2021/88 Türkiye-Birleşik Krallık STA Menşe Kuralları Hk.

Sayın Üyemiz,


Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokolünü Değiştiren Ekli 2/2021 Sayılı Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3827) 14 Nisan 2021 tarih ve 31454 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210414M1-1.pdf linkinden erişim sağlanabilmektedir.


Bilgileri ve gereğini rica ederim.