2022/132 İhracat Genelgesi Değişikliği Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 21.04.2022 tarih ve 1150193 sayılı yazısı uyarınca ihracat genelgesinin “Terkin başlıklı 28. Maddesinin birinci fırkasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “30.000 ABD doları” ibaresi “15.000 ABD doları” olarak değiştirilmiş olup mezkur değişikliğin yürürlük tarihi 25.04.2022 olarak belirtilmiştir. Bu kapsamda da, İhracat Bedellerindeki %40 bozdurma zorunluluğu sınırı her bir Gümrük Beyannamesi bazında 15.000 ABD Dolarını düşürülmüş oldu.

Bilgilerinize önemle rica ederim.