2021/72 Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında 5/1 Nolu Tebliğ