2022/21 Güncel Mevzuat Değişiklikleri Hk.

Sayın Üyemiz;

21.01.2022 tarih ve 31726 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ değişikliklerine aşağıdaki internet bağlantıları üzerinden erişim sağlanabilmektedir;

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/2) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220121-7.htm

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220121-6.htm

Bilgilerini önemle rica ederim.