2023/34 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2023/34)


1.    ABD/İnşaat Demiri Anti-Damping Önlemi İdari Gözden Geçirme Soruşturması Hakkında Bilgi;
2.    ABD / Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Hakkında Bilgi;
3.    Muskat Türk Market Projesi Hakkında Bilgi;
4.    BM Güvenlik Konseyi Kararı Hakkında Bilgi;
5.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

            ABD/İNŞAAT DEMİRİ ANTİ-DAMPİNG ÖNLEMİ

İDARİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından ülkemiz menşeli “İnşaat Demiri” ithalatına 22 Mayıs 2017 tarihinden bu yana bir anti-damping önlemi uygulanmaktadır.
 

Söz konusu anti-damping önleminin gözden geçirilmesine yönelik olarak yürütülen 1 Temmuz 2020 - 30 Haziran 2021 dönemi gözden geçirme soruşturması kapsamında ITA nihai kararını açıklamış olup, söz konusu kararın yer aldığı 7 Şubat 2023 tarihli ABD Resmi Gazetesi nüshasına https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-02-07/pdf/2023-02592.pdf  bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Bu çerçevede, firmalarımız için %1,13 ve %5,51 oranlarında damping marjı hesaplanmıştır. Öte yandan, bireysel olarak incelenmeyen 3 firma için de gözden geçirme dönemi için damping marjı %3,76 olarak belirlenmiş, ayrıca 1 firmamızın mezkur dönemde ABD'ye soruşturma konusu ürün ihracatı bulunmadığı tespit edilmiştir.

2

ABD / NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME

SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda;bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, 7208.40, 7208.51, 7208.52, 7208.53, 7208.90, 7210.70, 7210.90, 7211.13, 7211.14, 7211.19, 7211.90, 7212.40,7212.50, 7214.10, 7214.30, 7214.91 7225.11, 7225.19, 7225.40, 7225.99, 7226.11, 7226.19, 7226.20, 7226.91 ve 7226.99 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan diğer ülkelerin yanı sıra ülkemiz menşeli “Karbon ve Alaşımlı Çelikten Levha” ithalatına karşı anti-damping önlemi uygulanmaktadır.
 

Konuya ilişkin olarak, ilgide kayıtlı yazımızda da belirtildiği üzere 1 Aralık 2021 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bildirimlerle, bahsi geçen ürün grubu ithalatına karşı uygulanmakta olan anti-damping önlemine yönelik bir nihai gözden geçirme (Sunset Review) soruşturması başlatılmış bulunmaktaydı.

Soruşturmaya yönelik olarak en son 3 Şubat 2023 tarihinde ABD Resmi Gazetesinde yer alan ve bir örneği ekte iletilen bildirimde, mezkur önlemin yürürlükten kaldırılması halinde ABD açısından zararın tekrarına ya da devamına yol açması ihtimalinin bulunduğuna hükmedilmiştir. Bu itibarla, soruşturma konusu ürün grubunda ülkemize uygulanan önlem devam etmektedir.

Ek: Resmi Gazete Bildirimi

3

MUSKAT TÜRK MARKET PROJESİ HAKKINDA BİLGİ;

Muskat Ticaret Müşavirimiz tarafından ekte iletilen e-postada, Ummanlı bir firmanın Türk firmalarının ürünlerini satabileceği bir Türk Market projesi olduğundan bahisle ilgili olabilecek firmalarımızın aşağıdaki ilgili kişi ile iletişime geçebilecekleri belirtilmektedir.
 

Proje yetkilisi:

Mr. Ahmed Alkindi +968 99111773

Muscat, Oman

e-mail: alkindi503@gmail.com

 https://mallalshabab.com/tr/

4

BM GÜVENLİK KONSEYİ KARARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1267 (1999), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla tesis edilen DEAŞ, El-Kaide ve ilgili kişi, grup, teşebbüs ve entitelere ilişkin olarak Güvenlik Konseyi Komitesince ilgili yaptırım listesine yapılan eklemeye dair SCA/2/23 (02) sayılı bildirimin Dışişleri Bakanlığı'ndan alındığı belirtilmekte olup söz konusu bildirim ekte yer almaktadır.
 

BM Güvenlik Konseyi Komitesi yaptırım listesinin tam sürümüne https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list adresinden erişim sağlanmaktadır.

Ek: BM Güvenlik Konseyi Komitesi Bildirimi (3 Sayfa)

5

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.