2015/15- Özel Sirküler RF İhracatçı Firma Listeleri Hk.

SİRKÜLER (2015/15)

Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere; Rusya Federasyonu'na (RF) yapılan bitkisel gıda ürünleri ihracatı iki ülke arasında imzalanan Mutabakat Zaptı (Memorandum-02 Temmuz 2008) ve Ek Memorandum (09 Nisan 2009) çerçevesinde yürütülmektedir. Bu çerçevede RF'ye bitkisel gıda ürünleri ihracatında 2010 yılında uygulamaya başlanılan firma listeleri ile ilgili hükümler talimata eklenmiştir. Ek Memorandum'un 1 inci maddesi gereği, RF'ye bitkisel gıda ürünleri ihracatı yapan ihracatçı firmalar ve ihraç ettikleri ürünlerle ilgili listeler: Taze Meyve ve Sebze Türkiye İhracatçıları Listesi ve Bakliyat, Ayçiçeği, Hububat, Kuru Sebze, Kuru Meyve İhracatçıları Listesi olarak 2 kategoride oluşturulmuştur.

En son Ağustos 2014 ayında gerçekleştirilen tarım alanında karşılıklı iki ülke temsilcileri toplantısı neticesinde sözkonusu listeler bu tarihten sonra "Rusya Federasyonu'na Bitki Sağlığı Açısından Yüksek Risk Taşıyan Ürünleri İhraç Edecek Türk Firmalar Listesi” olarak anılmaktadır. Bu kapsamda Rusya Federasyonu'na (RF) bitkisel gıda ürünleri ihraç etmek üzere mevcut listelere dâhil olmak isteyen veya mevcut listede yer alıp unvan ve/veya adres bilgileri değişen veya liste dışı kaldıktan sonra tekrar listeye dâhil olmak isteyen ihracatçı firma; ihracat öncesi ön gereklilikleri yerine getirmiş olmasının ardından bağlı bulunduğu İhracatçı Birliğine  başvurarak detayları birliğimiz web sayfasındaki  http://www.dkib.org.tr/tr/aktuel-haberler-rusya-federasyonuna-bitkisel-urun-ihrac-edebilecek-firmalar-listesi.html adresli linkte izah edilen belgeleri dosya içerisinde teslim etmektedir.

İhracatçı firma listeleri her yıl 3'er aylık periyotlar halinde ve yılda 4 kez olmak üzere Mart-Haziran-Eylül-Aralık aylarında güncellenmektedir. Bu aylar dışında listelere firma ilavesi mümkün olmamaktadır.

Öte yandan Ekonomi Bakanlığımızdan alınan 05/03/2015 tarihli bir yazıda, RF ile birlikte Avrasya Ekonomik Birliği Üyesi olan Belarus ve Kazakistan ülkelerine yönelik ihracatlarda da RF' ye ihracat prosedürlerinin uygulanmaya başlandığı, Kırgızistan için de 2015 yılının ikinci yarısında itibaren RF' ye yönelik ihracat prosedürünün geçerli olacağı kaydedilmektedir.

 Bilgileri ve gereğini rica ederim.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter