2022/283 Gürcistan'dan Türkiye'ye Para Transferleri Hk.

Sayın Üyemiz;

Tiflis Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen; T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, bankacılık kanalıyla Gürcistan'dan gerçekleştirilen döviz transferlerinde sorunlar yaşandığı ifade edilerek 25/11/2022 tarihinden itibaren Ataşeliklerine ulaşan sorular çerçevesinde, sektörden ve iş insanlarından edinilen yeni bilgilere göre Gürcistan'da faaliyet gösteren bankaların Gürcistan'a yapılacak ithalat işlemleri için ihracatçı firmalarımızdan ihracata konu ürünlere ilişkin EUR1 Dolaşım Sertifikası ya da menşe şahadetnamesi talep etmeye başladığı, söz konusu talebin kaynağının ABD merkezli muhabirlik ve SWIFT işlemlerini gerçekleştiren bankalar olduğu ve ABD'li bankaların bu uygulamayı çeşitli ülkelere karşı yürürlükte bulunan finansal yaptırımlarının delinmesini engellemek amacıyla başlattığı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ithalatçı firmanın ilgili döviz tutarını Türkiye'ye transfer edebilmesi için ihracatçı firmadan temin edilecek EUR1 Dolaşım Sertifikası ya da menşe belgesi ve hatta bazı durumlarda taşıma belgelerinin de Gürcü bankalarına ibraz edilmesi zorunluluğu getirildiği, ihracat beyannamesi olmaksızın EUR1 Dolaşım Sertifikasının işlevsellik kazanmaması sebebiyle, ihracatçının mal bedelinin tamamı ya da bir kısmını ithalatçıdan almadan önce işlem başlatması durumu ortaya çıktığı ve bu uygulamanın ihracatçımızı mağduriyete açık halde bıraktığı, dolaşım belgelerinin düzenlenmesindeki kolaylıklardan faydalanan Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsündeki ihracatçılarımız hariç, Gürcistan'a ihracatta hem peşin hem de akreditifle çalışmayı tercih eden firmalarımızın anılan uygulama kapsamında zorluklar yaşayacağı ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, Gürcistan'da Gürcü mevzuatı kapsamında faaliyet gösteren Türk bankalarının Türkiye'deki merkezleriyle muhabirlik ilişkileri bulunması nedeniyle doğrudan ABD doları cinsi para transferinin yapılabildiği ve bir bölüm evrakın ibrazında kolaylık sağlandığı, konunun Batum Ticaret Ataşeliği tarafından takip edildiği bildirilmektedir.

Gürcistan'da bankacılık kanalıyla gerçekleştirilecek ticari işlemlerde EUR1 Dolaşım Sertifikası ya da menşe belgelerinin sunulması ve yaşanması muhtemel sorunlara ilişkin gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

 

Bilgilerinize önemle rica ederim.