2022/23 Ülkemiz Gıda Ürünleri Tanıtım Faaliyeti Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen bir yazıda, Lübliyana Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atıfla, Slovenya'da faaliyet göstermekte olan "Mercator" marketler zinciri tarafından Müşavirliğe iletilen mektupta, marketlerinde her yıl yapılan belirli ülkelerin gıda ve spesiyal ürünleri tanıtım günleri faaliyetinde ülkemizle işbirliği yapılabileceği ifade edilmiştir.

Söz konusu Slovenya merkezli Mercator marketler zinciri, ülkede 450'den fazla mağazasıyla pazardaki en büyük oyuncu konumunda olup, Güneydoğu Avrupa'da Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ gibi ülkelerde de market zincirleri bulunmaktadır. Firmadan alınan mektupta etkinlik çerçevesinde yapılacak iş birliğinin ve yatırımın kapsamı ile büyüklüğünün değerlendirmeye açık olduğu ve olumlu görüş bildirilmesi durumunda mektupta yer alan tablonun doldurularak kendileri ile paylaşılması talep edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu olumlu geri dönüş bildirimi yer alan doldurulmuş tablonun en geç 26 Ocak 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar dkib@dkib.org.tr adresine iletilmesi hususunda,

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.

EK:

1- Firma Mektubu (1 Sayfa)

2- Firmalara ve Geçmiş Etkinliklere İlişkin Sunum (15 Sayfa)