2015/21 Genel Kurul Toplantısı

SİRKÜLER ( 2015 /21 )

ÖNEMLİ - SÜRELİDİR

 

Sayın Üyemiz;

 

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'mizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 27 Nisan 2015 Pazartesi günü saat 14:30'da Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 3 üncü Kat Toplantı Salonunda, belirtilen tarihte toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise, ikinci toplantının 28 Nisan 2015 Salı günü ekseriyet aranmaksızın aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 

Bu nedenle, Birliğimiz üyelerinin belirtilen tarihlerde ekte gönderilen esaslar çerçevesinde Genel Kurul Toplantısına iştirak etmeleri önemle rica olunur.

 

 

 

 

 

 

İdris ÇEVİK
 
Genel Sekreter

EKLERİ:

1- Gündem ( 1 sayfa)

2- Genel Kurul Esasları ( 2 sayfa)

3- Temsilci Görevlendirme Yazısı Örneği ( 1 sayfa)

4- Gerekli Yükümlülüklerini Yerine Getirmeleri Şartıyla Toplantıya Katılabilecek  Üyeler