2023/240 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2023/240)        


1.    Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı Hakkında Bilgi;
2.    UİB Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programları Hakkında Bilgi;
3.    Panama Kanalı Geçiş Kısıtlaması Hakkında Bilgi;
4.    Middle East Rail 2024 / Milli Katılım Duyurusu Hakkında Bilgi;
5.    Tayvan'a Yumurta İhracatı Hakkında Bilgi;
6.    C Şekeri Tahsisat Belgesi Süre Uzatımı Hakkında Bilgi;
7.    ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları Hakkında Bilgi;
8.    Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hakkında Bilgi;
9.    Summer Fancy Food Show 2024 Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;
10.    RF Fuar Eşyası Taşımacılığı Hakkında Bilgi;
11.    Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler- Panama Hakkında Bilgi;
12.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT SÜREÇLERİ VE YENİ NESİL DEVLET DESTEKLERİ EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı” adlı organizasyonların Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde 2-3 günlük programlar halinde Türkiye genelinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmişti.
 

Bu defa, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, çevrimiçi eğitim programının ekte yer alan program akışı çerçevesinde 21-22-23 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Ayrıca eğitim programı sonunda, zoom üzerinden on sorudan oluşacak çoktan seçmeli bir sınav gerçekleştirileceği, sınavda en az yüzde elli başarı gösteren katılımcılara “Dijital Başarı Belgesi” gönderileceği belirtilmektedir. Katılımın ücretsiz olduğu programa, 17 Kasım 2023 Cuma günü saat 18.00'e kadar https://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr/ linkinden başvuru yapılması gerektiği dile getirilmektedir.

Ayrıca, başvuru esnasında istenilen bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması ve farklı kişiler tarafından aynı mail adresi ile başvuru yapılmaması gerektiği, e-posta adreslerinde hata olması durumunda katılım linkinin katılımcılara iletilemeyeceği ifade edilmektedir.

Başvuru sonrası herhangi bir onay maili iletilmeyeceği ve eğitime katılım linkinin, başvuru yapan katılımcıların mail adreslerine 20 Kasım 2023 Pazartesi günü gönderileceği de belirtilmektedir.

Ek: Program Akışı

2

UİB YENİ NESİL DEVLET DESTEKLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Kütahya Ticaret Odası işbirliği, Uludağ İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde, ekli program çerçevesinde 15- 17 Kasım 2023 tarihlerinde Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim programları düzenlenecektir. Eğitim programlarına katılım linkleri aşağıda sunulmaktadır.
 

Etkinlik Tarih ve Yerleri;

- Kütahya Ticaret Odası - 15 Kasım 2023 Çarşamba saat : 13:00-18:00

Kayıt Linki : https://www.kutso.org.tr/egitim-seminer/egitim-kayit-formu/

- Eskişehir Vehpi Koç Kongre Merkezi - 16 Kasım 2023 Perşembe saat : 13:00-18:00

Kayıt Linki: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeodtmcbXL6furwysBBsXWbhfwn1wHvL7NQ/edit

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fazıl Tekin Konferans Salonu -17 Kasım 2023 Cuma saat:13:00-16:00

Not: Başvuru linklerinin Google Crome da açılması gerekmektedir.

3

PANAMA KANALI GEÇİŞ KISITLAMASI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda; küresel ısınma sebebiyle beklenenden daha az yağış alan Panama'da deniz ve göl suyu seviyelerinde düşüş yaşandığından bahisle Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanusunu birbirine bağlayan ve dünya ticaretinin yaklaşık %6'sının geçtiği Panama Kanalı'nda gemi trafiğinin aksadığı bildirilmişti.

Bu defa, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Panama Kanalı Otoritesi (ACP) tarafından yapılan son açıklamada, su tasarrufu amacıyla gemi geçişlerinin tekrar kademeli olarak azaltılacağı ve 8-30 Kasım 2023 tarihleri arasında 24 geminin geçişine izin verileceği belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Kanalı kullanacak gemilerin “transit rezervasyon sistemini” https://pancanal.com/en/transit-reservation-system/  kontrol etmelerinin önem arz ettiği ve devam etmesi muhtemel kuraklık sürecinde söz konusu duruma ilişkin kısıtlamaların artabileceği ifade edilmektedir. Ayrıca bahse konu uygulamaya ilişkin ilave bilgi için ilgili Ticaret Müşavirliği panama@ticaret.gov.tr ile temasa geçilmesinin faydalı olacağı bildirilmektedir.

