2021/79 Genel Sirküler

                                                                                         SİRKÜLER (2021/79)


1. Cumhurbaşkanı Kararı Hakkında Bilgi;
2. Ülke Masaları Bülteni-Mart 2021 - Sayı 28 Hakkında Bilgi;
3. Türkmenistan Petrol Yatırım Forumu Hakkında Bilgi;
4. Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Bilgi;
5. Uluslararası Çin İthalat Fuarı 2021 Milli Katılım Organizasyonu Hakkında
6. Mango Nektarı ve Alüminyum Folyo İthalat Talebi Hakkında Bilgi;
7. Çin Halk Cumhuriyeti E-Ticaret Pazar Analizi Hakkında Bilgi;
8. Uluslararası Çin İthalat Fuarı 2021 Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuş

1

CUMHURBAŞKANI KARARI HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda,  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına dair 3753 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın 25 Mart 2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı ifade edilmektedir. Konuyla ilgili bilgiye Bakanlığımız internet sitesinden (https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/uluslararasi-guvenlik-isleri) ulaşılabilmektedir.

2

            ÜLKE MASALARI BÜLTENİ-MART 2021 - SAYI 28 HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda,  firmalarımıza ve dış ticaretle ilgilenen kesimlere, başta hedef ve öncelikli ülkeler olmak üzere dış pazarlarla ilgili güncel ve doğru bilgileri aktarmak ve ihracat pazarımız olan ülkelerde yaşanan, ihracatımızı doğrudan etkileyebilecek gelişmeler hakkında bilgi vermek amacıyla "Ülke Masaları Bülteni"nin aylık periyotta yayınlanmakta olduğu belirtilmektedir. İlgili bültenin 28.sayısı (Mart 2021) ekte iletilmektedir. Söz konusu bültenin tüm sayılarına Ticaret Bakanlığının web sitesinde bulunan https://dtuegm.ticaret.gov.tr/yayinlar/ulke-masalari-bulteni   bağlantısı üzerinden erişim imkânı bulunmaktadır.

3

                        TÜRKMENİSTAN PETROL YATIRIM FORUMU  HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla; Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. Yıldönümü vesilesiyle "Türkmengaz" ve "Türkmennebit" (Türkmen Petrol) Devlet Şirketleri tarafından, "Türkmen Forum"un iş birliğiyle, 12-13 Mayıs 2021 tarihlerinde Aşkabat'ta "Türkmenistan'ın Petrol ve Gazı- 2021(OGT 2021)" başlıklı uluslararası yatırım forumunun düzenlenmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bu yılki forumun geleneksel formatta düzenlenmesinin yanı sıra çevrimiçi olarak "Zoom" platformu üzerinden de yayınlanacağı, foruma ilişkin detaylı bilgilere forumun resmi internet sitesinden (https://www.ogt-turkmenistan.com/en) ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

4

            ASKIYA ALMA VE TARİFE KONTENJANI UYGULAMASI   HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimini karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, AB ya da Türk firmalarınca 01.01.2022 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen, ekte listesi yer alan eşyaya ilişkin itirazların en geç 01.05.2021 tarihine kadar Bakanlığa intikal ettirilmesi istenmektedir.

 Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası almış olması gerektiği bildirilmekte olup itirazlara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi  adresinden ulaşılabilmektedir.

Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2021/18 sayılı İthalat Tebliği'nin incelenmesi mümkün olup, listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTİP'den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması önem arz etmektedir.

Ek: Eşya Listesi

5

ULUSLARARASI ÇİN İTHALAT FUARI 2021 MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

Ege İhracatçıları Birliğinden gelen yazıda, Bilindiği üzere, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay kentinde, 05-10 Kasım 2021 tarihleri arasında 4. Kez düzenlenecek olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2021 milli katılım organizasyonu Birliklerimiz tarafından gerçekleştirilecektir.

Fuarda 2020 yılında pandemiye rağmen 124 ülke ve bölgeden 1.500' ün üzerinde katılımcı yer almış, 2021 yılında Hizmetler, Otomobil, Akıllı Endüstri ve Bilgi Teknolojileri, Tüketici Ürünleri, Medikal Ekipmanlar ve Sağlık Ürünleri, Gıda ve Tarımsal Ürünler hollerinin bulunacaktır. Fuara ilişkin ayrıntılı bilgilerin bulunduğu fuar duyurusu ile başvuru formuna aşağıdaki linkler aracılığıyla erişilebilmektedir.

Fuar duyurusu Linki: http://eib.li/BE6DD

Başvuru Formu Linki: http://eib.li/1AC10

6

            MANGO NEKTARI VE ALUMİNYUM FOLYO İTHALAT TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

Varşova Ticaret Müşavirliğinden gelen mailde, Polonyalı bir firma mango nektarı ve aluminyum folyo  ithal etmek istemektedirler. Firma bilgisi aşağıda yer almaktadır.

Zahir ve Zahid grubu 

 Henryka Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź, Polonya 

 İletişim kurulacak kişi Bay Arafat Hossain 

e-posta arafat2306@onet.pl Mobil: +48 663907 512 (whats app) http://zahirkebab.pl/en/

 

7

ÇİN HALK CUMHURİYETİ E-TİCARET PAZAR ANALİZİ HAKKINDA BİLGİ;

Ege İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürü Mehmet TAN ve Daire Başkanı Ceren BEŞOKLAR, Pekin Ticaret Başmüşaviri Hakan KIZARTICI ve EİB Koordinatör Başkanı Jak ESKİNAZİ'nin katılımlarıyla 07 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 16:00'da "Çin Halk Cumhuriyeti E-Ticaret Pazar Analizi " konulu bir webinar düzenlenecektir.

Söz konusu webinar ile dünyanın en büyük ithalatçı ülkeleri arasında yer alan Çin pazarında yoğun olarak kullanılan e-ticaret portalları ile ilgili Ticaret Bakanlığımızca hazırlatılan “ÇHC E-Ticaret Pazar Araştırma Raporu” hakkında bilgilendirme yapılarak Birliklerimizin bu pazar özelinde hedefleri katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Kayıt Linki: http://eib.li/39421

 

8

            ULUSLARARASI ÇİN İTHALAT FUARI 2021 MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

 

Ege İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda; Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay kentinde, 05-10 Kasım 2021 tarihleri arasında 4. kez düzenlenecek olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2021 milli katılım organizasyonu kapsamında 6 Nisan 2021 Salı günü saat 10.30'da Pekin Ticaret Başmüşaviri Hakan Kızartıcı, Guanco Ticaret Ataşesi Serdar Afşar, Şanhay Ticaret Ataşesi Mustafa Akseli'nin katılımlarıyla bir bilgilendirme webinari düzenlenecektir.

Kayıt Linki