2023/245 Kanada/Su Ürünlerinde İhracat Yasağı Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Ottawa Ticaret Müşavirliğinden gelen mektuba atfen; Kanada Gıda Denetim Kurumu (Canada Food Inspection Agency-CFIA)” tarafından yapılan 1 Haziran 2023 tarihli bildirim ile “CFIA”nın “Duyarlı Su Hayvanları Türleri” listesinde yer alan ve nihai kullanımı “gıda hizmetleri” ve “perakende kullanım”a konu ülkemiz menşeli su ürünlerinin Kanada'ya girişine ilişkin statü 1 Haziran 2023 itibariyle “Girişi yasaklı” şeklinde değiştirilmişti.

Söz konusu değişikliğin akabinde “CFIA” yetkilileri ile müteaddit defalar temaslar kurulmuş; anılan bildirim kapsamında yürütülecek inceleme süreçleri hakkında detaylı bilgi talebinde bulunulmuş ve ülkemizin ilgili makamlarından talep edilebilecek ilave bilgi veya belgeler olduğu takdirde sürecin hızlandırılmasına destek olunacağı ifade edilmiştir. “CFIA” yetkilileri, ülkemiz ile ilgili dosyaya ilişkin “CFIA” uzmanlarının incelemelerinin sürdüğünü ve süreç tamamlandığında bilgi iletileceğini belirtmişlerdir.

Son olarak, “CFIA”nın ülkemizden sorumlu ve Avrupa, Afrika ve Ortadoğu Bölümü Pazara Giriş Sekreteryasında görevli yetkilisi Jennifer Dussault'dan randevu talebinde bulunulmuş ve adı geçen ile 1 Kasım 2023 günü bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda Jennifer Dussaulta Tarım ve Orman Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce iletilen 24 Mayıs 2023 tarihli mektup hatırlatılarak ülkemizden Kanada'ya son dönemde ihracat potansiyeli artış eğiliminde olan söz konusu ürünlere ilişkin yasağın kaldırılmasına yönelik “CFIA” uzmanlarınca yapılan incelemelerde güncel durum ve bu tür dosyaların “CFIA”daki işleyiş süreçleri ve takvimi hakkında detaylı bilgi sorulmuştur.

Öte yandan, Jennifer Dussault'dan söz konusu mektubun Kanada'nın İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Komiserliği üzerinden e-posta yolu ile 6 Haziran 2023 tarihinde “CFIA”ya ulaştığı bilgisi edinilmiştir. Jennifer Dussault, toplantı öncesinde ilgili uzmanlar ile görüşme gerçekleştirdiğini; “CFIA”ya iletilen son mektupta yer alan bilgilere ilave herhangi bir bilgi veya belgeye bu aşamada ihtiyaç olmadığını; önümüzdeki iki haftalık zaman diliminde sürece ilişkin takvimin netleşeceğini ve akabinde Tarım ve Orman Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün mektubuna bir yanıt hazırlayabileceklerini; inceleme sürecinin uzun sürdüğünün farkında olduğunu ancak “CFIA”nın sınırlı personeli ile Kanada'nın tüm dünyadan gerçekleştirdiği ithalat süreçlerine ilişkin dosyaları incelediğini ve bu nedenle dosyalarda bir önceliklendirme yapılmasının gerekli olduğunu; anılan önceliklendirmede Kanadalı ithalatçıların gösterdiği ilgi seviyesinin belirleyici olduğunu ifade etmiştir.

Bu çerçevede, “CFIA” bildiriminden etkilenen ilgili tüm ihracatçı firmalarımızın Kanadalı ithalatçı partnerleri ile iletişime geçerek anılan ürünlere yönelik inceleme sürecinin bir an evvel tamamlanması ve ticaretin yeniden başlatılmasına yönelik ilgilerini “CFIA” yetkilileri nezdinde göstermelerinin (e-posta veya mektup ile) faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Söz konusu toplantıda Jennifer Dussault ayrıca, “CFIA” bildiriminde de yer aldığı üzere “gıda hizmetleri” ve “perakende kullanıma konu ve içleri boşaltılmış (eviscerated) “Avrupa Levreği (Dicentrarchus labrax)” ve “çipura (Sparus aurata)” gibi “yüzgeçli balıkların ithalat izni olmadan Kanada'ya girişlerine izin verilmeye devam edildiğini belirtmiştir.

Bilgilerinize önemle rica ederim.