2021/325 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2021/325)

 

  1. Reeskont Kredileri Hakkında Bilgi;
  2. Tarım Mevzuatı Değişiklikleri Hakkında Bilgi;
  3. Morityus İhale Hakkında Bilgi;
  4. ABD Makarna Telafi Edici Vergi Hakkında Bilgi;
  5. Polonya Tıbbi ısıtıcı ithalat talebi Hakkında Bilgi;
  6. AB'ye Ceviz Fidanı İhracatında Yaşanan Sorunlar Hakkında Bilgi;
  7. ALIMENTEC 2022 -Bogota Kolombiya İHBİR Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;
  8. Polonya- galvanizli çelik profil ve paslanmaz çelik  ithalat talebi Hakkında Bilgi;
  9. 800 Gramlık Kıyma ve Kuşbaşı Konserve Satışı Hakkında Bilgi;
  10. GAİB Aralık 2021 Online Eğitim Takvimi Hakkında Bilgi;

 

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

REESKONT KREDİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Türk Eximbank'tan iletilen yazıya atfen; Türkiye ihracatçılar Meclisinden gelen yazıda,

TCMB tarafından Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama talimatı değişiklikleri ile Reeskont Kredisi kullanımlarına yeni açılımlar ve ilave şartlar getirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, döviz kredilerine ilave olarak TL kredi imkanının sağlanmakta olduğu, hem TL hem döviz kredilerinde vadelerin döviz satış taahhüdü şartları dahilinde 360 güne çıkarılıp kredilerin harcanabileceği alanların düzenlendiği, kredi geri ödemelerinin ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet bedeli ile yapılması ve ilgili bedellerin İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) veya banka dekontu ile tevsiki şartlarının getirildiği bildirilmektedir.

Ek: Reeskont Kredileri Bilgi Notu ve Özet Tablo

2

            TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişiklikler hakkındaki malumat aşağıda yer almaktadır.

Organik ürünlerin üretimi hakkında dönüşüm amacıyla dönemlerin geriye dönük olarak tanınmasına dair üye ülkeler tarafından sağlanacak bilgilere ilişkin 2018/848 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün uygulanması hakkında belirli kuralları belirleyen 2020/464 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün bazı çevirilerini düzelten 2021/1921 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 5 Kasım 2021 tarihli ve L 391 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Afrika domuz gribi için özel kontrol önlemlerine dair 2021/605 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1907 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 4 Kasım 2021 tarihli ve L 390 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Hayvanlara veya insanlara bulaşabilen hastalıkların önlenmesi ve kontrolü hakkında 2016/429 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak bazı listelenmiş hastalıklar ve programların onaylanmasına ilişkin belirli üye ülkelerin veya bölgelerin hastalıksız ve aşılanmamış durumunun onaylanmasına dair kuralları belirleyen 2021/620 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün II sayılı Eki'ni tadil eden 2021/1911 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 4 Kasım 2021 tarihli ve L 389 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

“Ardeche” ve “Cotnari” adlı coğrafi işaretli ürünlerde yapılan değişikliklere dair 2021/1912 ve 2021/1913 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin 4 Kasım 2021 tarihli ve L 389 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Tarım ürünleri piyasasına dair ortak kuralların oluşturulması hakkında 1308/2013 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak bazı ürünlerin korunmasına ilişkin 2021/1914 ve 2021/1915 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin 4 Kasım 2021 tarihli ve L 389 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Gıda maddelerinde kullanılan aroma ve gıda bileşenlerine ilişkin 1334/2008 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün I sayılı Ekini tadil eden 2021/1916 ve 2021/1917 sayılı Komisyon Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin 4 Kasım 2021 tarihli ve L 389 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

