2023/14 Maden, Metal ve Orman Ürünleri Sektörlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Maden, metal ve orman ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların dahilde işleme izin belgesi (DİİB) başvurularına ilişkin "Maden, Metal ve Orman Ürünleri Sektörlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi" 16.01.2023 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiş ve Bakanlığımız internet sitesinde (https://ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi) yayımlanmıştır.

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.

Ek: Maden Metal ve Orman Ürünleri Sektörlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi