2024/135 Genel Sirküler

14 Haziran 2024

2024/134 TİM-THY Hava Kargo İş Birliği 5. Protokolü Hk.

14 Haziran 2024

2024/133 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Hk.

14 Haziran 2024

2024/132 İhracat Taahhüt Hesabı Kapatılmamış Dahilde İşleme İzinlerine Ek Süre Hk.

14 Haziran 2024

2024/131 2025 Yılı Uluslararası Fuar Ön Talepler Hk.

12 Haziran 2024

2024/130 Buğday Unu İhracatı ve DİR Uygulamaları Hk.

12 Haziran 2024

2024/129 İhracat Bedellerinin Bozdurulma Zorunluluğu Hk.

11 Haziran 2024

2024/128 Genel Sirküler

07 Haziran 2024

2024/127 Bitki Karantinası Yönetmeliği Taslağı Hk.

07 Haziran 2024

2024/126 Ustalık Belgeleri Hk.

07 Haziran 2024

2024/125 Kahvaltı Direktiflerini Tadil Eden Direktifin AB Resmî Gazetesinde Yayımlanması Hk.

05 Haziran 2024

2024/124 Dolandırıcılık Hk.

03 Haziran 2024

2024/123 Genel Sirküler

31 Mayıs 2024

2024/122 Rusya'da ATA Karnesi İşlemleri Hk.

30 Mayıs 2024

2024/121 Sorumlu Denetçi Eğitimi Hk.

30 Mayıs 2024

2024/120 Türk Ticaret Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Hk.

30 Mayıs 2024

2024/119 Makine, Otomotiv, Diğer Ulaşım Araçları, Elektrik ve Elektronik Sektörü Ürünlerine İlişkin DİR Genelgesi Hk.

30 Mayıs 2024

2024/118 İstihdam ve Rekabet Gücünün Korunmasına Yönelik Bilgi Talebi Hk.

29 Mayıs 2024

2024/117 Baki-Tiflis-Kars (BTK) Hattının Yeniden Taşımalara Açılması Hk.

29 Mayıs 2024

2024/116 Türkiye Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması Kapsamı Ürünler Hk.

29 Mayıs 2024