“Fertőd vidéki sárgarépa” adlı ürünün AB'de coğrafi işaret olarak tescil edilmesine dair 2021/1899 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 3 Kasım 2021 tarihli ve L 387 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Baltık denizinde 2022 yılı için bazı balıkçılık olanaklarına dair 2021/1888 sayılı Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 29 Ekim 2021 tarihli ve L 384 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Meyve ve sebze sektöründe pazarlama standartlarına dair 543/2011 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1890 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 29 Ekim 2021 tarihli ve L 384 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Hayvansal yan ürünlerin ve türevlerinin ithalatı ve transit geçişine dair 142/2011 sayılı Komisyon Tüzüğü'nün XIV ve XV sayılı Ekleri'ni tadil eden 2021/1891 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 29 Ekim 2021 tarihli ve L 384 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kanatlı etler ve yumurta sektörlerinde ve yumurta albümini için temsili fiyatların sabitlenmesi hakkında 1484/95 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1892 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 29 Ekim 2021 tarihli ve L 384 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

“Jambon sec de l'Île de Beauté”, “Lonzo de l'Île de Beauté” ve “Coppa de l'Île de Beauté” isimli ürünler için coğrafi işaretlerin korunmasına dair yapılan başvuruların reddedilmesi hakkında 2021/1879 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 28 Ekim 2021 tarihli ve L 383 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Bazı gıda ve bitki ürünlerinin içerisinde veya üzerinde kabul edilen azami kalıntı seviyelerinin belirlenmesine dair 396/2005 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün II, III ve V sayılı Ekleri'ni tadil eden 2021/1884, 2021/1881 ve 2021/1864 sayılı Komisyon Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 382, L 380 ve L 377 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

396/2005 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün II, III ve V sayılı Ekleri'ni tadil eden 2021/618, 2021/616 ve 2020/192 sayılı Komisyon Tüzükleri'nde yapılan düzeltmeler, AB Resmi Gazetesi'nin 28 Ekim 2021 tarihli ve L 382 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Bazı üye ülkelerde bulaşıcı kuş gribine karşı alınan acil korunma önlemlerine dair 2021/641 sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2021/1908 ve 2021/1872 sayılı Komisyon Uygulama Kararları, AB Resmi Gazetesi'nin L 390 ve L 379 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

Birleşik Krallık ile toplam izin verilen av miktarı üzerinde anlaşmaya varmak için yıllık istişarelerde AB pozisyonunun belirlenmesi hakkında 2021/1875 sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 26 Ekim 2021 tarihli ve L 378 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

3

            HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Antananarivo Ticaret Müşavirliğinden Morityus'ta bulunan yatırım fırsatlarına ilişkin bir yazı iletildiği belirtilmiştir. Bahse konu ihale ilanları ektedir.

Ek:

1- Morityus İhale Duyurusu 1

2- Morityus İhale Duyurusu 2

3- Morityus İhale Duyurusu 3

4- Morityus İhale Duyurusu 4

5- Morityus İhale Duyurusu 5

6- Morityus İhale Duyurusu 6

4

ABD MAKARNA TELAFİ EDİCİ VERGİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli “Yumurtasız, Pişirilmemiş, Doldurulmamış Makarnalar” (1902.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı uygulanan telafi edici vergi önlemi kapsamında 2019 yılına ilişkin yürütülen idari gözden geçirme soruşturması kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi nihai kararını açıklamıştır.

Bu çerçevede, bahse konu soruşturmaya taraf olan firmamız için %0 oranında bir sübvansiyon marjı hesaplanmış olup, söz konusu kararın yer aldığı 15 Kasım 2021 tarihli ABD Resmi Gazetesi nüshasına https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-11-15/pdf/2021-24857.pdf  bağlantısından ulaşılabilmektedir.

5

            POLONYA TIBBİ ISITICI İTHALAT TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

Varşova Ticaret Müşavirliğinden gelen E postada Firmanın İngilizce olarak göndermiş olduğu ve Türkçe olarak gayrı resmi tercüme edilen e-mailde tıbbi ekipman-tıbbi ısıtıcı (Oda ısıtıcısı, kuluçka makinesi, ısıtma kabini) üreten firmalar ile temasa geçmek istenmektedir. Firma iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

İletişim kişileri:

syrmed@syrmed.pl

Tel +48 603 526 756

Hubert Syrek

tel: 603526756

fax: 44 789 06 56

www.syrmed.com.pl

emai:l syrmed@syrmed.pl

email sklep: sklep@syrmed.pl

6

AB'YE CEVİZ FİDANI İHRACATINDA YAŞANAN

SORUNLAR HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu tarafından 23.11.2016 tarihinde yayınlanan ve 14 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olan (AB) 2016/2031 sayılı “Bitki Zararlılarına Karşı Koruyucu Önlemler Tüzüğü”ne göre; Birlik bölgesi için kabul edilemez bir seviyede risk teşkil eden bir zararlı organizmanın varlığına ilişkin bir ön değerlendirme esas alınarak "yüksek riskli bitkiler, bitkisel ürünler ve diğer nesneler" tanımlanmıştır. Bu kapsamda AB tarafından (AB) 2018/2019 sayılı yönetmelik ekinde yayınlanan ve risk grubunda olduğu bildirilen 35 bitki türüne ait üretim materyallerinin AB'ye ihracatının 14.11.2019 tarihinden sonra da sürdürülebilir olması için her bir ürün için teknik dosya hazırlanması gerekmektedir.

Son dönemde özellikle ceviz fidanının Bulgaristan üzerinden AB'ye ihracatında Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansınca uygulanacak prosedüre ilişkin üretici firmalarca Sofya Ticaret Müşavirliğinden bilgi talebinde bulunulmaktadır.

Bu kapsamda, anılan Müşavirlik tarafından AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğimiz ile yapılan görüşmede Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesinin (EFSA) halihazırda ceviz, zakkum ve yalancı akasya ile ilgili dosyaların inceleme sürecini tamamladığı, cevizle ilgili raporun 21.06.2021 tarihinde, zakkumla ilgili raporun 03.05.2021 tarihinde, yalancı akasya ile ilgili raporun ise 04.05.2021 tarihinde EFSA sayfasında yayınlandığı, diğer 5 ürüne ilişkin raporların incelenme sürecinin ise devam etmekte olduğu öğrenilmiştir.

Konuya ilişkin olarak söz konusu Müşavirlikçe, Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansının katılımıyla 09.11.2021 tarihinde bir toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantıda bahse konu düzenleme kapsamında Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesinin ülkemizin gerekçe gösterilen hastalıklar bakımından riskli olmadığı ve ülkemizden ceviz, zakkum ve yalancı akasya fidanları ithal edilebileceğine yönelik olumlu raporuna ilişkin bilgi verilmiş, ceviz fidanı satış sezonunun Kasım ayı ila Nisan ayları arasında olması münasebetiyle konuya ilişkin değerlendirmeleri istenilmiştir.

Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı yetkilileri, Bulgaristan'da dikilen elma, armut, erik ve kiraz fidanlarının çoğunlukla ülkemizden ithal edildiğini, bu kapsamda ithalatçılar tarafından neredeyse her gün kendilerine başvuruda bulunulduğunu ancak halihazırda mezkur düzenleme kapsamında yer alan 35 bitki türüne ait üretim materyallerinin ülkemizden Avrupa Birliği'ne ihracatının mümkün olmadığını, söz konusu raporlar doğrultusunda Avrupa Komisyonunca mezkur Regülasyonda yapılacak değişiklikleri müteakip Türkiye'den Avrupa Birliği'ne ceviz, zakkum ve yalancı akasya fidanı ithal etme yasağının ortadan kalkacağını ifade etmiştir.

7

            ALIMENTEC 2022 -BOGOTA KOLOMBİYA İHBİR MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul İhracatçıları Birliğinden gelen yazıda, Bogota/Kolombiya'da 7 – 10 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan ALIMENTEC 2022, powered by Anuga “Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı''nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunun Birlikleri (İHBİR) tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

23.400 m2'lik alanda, 7 fuar salonunda gerçekleştirilen ve iki yılda bir düzenlenen fuar, 2018 yılında % 59'u yerel ve % 41'i uluslararası olmak kaydıyla 30 ülkeden 450 katılımcıya ve 56 ülkeden 28.500 profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. Uluslararası ziyaretçilerin geldiği ilk 5 ülke Ekvador, ABD, Venezuela, Meksika ve Şili'dir.

