2023/155 Almanya'ya Yaş Meyve ve Sebze İhracatında Yaşanan Sorunlar Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Ülkemizden Almanya'ya ihraç edilen yaş meyve ve sebze ürünlerine ilişkin daha önce görülmemiş sıklıkta sorunlarla karşılaşıldığı ve uygunsuzlukların tespit edildiği belirtilerek konuya ilişkin durumun üyelerinize iletilmesi talep edilmiştir. Bu defa, Alman Tarım ve Gıda Ofisi'nden alınan e-posta mesajında, 2022 yılında yapılan denetimler neticesinde yaş meyve ve sebze ihracatımızda tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin ekteki tablo iletilerek, sorunların büyük çoğunluğunun yanlış etiketlemeden kaynaklandığı, yaş incirde ise kalite sorunları ile karşılaşıldığı belirtilmekte ve ihracatçılarımızın konu hakkında bilgilendirilmesi talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, Bakanlığımızca 21 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında ihracatımızda risk esaslı olarak ticari kalite denetimleri yapılmaktadır. Bahse konu denetimlerin temel hedefi yurtdışı piyasalarda Türk malı imajının korunması ve ihracatçılarımızın varış ülkesinde sorun yaşamalarının ve ürünlerimizin geri gönderilmesinin önlenmesidir.

Bu itibarla, ihracatta ticari kalite denetimi uygulamalarının öncelikle ihracatçılarımız tarafından desteklenmesi ve sahip çıkılması sürdürülebilir ihracat artışı için elzemdir.

Bilgilerinize önemle rica ederim.

Ek: Uygunsuz Ürünlerin Red Gerekçeleri