2015/02 RF'ye Gürcistan Üzerinden Tarımsal Ürün İhracatında Yeni Taahhütname Hk.

SİRKÜLER (2015/02)

Sayın Üyemiz,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 14.01.2015 tarihli yazıda; Rusya Federasyonu ile imzalanan 4 Ağustos 2014 tarihli protokol kapsamında 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren "Rusya Federasyonu'na Bitki Sağlığı Açısından Yüksek Risk Taşıyan Ürünleri İhraç Edecek Türk Firmalar Listesi"nde yer alan firmaların anılan ülkeye ihracat yapabilecek olması nedeniyle, mezkur protokol hükümlerine göre güncellenen bir örneği Ek'li Taahhütname'nin söz konusu liste için yapılacak başvuruda esas alınması gerektiğinden bahisle Rusya Federasyonu'na Gürcistan üzerinden gıda ürünü ihracatı yapmayı talep eden firmaların belirlenerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na iletilmesinin talep edildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, anılan Bakanlığa iletilmeyi teminen Ekonomi Bakanlığına mevcut listede daha önce yer almış bulunan Birliğimiz firmalarına ait gerekli iletişim ve ürün listesi Birliğimizce hazırlanarak gönderilmiş olup, bu kapsamda Gürcistan üzerinden gıda ürünü ihracatı yapmayı planlayan firmaların ekte yer alan yeni taahhütname hakkında firmalarımızın tüm birim ve ilgililerini bilgilendirmeleri, bunun yanında sözkonusu listeye ilk defa girmek için yapılacak başvurularda ise bahsekonu güncellenmiş taahhütnamenin kullanılmasına dikkat edilmesi hususunda;

Bilgileri ve gereği rica olunur.

 

 İdris ÇEVİK

Genel Sekreter 

 

 

 EK: Taahhütname- GÜNCEL