Birçok ülkede sayısız milli katılım organizasyonu düzenleyen İHBİR, 2018'da olduğu gibi 2022 yılında da ALIMENTEC 2022, powered by Anuga “Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı'nın Milli Katılım Organizasyonunu düzenleyecektir. Fuara Milli Katılım Organizasyonu ile iştirak edecek firmalara Birliklerince aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

-Stand alanının kiralanması, stand inşaatı, dekorasyonu ve temizliği

-Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve standlara teslimi

-Fuar resmi kataloğunda, fuar resmi internet sitesinde yer alma

-Fuarda ziyaretçilere dağıtılmak üzere İstanbul'da hazırlanan dijital ve basılı olarak hazırlanacak katılımcı kataloğunda yer alma

-Fuara giriş kartı temini

-Fuar süresince ofis ve iletişim araçları (internet-telefon-pc vb.) ile ikram hizmetlerinden faydalanma

Bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen firmaların, ekte yer alan Başvuru Formu'nu ve Fuar Katılım Sözleşmesi'ni, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 03/12/2021 Cuma günü mesai bitimine kadar İİB Genel Sekreterliğinin 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

EK: Sirküleri (1 Sayfa), Başvuru Formu (1 sayfa), Fuar Katılım Sözleşmesi (7 Sayfa)

8

POLONYA GALVANİZLİ ÇELİK PROFİL VE PASLANMAZ ÇELİK  İTHALAT TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

Varşova Ticaret Müşavirliğinden gelen e postada, Polonya'da faaliyet gösteren bir firmadan Müşavirliğimize Türkiye'den galvanizli çelik profil ve paslanmaz çelik ithal etme talebi iletilmiştir. Firmanın talep ettiği ürünlerin bilgisi ekteki excel dosyalarında yer almaktadır.

Firma Bilgileri:

Xin Wang

+ 48 604811234

HEYAN ENGINEERING POLAND SP Z O.O.

ul. PAŃSKA 96, lok. 26, 00-837, WARSZAWA

REGON: 520269395, NIP: 5272975267

Ek: 1- Galvanized Steel Profiles 

       2- Stainless Steel

9

800 GRAMLIK KIYMA VE KUŞBAŞI

KONSERVE SATIŞI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Trabzon Valiliğinden gelen yazıda, Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü tarafından üretimi yapılan ve stokta bulunan 1.810.697 adet 800 gramlık kıyma konserve ile 807.199 adet 800 gramlık kuşbaşı konserve teklif toplama usulü ile satışa çıkarıldığı ve söz konusu satış için son başvuru tarihinin 30/11/2021 günü saat 14.00 olduğu ilgi yazı ile bildirilmiş olup, yazı ve ekleri satış şartnamesi, teknik şartname, teklif formu ve teminat mektubu örneği ilişikte gönderilmiştir.

Ek: Yazı ve ekleri (13 sayfa)

10

            GAİB ARALIK 2021 ONLİNE EĞİTİM TAKVİMİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliğinden gelen yazıda, ilgililerine yönelik olarak 2020 yılının Nisan ayından itibaren webinarlar düzenlenmektedir.

Birlikleri tarafından 2021 yılının Aralık ayında gerçekleştirilecek webinar takvimine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, mezkûr etkinlikler ZOOM Online Platformu aracılılığıyla ücretsiz gerçekleştirilecektir. Katılım Belgeli etkinliklere katılmak isteyen ilgililerin başvuru linklerinden online kayıt yaptırmaları gerekmekte olup, kayıt yaptıran ilgililere toplantı davet linki eğitim günü e-posta ve sms ile gönderilecektir.

EK: Eğitim İçerikleri (13 Sayfa)