4

MİDDLE EAST RAİL 2024 / MİLLİ KATILIM DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Akdeniz İhracatçı Birliğinden gelen yazıda; 30 Nisan-1 Mayıs 2024 tarihleri arasında BAE / Abu Dhabi'de düzenlenecek olan 18. Middle East Rail 2024 Fuarı'nın Türkiye milli katılımının ilk kez Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Fuara Türkiye'nin milli katılımı ile katılmak isteyen ve tabloda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren firmalar 20.11.2023 tarihine kadar online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Fuar Konusu Sektörler:

Başvurunuzun kabul edilmesi için Akdeniz İhracatçı Birlikleri Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi TR40 0001 5001 5804 8000 9271 41 IBAN no'lu Dolar hesabına toplam katılım bedelinin %50'sinin yatırılması gerekmektedir.

Online Başvuru Formu: Middle East Rail Fuarı Başvuru Formu Başvuru Süresi:

20.11.2023 tarihine kadar Katılım Bedeli: Tahmini 958 $/m2 (nakliye hariç) (yer kirası, özel stant konstrüksiyonu, stant temizliği, m2 baz alınarak ücretsiz fuar giriş kart, elektrik ve internet bağlantısı, fuar basılı ve/veya online kataloğunda yer alma). Nakliye talep eden firmalar için nakliye teklifi alınarak “nakliye bedeli” ayrıca belirlenerek katılım bedeline eklenecektir.

Fuarın milli katılımının, “5973 Sayılı Karar” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılımcı firmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenen birim fiyat üzerinden 452.000 Türk Lirası'na (2024 yılı için revize edilecektir) kadar desteklenecektir.

Ek: Fuar Bilgileri

5

TAYVAN'A YUMURTA İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Tayvan'a yumurta ihracatı ile ilgili yazıda aşağıdaki hususlara yer verilmektedir.

-Tayvan, 'İthal Gıdaların Sistematik Denetimine İlişkin Yönetmelik' uyarınca, HS kodu 0407,0408 ve 3502 kapsamındaki sofralık yumurta ürünleri için sistematik denetim uygulamaktadır. Yumurta ürünlerinin ithalat kayıtlarına sahip olan veya Tayvan ile daha önce anlaşma imzalamış olan ülkeler, 'Gıda Güvenliği ve Sanitasyon Kanunu'nun 30. Maddesi uyarınca 'Tayvan Gıda ve İlaç İdaresi (TFDA)'ne ithal gıda denetimi için başvuruda bulunabileceklerdir.

-Tayvan'a sevk edilirken sofralık yumurta ürünlerine Türk resmi sağlık sertifikası iliştirilmesi ve Türkiye'den Tayvan'a sofralık yumurta ürünleri ithalatının devam etmesi amacıyla, 31 Aralık 2023 tarihinden önce 0407, 0408 ve 3502 HS kodu altındaki Türk yumurta ürünleri için TFDA'ya sistematik denetim başvurusunda bulunulması gerekmekte olup, TFDA bu yumurta ürünlerini parti bazında denetleyecektir.

6

C ŞEKERİ TAHSİSAT BELGESİ SÜRE UZATIMI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; malumları olduğu üzere, C şekerinin mamul bünyesinde ihracatına yönelik Tahsisat Belgesi işlemleri, "İmalatçı ve İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ" kapsamında Başkanlığımızca yürütülmektedir.

1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024 tarihlerini kapsayan 2023/2024 pazarlama yılı 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla başlamış olup pancar hasat süreci ve şeker üretimi devam etmektedir. Yurt içine pazarlanan "A kotası şeker" arzının yeterli düzeyde gerçekleşmesi beklenmekle birlikte, şeker şirketlerinin Başkanlığımıza yaptıkları bildirimlere göre üretimi ihtiyari olan ve ihraç amaçlı üretilen "C şekeri" de 2023/2024 pazarlama yılında piyasaya arz edilebilecektir.

Geçtiğimiz pazarlama yılında muhtelif imalatçı-ihracatçı firmalar tarafından Başkanlığımıza gönderilen yazılarda, yurt içinde C şekeri bulamadıklarından bahisle bazılarının dâhilde işleme rejimi kapsamında yurt dışından şeker temini için Tahsisat Belgelerini iptal ettirmek istedikleri, bazılarının ise Tahsisat Belge sürelerinin uzatılmasını talep ettikleri görülmüştür.

 Şeker şirketlerinin stoklarında C şekeri bulunduğundan, 2023/2024 pazarlama yılı içerisinde C şekerinin yurt içinden temininde sorun yaşanmayacağı, dolayısıyla daha önce bahse konu Tebliğin 7'nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "Belge süresi içerisinde, stokta şeker bulunmaması nedeniyle tedarikçiler tarafından imalatçı-ihracatçının talebinin karşılanamamış olması durumunda, Başkanlık tarafından belge süresi uzatılabilir."  Hükmünde yer alan "...stokta şeker bulunmaması..." gerekçesiyle olumlu değerlendirilen şekerli mamul imalatçı-ihracatçılarının Tahsisat Belgesi süre uzatım taleplerinin bu dönemde olumlu değerlendirilemeyeceği bildirilmektedir.

