2021/83 Kobi Gelişim Destek Programı Hk.

Sayın Üyemiz,


İmalat sanayi sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitesinin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 2021-01 Proje Teklif Çağrısı açılmıştır.


2021-01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren küçük işletmelerle ve orta büyüklükteki işletmelerin, kritik teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ur-Ge Projelerinin nitelikli bir şekilde desteklenerek uygulamaya geçilmesinin sağlanmasıdır. Projeye ilişkin detaylı bilgi aşağıdaki bağlantı adresinde yer almaktadır.


Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Bağlantı Linki - KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI - KOSGEB T.C.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı