2021/76 AB Alabalık Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Hk.

Sayın Üyemiz,


Avrupa Komisyonu tarafından ülkemiz menşeli “Gökkuşağı Alabalıkları” (0301.91.90, 0302.11.80, 0303.14.90, 0304.42.90, 0304.82.90 ve 0305.43.00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı Komisyon tarafından 27 Şubat 2020 tarihinde bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatılmıştır. Anılan soruşturma ile ilgili olarak 26/3/2021 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde nihai karar metni yayınlanmış olup, bahsi geçen metin ekte sunulmuştur.


Söz konusu kararda özetle;


- Halihazırda uygulanan önlemlerin geçerliliğini yitirmesi halinde, AB için sektörün karlılığı ve genel ekonomik durumunun olumsuz etkileneceği,


- Ayrıca, AB açısından sektörün çevre ve sağlık standartlarını karşılamak için gerekli yatırımları yapmasını engelleyeceği;


- Türkiye'deki üretim kapasitesinin yüksekliği, AB pazarının Türkiye için çekiciliği, Türkiye'den yapılan ithalatlardaki fiyat seviyeleri ve bunların AB'de sektör üzerindeki olası etkileri göz önüne alındığında, Avrupa Komisyonu tarafından, önlemlerin kaldırılmasına izin verilmesi durumunda AB pazarının zarar görmesinin devam etme olasılığının olduğu,

Bu gerekçelerle de Türkiye menşeli alabalık ithalatına yönelik halihazırda uygulanan anti sübvansiyon önlemlerinin sürdürülmesinin yerinde olacağına karar verildiği, bildirilmektedir.


Bilgilerine rica ederim.

Ek: Karar (29 s.)