2015/12- EĞİTİM SEMİNERİ DUYURU HK.

SİRKÜLER (2015/12)

 

Dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların; bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, dış ticaretin hedeflenen düzeye ulaştırılmasında ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Birliğimizce 2015 yılı faaliyet programı çerçevesinde 11-12 Mart 2015 tarihlerinde "Güncel Dış Ticaret Mevzuatı Uygulamaları ve Operasyonel İşlemler” adı altında bölgemiz firmalarına yönelik olarak 2 günlük bir eğitim semineri düzenlenecektir.

Katılımda hedef kitlesi bölgemizde faaliyet gösteren mevcut dış ticaret firmalarının temsilcileri ve çalışanlarının yanısıra başlangıç aşamasında olan veya gelecek planları arasında dış ticaretle iştigal etmeyi planlayan firmalar ve çalışanları olarak tespit edilen sözkonusu eğitim seminerine katılmak isteyenlerin aşağıdaki formu doldurarak en geç 10 Mart 2015, Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletmeleri gerekmektedir.  Program bilgileri ekte yer alan ve 2 günlük bir süreçte uygulamalı bir şekilde aktarılacak olan bahsekonu eğitim seminerine katılım ücretsiz olup katılımcılara eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir. 

Bilgileri ve gereği arz onunur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

Ek1- Başvuru Formu (1 sayfa)

Ek 2- Program, Eğitim İçeriği ve Eğitmen Bilgileri (2 sayfa)