7

ABD / ANTİ-DAMPİNG VE TELAFİ EDİCİ VERGİ ÖNLEMLERİ İDARİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMALARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli 7606.11.30.60, 7606.11.60.00, 7606.12.30.90, 7606.12.60.00, 7606.91.30.95 ve 7606.92.30.95 gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan "alüminyum levha" ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi önlemleri uygulanmaktadır.

ABD otoriteleri tarafından telafi edici vergi önleminin 2021 yılına ait idari gözden geçirme soruşturması tamamlanmış ve 2 Kasım 2023 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde Uluslararası Ticaret İdaresi'nin (ITA) sübvansiyon marjları ihracatçı firmalarımız lehine güncellenmiştir.

Söz konusu telafi edici vergi önleminin idari gözden geçirme soruşturması kapsamında firmalarımız için %0,92 ila %1,15 arasında değişen oranlarda sübvansiyon marjları belirlenmiştir. İlgili karara https://www.govinfo.gov/app/details/FR-2023-11-02/2023-24254  bağlantısından erişilebilmektedir.

8

SERTİFİKALI KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ HAKKINDA BİLGİ;

 T.C. Trabzon Valiliğinden gelen yazıda; Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) Kamu İhale Kurumu (KİK) iş birliği ile 30 Kasım­ 03 Aralık 2023 tarihleri arasında Kemer/ANTALYA' da Kamu İhale Kurumu onaylı Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Programı düzenleneceği bildirilmişti.

Adı geçen otelden kaynaklanan gerekçelerle otel değişikliğine gidilmiştir. Söz konusu eğitim aynı tarihlerde Belek /ANTALYA 'da bulunan Limak Arcadia Sport & Resort Hotel'de düzenleneceği bildirilmiş olup, yazı ve eki ekte yer almaktadır.

Ek: Yazı ve Eki

9

SUMMER FANCY FOOD SHOW 2024 MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

Ege İhracatçıları Birliğinden gelen yazıda; ABD-New York'ta 23-25 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Summer'24 Fancy Food Show gıda fuarı Türkiye milli katılımı organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından gerçekleştirilecektir.

Adı geçen Fuar 1955 yılından bu yana New York'ta düzenlenmekte olup, Türkiye milli katılımı EİB tarafından üstlenilmektedir. Her türlü gıda ürününün sergilendiği fuarla ilgili ayrıntılı bilgiye fuar internet adresinden (https://www.specialtyfood.com/shows-events/2024-summer-fancy-food-show/ ) ulaşılabilmektedir.

Fuar idaresi, sadece markalı ve ambalajlı ürün sergileyen firmaların fuara katılması yönünde bir prensip kararı almış olup, bu şartlara uyan firmaların başvuruda bulunması beklenmektedir.

Ek: Fuar Duyurusu

10

RF FUAR EŞYASI TAŞIMACILIĞI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Moskova Büyükelçiliğinden gelen yazıda; Rusya Federasyonu'nda hakim jeopolitik koşullar sebebiyle özellikle Gürcistan üzerinden yapılan karayolu taşımacılığı ulaştırmalarında sorunların yaşandığı, tırların transit geçişine müsaade edilmeyerek geri çevrildiği müşahede edilmektedir.

Nitekim, Tiflis Ticaret Müşavirliğimizin Dış Ticaret Bilgi Sistemi üzerinden yayımını yaptığı 7 Eylül 2023 tarihli bilgi notunda Gürcistan Gümrük İdaresinin denetim faaliyetlerini sıklaştırdığı, bir hassas ürünler listesi oluşturduğu, bu ürünlerin Türk ürünü olsa dahi Rusya Federasyonu ülkesine geçişine müsaade edilmediği hususlarına değinilmiştir.

Bu hususlara ilaveten söz konusu güzergahın fiziki olarak uluslararası karayolu taşımacılığı için yetersiz olması, özellikle Gürcistan-Rusya arasında bulunan Verniy Lars Sınır Kapısının yaşanan olumsuz hava koşulları ve doğal afetlerle sık sık kapalı kalmasının Rusya ile karayolu taşımacılığında aksamalara yol açtığı da malumdur.

 

11

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE SEKTÖREL ELEKTRONİK SOHBETLER- PANAMA HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler Panama: Panama Pazarına Giriş” e-sohbet etkinliğimiz 14 Kasım 2023 Salı günü saat 16.30-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Söz konusu sohbet toplantısına Video Konferans Takvimi (ticaret.gov.tr) internet bağlantısı üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.