2021/74 Avrupa Parlamentosunun DTÖ ile Uyumlu Sınırda Karbon Düzenlemesi Kararı Hk.

Sayın Üyemiz,


Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında uygulamaya konulması öngörülen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının (SKDM) dizaynına ilişkin unsurların henüz belli olmayıp; söz konusu mekanizmanın içeriği ve kapsamının belirlenmesine ilişkin Avrupa Birliği (AB) tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtilmekte ve Avrupa Komisyonu'nun SKDM'nin tasarlanması ve uygulanması sırasında dikkate alması beklenen hususlara ilişkin olarak Avrupa Parlamentosu'nun görüşlerini içeren tavsiye niteliğindeki “DTÖ ile Uyumlu Sınırda Karbon Düzenlemesine Yönelik Parlamento Kararı”nın kabul edildiği bildirilmektedir.


Söz konusu Kararda, SKDM'nın dizaynına ilişkin olarak sınırda karbon vergisinden ziyade Avrupa Emisyon Ticaret Sistemi (ETS)'ne ayna bir sistem oluşturulması olasılığı üzerine yoğunlaşılması gelmektedir.


AB'de ETS, enerji yoğun sektörlerde (demir-çelik, çimento, cam, seramik v.b.) sera gazı salımının piyasa temelli araçlar ile azaltımını hedefleyen bir sistemdir. Sistem sınırla-al-sat esasında işlemektedir. Buna göre, AB içerisinde sisteme dahil bir üretim tesisinin yıllık emisyon miktarı dikkate alınarak tesise yıllık azami kirletme hakkı veren belli bir kota tahsis edilir. Tesisin belirlenen kotanın üzerine çıkması durumunda, artırdığı kadar emisyon iznini ETS içerisinde azaltım sağlamış olanlardan satın almasına (yaklaşık ton başına 30 Avro) izin verilir. Kota aşımında bulunan ve serbest tahsisat satın alamayan işletmeler takvim yılı sonunda rayiç değer üzerinden ceza (yaklaşık ton başına 100 Avro) ödemekle yükümlüdür. Karbon salınımlarını azaltan firmalar tahsisatlarını diğer firmalara piyasa temelinde arz edebilmekte ve bu şekilde emisyon azaltımı teşvik edilmektedir.


Mekanizmanın kapsamı ile ilgili, başlangıç olarak 2023 yılı itibariyle elektrik sektörü ve çimento, çelik, alüminyum, petrol rafinerileri, kağıt, cam, kimyasallar ve gübre gibi enerji yoğun sanayi sektörlerinin mekanizmaya dahil edilmesi; yapılacak etki analizi akabinde ise kapsamın ETS kapsamındaki tüm ürün ve hammadde (ara mali ve nihai ürünlerin içinde yer alanlar dahil olmak üzere) ithalatlarına genişletilmesi planlanmaktadır.

Bu çerçevede, Avrupa Parlamentosu tavsiye kararı ve söz konusu tavsiye kararında yer alan hususlara ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgi notu ekte sunulmaktadır.


Bilgilerine rica ederim.

EK:
1.Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Parlamento Kararı (12 sayfa)
2.Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Bilgi Notu (3 sayfa)