2023/232 ETSG Sektör Duyurusu Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya almanın, üretimin tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı toplantılarda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2024 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin itirazların Ticaret Bakanlığına en geç 06/11/2023 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği belirtilmekte olup liste ekte yer almaktadır.

Bununla birlikte, başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığından evrak kayıt numarası alınmış olması gerektiği bildirilmekte olup, itirazlara ilişkin formlara aşağıda yer alan adresten ulaşılabilmektedir.

Öte yandan, askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2023/18 sayılı İthalat Tebliği'nin incelenebileceği veya aşağıda paylaşılan Bakanlık yetkilileri ile iletişime geçilebileceği; ayrıca, firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTİP'den ziyade ürün tanımlarının incelenerek tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılmasının önem arz ettiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize önemle rica ederim.

Ekler: 1-Liste

           2- İtirazlara İlişkin Form Adresi: Askıya Alma Sistemi (ticaret.gov.tr)

Hammadde ve Ara Mamul Sektörleri

Özge SEZGİN Uzman 0312 204 99 25 sezgino@ticaret.gov.tr  

Koray ÇINAR Uzman 0312 204 99 33 cinark@ticaret.gov.tr   

Mehmet BARAN Uzman Yrd. 0312 204 95 81 M.Baran2@ticaret.gov.tr  

Elektronik ve Makina Sektörleri

Serkan ULUYOL Uzman 0312 204 95 76 uluyols@ticaret.gov.tr  

Tuba KÖSE SANDALCI Uzman 0312 204 99 30 sandalcit@ticaret.gov.tr