2024/127 Bitki Karantinası Yönetmeliği Taslağı Hk.

Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere, Ülkemizde ihracat, ithalat, yeniden ihracat ve transit geçiş yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelere dair işlemler 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Bitki Karantinası Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, bitki sağlığı ve karantina konularında ülkemizde ve uluslararası bitki koruma organizasyonları nezdinde yapılan güncel tespitlerle ilgili önlemlerin hayata geçirilmesi, ithalat ve ihracatta zararlı organizmalar nedeniyle yaşanabilecek sorunların önlenmesi, uygulamada görülen sorunların giderilmesi, yeknesaklığın sağlanması, gelişen teknolojilere ve değişen şartlara uyum sağlamak, insan, hayvan ve çevre sağlığının da korunması amacıyla "Bitki Karantinası Yönetmeliği" yeniden değerlendirilerek taslak metin hazırlandığı ve görüşe açıldığı bildirilmiştir.

Söz konusu Yönetmelik taslağına ilişkin görüşlerinizin ekte yer alan görüş formu formatında 26 Haziran 2024 Çarşamba saat 12:00'ye kadar bim@dkib.org.tr adresine gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ek:

1-Yönetmelik Taslağı

2-Karşılaştırma Cetveli

3-Görüş Formu