2022/8 Cezayir'e İhracatta Doğrudan İnsan Tüketimine Yönelik Ürünlerde Barkod ve GTIN Zorunluluğu Hk.

Sayın Üyemiz;

Cezayir Ticaret Müşavirliğimizin yazısına atfen Ticaret Bakanlığından alınan yazıda; Cezayir Ticaret Bakanlığı tarafından 29.12.2021 tarihinde yapılan bildirimde;

 • 28.03.2021 tarihli ve 23 Sayılı Cezayir Resmî Gazetesinde yayımlanan ve ilgililere 2 yıllık geçiş dönemi öngören ilgili mevzuatın 02.01.2022 tarihi itibariyle uygulamaya konulacağı,
 •  
 • Bundan sonra doğrudan insan tüketimine yönelik ürünlerde barkod ve global ticari ürün numarasının (GTIN) zorunlu olacağı,
 •  
 • Tüketiciye yönelik mevzuatta belirlenmiş bilgilerin Arapça olarak ürün üzerinde bulunması gerektiği,
 •  
 • Bu mevzuatın doğrudan insan tüketimine yönelik gıda maddeleri ile gıda maddesi olmamakla birlikte paketlenmiş ithal ürünler için de uygulanacağı,
 •  
 • Ancak 02.01.2022 tarihinden önce bankadan ithalat dosyası açtırılmış ithalatlar için bu mevzuatın uygulanmayacağı,
 •  
 • İthalatçıların 02.01.2022 tarihinden itibaren bu yeni mevzuata uyum sağlaması gerektiği, hususları belirtilmektedir.

Bilgilerine önemle rica ederim.