2022/237 Türkiye-Umman 11. KEK/ İş İnsanları Yuvarlak Masa Toplantısı Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Türkiye–Umman Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 11. Dönem Toplantısı'nın 2-3 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmesinin planlandığı, anılan organizasyon kapsamında, 3 Kasım 2022 tarihinde Sayın Bakanların başkanlığında Ankara'da Türk ve Ummanlı iş insanlarının katılımı ile bir Yuvarlak Masa Toplantısının gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu koordinasyonunda gerçekleştirileceği belirtilen toplantıya müteahhitlik, madencilik, sağlık (hastane inşası ve ekipmanları), eğitim, PPP, turizm, lojistik, balıkçılık sektörlerinden ihracatçılarımızın katılmasının uygun olacağı bildirilmektedir. DEİK tarafından Umman tarafı katılımcı listesi ve programın bilahare bildirileceği ve kontenjan sınırı olacağı öğrenilen bahse konu Yuvarlak Masa Toplantısına katılmak isteyen firmalarımızın online Katılım Formunu 6 Ekim 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar doldurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize önemle rica ederim.