2023/53 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2023/53)    

1.    Japonya Gıda Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
2.    Deprem Nedeniyle Faaliyette Olmayacak Gümrük Müdürlükleri Hakkında Bilgi;
3.    Prefabrik Yapı İhracatı Hakkında Bilgi;
4.    G. Kore Alım Heyeti Hakkında Bilgi;

5.     Nijerya Genel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
5.    ABD / Çamaşır Makinaları Korunma Önlemi Hakkında Bilgi;
6.    Somaliland-İhracata Konu Belli Ürün Grupları İçin Sertifikalandırma Programı Hakkında Bilgi;
7.    Fuar Duyurusu (Hyderabad Jewellery Fair) Hakkında Bilgi;
8.    Fuar Duyurusu (İran EXPO 2023 Fuarı) Hakkında Bilgi;
9.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

1

            JAPONYA GIDA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü, Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde 25-29 Nisan 2023 tarihleri arasında Japonya Hububat Sektörel Ticaret Heyeti organize edilmesi planlanmaktadır.

Söz konusu sektörün tanıtılması amacıyla düzenlenecek Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında Türk ve yabancı iş adamları arasında ikili iş görüşmeleri yapılacak, ilgili kurum ve kuruluşlar ziyaret edilecektir.

Bu çerçevede; 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkındaki Karar kapsamında hak edilecek olan teşviklerin düşülmesi neticesinde kişi başına düşen katılım payı 1.800.- Usd (Uçak bedeli, program kapsamındaki transferler, B2B hizmetleri ve tek kişilik odada kişi başı konaklama dahil) olup, her firmadan iki kişinin katılımı destek kapsamında olacaktır.(İkinci kişi katılım bedeli yine 1.800.Usd'dir. )

Diğer taraftan heyete katılım sağlayacak firma temsilcilerinin firma çalışanı olması durumunda, ilgili temsilcinin 2023 Nisan ayı boyunca firmada SGK'lı olarak çalışması, firma sahibi ya da ortağı olması durumunda ilgili imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesinin sunulması gerekmektedir.

 Bu bağlamda konunun, ekte bir örneği yer alan başvuru formu ile birlikte üyelerinize ivedi olarak duyurulması ve söz konusu heyete katılmak isteyen üyelerinizin Genel Sekreterliğimize en geç 27 Şubat 2023, Pazartesi gününe kadar (oaib-pr@oaib.org.tr) mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Ek A-1 Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Firma Talep Yazısı

2

DEPREM NEDENİYLE FAALİYETTE OLMAYACAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, 06.02.2023 tarihinde ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeni ile Antakya, Adıyaman, Islahiye ve Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüklerine ait hizmet binalarının kullanılamaz hale gelmesi ve mevcut koşullarda hizmet verilmesinin mümkün olmaması nedeniyle adı geçen gümrük müdürlüklerince gerçekleştirilen işlemlerin, ikinci bir talimata kadar diğer gümrük müdürlüklerince yürütülmesinin uygun bulunduğu ve söz konusu hususun tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine bildirildiği ifade edilmiştir.

3

            PREFABRİK YAPI İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; bilindiği üzere, 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen deprem afeti sebebiyle, depremden etkilenen 10 (on) ilimizde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) 08.02.2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilmiş; söz konusu Karar 10.02.2023 tarihli ve 32100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 09.02.2023 tarihli ve 1354 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda, kamu güvenliği gözetilmek suretiyle yurtdışına gönderim nedeniyle oluşabilecek arz açıklarının önüne geçilmesini teminen, “9406 GTP'de yer alan Prefabrik Yapılar (9406.1000 ve 9406.9031 GTP'ler hariç)” ın ihracatına 15.02.2023-14.05.2023 (bu tarihler dahil) arasında izin verilmemesi hususunun uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Bu defa, İhracat yasağının sadece doğal afet nedeniyle ani ve yüksek seviyede artan barınmaya yönelik geçici konut ile tuvalet ve/veya banyo gibi temel ihtiyaçlara konu prefabrik yapılarda uygulanmasını teminen, 9406.20.00, 9406.90.10, 9406.90.38 ve 9406.90.90 tarife pozisyonlarında yer alan yalnızca boş veya barınma amaçlı tefriş edilmiş eşya ile tuvalet ve/veya banyo olarak üretilmiş eşyanın ihracatına 15/02/2023-14/05/2023 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında izin verilmemesi, sözkonusu tarife pozisyonlarında yer almakla beraber, barınma dışında bilimsel amaca yönelik veya özel amaçla üretilerek tefriş edilmiş ve donatılmış laboratuvar, endüstriyel yapı veya benzeri eşya ile dingil takılabilecek özellikte mutfak olarak üretilmiş eşyanın ihracatına izin verilmesi uygun görülmüştür.

4

            G. KORE ALIM HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Uludağ İhracatçıları Birliğinden gelen yazıda; T.C. Seul Ticaret Müşavirliğimiz, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğimiz (OİB) ve Meclisimiz organizasyonunda 06 – 11 Mart 2023 tarihleri arasında Güney Kore'den ithalatçıların katılımları ile otomotiv alım heyeti organizasyonu düzenlenmesi planlanmaktadır.

Düzenlenecek olan alım heyeti ile ikili iş görüşmeleri, tesis ziyaretleri vs. organize edilerek ülkemiz otomotiv tedarik sanayi sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılarımız ve Güney Kore'nin satın alma potansiyeli yüksek ana sanayi tedarikçisi firmaları buluşturulacaktır.

