2022/231 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2022/231)


1.    Mısır ACID Sisteminin Hava Kargolarına Uygulanmasına İlişkin Ek Süre Duyurusu Hakkında Bilgi;
2.    Tarım Mevzuatı Değişiklikleri Hakkında Bilgi;
3.    Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri Hakkında Bilgi;
4.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

            MISIR ACID SİSTEMİNİN HAVA KARGOLARINA UYGULANMASINA İLİŞKİN EK SÜRE

DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Kahire Ticaret Müşavirliği'nden iletilen yazıya atfen Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Mısır'da 2021 Ekim ayından itibaren uygulanmaya başlanan Gönderi Ön Bilgilendirme Sistemi'nin (ACID) hava kargolarını kapsamasına ilişkin, Mısır basınında çıkan habere göre Mısır Maliye Bakanı Mohamad Mait'in firmalardan gelen sisteme uyum taleplerine istinaden hava kargolarında ACID uygulamasına yönelik test süresinin uzatıldığını bildirdiği ve deneme süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılan sistemin, 1 Ocak 2023 itibarıyla zorunlu olacağı ifade edilmektedir.
 

2

TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişiklikler hakkındaki bilgiler ekte iletilmektedir.
 

Ek: Mevzuat Değişiklikleri

3

            DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Denizli İhracatçılar Birliğinden gelen yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda, (DENİB) ev sahipliğinde 28-29 Eylül 2022 tarihlerinde “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirilecektir.
 

 Program akışı içerisinde, uzak ülkelere ihracatın artırılmasına yönelik Bakanlığımız stratejisi kapsamında 29 Eylül 2022 tarihinde 10:00 – 11:00 saatleri arasında T.C. Ticaret Bakanlığı Seul Ticaret Müşaviri Ayşe Ferdağ Tekin tarafından “Güney Kore Pazarına İhraç İmkanları” konulu bir sunum gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bu çerçevede; söz konusu etkinliğe kayıt için link aşağıda yer almaktadır.

Kayıt Linki : DENİB - Denizli İhracatçılar Birliği - Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri - Güney Kore Ülke Sunumu (denib.gov.tr)

4

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.