle,

Bu bağlamda, Bakanlıklarınca söz konusu ürünlerin AB'ye ihracatında kayda değer bir rekabet avantajı sağlanabileceğinin mütalaa edildiği bildirilmektedir.

Ek: ABBildirimi.pdf

 

10

UKRAYNA ÖZELLEŞTİRME İHALELERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29.5.2015 tarihli yazıda; Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun 12 Mayıs 2015 tarihli ve 271 sayılı "2015 yılında Şeffaf ve Rekabete Dayalı Özelleştirme Yapılmasına Dair Kararı” uyarınca Ukrayna'da madencilik sanayi, enerji, tarım, ulaştırma, makine imalatı ve benzeri sektörlerde faaliyet gösteren 300'den fazla devlet işletmesinin açık artırma yoluyla özelleştirileceğinden bahisle,

Özelleştirilecek olan devlet teşekkülleri arasında elektrik enerjisi üretimi yapan "Tsentrenergo”, Ukrayna'nın en büyük fosfatlı gübre üreticilerinden "Sumıhimprom”, en büyük amonyak ve üre üreticilerinden "Odeskiy Proportovıy Zavod” ile benzeri şirketlerin yer aldığı, Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için Kiev Büyükelçilimiz ile irtibata geçilmesinde fayda g örüldüğü bildirilmektedir.

EK:
1 - Kararnamenin Türkçe Tercümesi (15 sayfa)

2 - Kararnamenin Türkçe Tercümesi (4 sayfa)

 

11

VIV TÜRKİYE 2015 - TAVUKÇULUK VE TEKNOLOJİLERİ ULUSLARARASI İHTİSAS FUARI İLE EŞZAMANLI ALIM HEYETİ ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda; İstanbul İhracatçı Birlikleri organizasyonunda, HKF Fuarcılık A.Ş. tarafından 11 - 13 Haziran 2015 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan, "VIV Türkiye 2015 - Tavukçuluk ve Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı”ile eş zamanlı olarak, 09 -12 Haziran 2015 tarihleri arasında, 3 ülkeden gelecek özel sektör temsilcilerinin katılımıyla alım heyeti programı gerçekleştirilecektir.

İlgili Genel Sekreterliğin aşağıda belirtilen adresinde 10 Haziran 2015 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan ikili görüşmelere katılmak isteyen üyelerimizin, görüşmek istedikleri firmaları işaretlemek suretiyle ekteki formları doldurarak en geç 09 Haziran 2015 Salı günü mesai bitimine kadar suurunleri@iib.org.tr veya nvarol@iib.org.tr adresine e-posta veya aşağıdaki faks numaralarına göndermeleri gerekmektedir.

İlgili personel:
Arzu Akgün - Neriman Varol

Tel: +90 212 454 05 45 - +90 212 454 07 78
Faks: + 90 212 454 05 01 - 02

Ek 1: VIV 2015 Fuarı Alım Heyeti Firma Listesi
Ek 2: VIV 2015 Fuarı Alım Heyeti İkili İş Görüşmeleri Katılımcı Başvuru Formu

12

TASARIM DESTEĞİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA BİLGİ;

Revize edilen Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/1) 4 Haziran 2015 Tarihli ve 29376 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu tebliğ değişikliği ile getirilen düzenlemeler aşağıda açıklanmaktadır:

· Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için istihdam edilen tasarımcılardan en fazla ikisi yabancı olabilecektir.

· Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye'de yerleşik şirketlerden alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri yıllık en fazla 200 bin ABD Dolara kadar yüzde 50 oranında 5 yıl süresince desteklenecektir.

· Tebliğin bazı eklerinde de değişikliğe gidilmiştir.

13

ULUSAL BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK STRATEJİSİ (UBTYS) 2015 YILI EYLEM PLANI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2015 Yılı Eylem Planı'na tubitak.gov.tr/ubtysadresinden ulaşılabilmekte olup, varsa 2016 Yılı Eylem Planına ilişkin önerilerinizin ekteki form aracılığıyla Genel Sekreterliğimize (dkib@dkib.org.tr ) en geç 10 Eylül 2015 tarihine kadar iletilmesi hususu bilgilerinize sunulur.

 

EK: 2016 Yılı Eylem Planı Önerisi Başvuru Formu (4 sf.)

 

14

BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Sözkonusu Tebliğ metni için tıklayınız..

 

15

GÜRCISTAN'A GIREN TIRLARA GABARI UYGULAMASI HAKKINDA BILGI;

Sözkonusu Uygulamaya ilişkin bilgi notu için tıklayınız..

 

16

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Sözkonusu Karar Metni için tıklayınız..

17

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.