Alım heyeti programı dâhilinde Ticaret Müşavirliğimizin de desteği ile Güney Koreli 5 TIER1-2 firmasından 5 CEO ve KOIMA (Kore İthalatçılar Birliği /Korea Importers Association) Başkanı ülkemizi ziyaret edecek olup, Ana sanayine tedarik sağlayan firmalarımıza ziyaret ve ikili iş görüşmeleri düzenlenmesi öngörülmektedir.

Programa katılım ücretsiz olup, katılım için https://bit.ly/40U5a49 internet bağlantısından çevrimiçi başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Güney Koreli firmaların listesi ekte iletilmekte olup, Türk firmalarımızın hangi şehirde görüşmelere katılmak istediğinizi formda işaretlemesi önem arz etmektedir.

Ek: Heyet Bilgileri

5

NİJERYA GENEL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonu, DAİB organizasyonu ile 28-31 Mart 2023 tarihleri arasında Nijerya'ya (Lagos) yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir ticaret heyeti gerçekleştirilecek olup, Nijerya'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bahse konu ticaret heyetimize başvuru için son tarih 1 Mart 2023 Çarşamba günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/nigeria-lagos-2023/company/register linkinde yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup, firma bazlı yapılacak ön çalışmanın ardından heyete katılımı uygun görülen katılımcı firmalarımız için, ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, ikili iş görüşmeleri (B2B), heyet kapsamındaki transferler ve tercüman giderlerinden oluşan katılım bedeli 23.000-TL olarak belirlenmiştir.

 Eşleştirme çalışması kapsamında ön değerlendirme yapılan ve katılımı uygun görülen firmalarımıza konuya ilişkin bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Ön başvuruları olumlu sonuçlanan firmalarımız için heyete katılımları ödemeye dair banka dekontlarının Genel Sekreterliğimize (sinanata@daib.org.tr)  ulaşmasıyla kesinleşecektir.

EK: Nijerya Genel Nitelikli Ticaret Heyeti Duyuru Metni

 

6

            ABD / ÇAMAŞIR MAKİNALARI KORUNMA

ÖNLEMİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; bilindiği üzere, ABD tarafından “çamaşır makinaları” (8450.20.00, 8450.11.00, 8450.90.20 ve 8450.90.60 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 7 Şubat 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan korunma önlemine ülkemiz, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden çıkarılması ile 17 Mayıs 2019 tarihinden itibaren kaldırılan muafiyeti sonrasında tabi olmuş olup; bahse konu önlemin süresi 7 Şubat 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu defa, bir örneği ekli 20 Şubat 2023 tarihli Dünya Ticaret Örgütü bildiriminde, bahse konu korunma önleminin, süresinin dolması ve yerli endüstri tarafından daha fazla uzatılmasının talep edilmemesi sebebiyle sonlandırıldığı belirtilmektedir.

Ek: DTÖ Bildirimi

7

SOMALİLAND-İHRACATA KONU BELLİ ÜRÜN GRUPLARI İÇİN SERTİFİKALANDIRMA PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Nairobi Ticaret Müşavirliğinden yapılan bir bildirime atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; bahse konu müşavirliğe akredite olan Somaliland'e yapılan ihracat süreçlerinde bazı sorunlar yaşandığına dair ulaşan bilgilere istinaden açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtilmekte olup, bu doğrultuda;

- Somaliland Ticaret ve Turizm Bakanlığı tarafından 15/03/2022 tarihinde Somaliland'e yapılan belirli ürün gruplarının ihracatında sevkiyat öncesi uygunluk doğrulama programı başlatıldığı,

- Uygunluk değerlendirilmesi ve sertifikalandırma sürecinin sevkiyat öncesi menşe veya tedarikçi ülkesinde yapılacağı,

- Uygunluk sertifikasının uygunluk denetimine tabi tüm ürün grupları için her bir sevkiyatın ithalatı anında Somaliland gümrüklerinde aranacağı,

- Denetim, kontrol ve sertifikalandırma sürecinin yürütülmesi ile ilgili tüm dünyada Cotecna Inspection firmasının yetkilendirildiği, hususları ifade edilmektedir.

Somaliland Ticaret ve Turizm Bakanlığı resmi yazısı, Somaliland İhracat Rehberi ve Cotecna Inspection firması tarafından hazırlanan duyuru metni ekte yer almaktadır.

Ek: Somaliland Duyuru Metni

8

FUAR DUYURUSU (HYDERABAD JEWELLERY FAİR) HAKKINDA BİLGİ;

Haydarabad Başkonsolosluğu tarafından Mumbai Ticaret Ataşeliğine iletilen yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Haydarabad şehrinde bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan "Hyderabad Jewellery Fair -2023" adlı fuara ülkemiz firmalarının katılımında yarar görüldüğü bildirilmiştir.

Söz konusu fuar; “5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar” kapsamında Bakanlığımızın "2023 Yılında Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesi"nde yer almaktadır.

9

FUAR DUYURUSU (İRAN EXPO 2023 FUARI) HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıda, İran'ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan Nota'ya istinaden 7-10 Mayıs 2023 tarihlerinde Tahran Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan İran EXPO 2023 Fuarına ilişkin ekli duyuru ve başvuru formu iletilmektedir.

Yazıda katılımcıların konaklama ve şehir içi ulaşım masraflarının İran Ticareti Geliştirme Kurumu tarafından karşılanacağı, fuara katılmak isteyenlerin başvuru formunu doldurarak anılan Büyükelçiliğe iletebileceği belirtilmektedir.

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

Ekler: 1- Başvuru Formu

           2- Tanıtım Broşürü

10

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.