2021/252 Genel Sirküler

Sayın Üyemiz, 

  1. Ülkemizle Bangladeş Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği Hakkında Bilgi;
  2. Ukrayna'ya Yapılan Sülfürik Asit ve Oleum İthalatında Belirlenen Kota Hadleri Hakkında Bilgi;
  3. Endonezya/ INA-CEE İş Forumu Duyurusu Hakkında Bilgi;
  4. Fuar Duyurusu (Asya Fuarı) Hakkında Bilgi;
  5. Yörex/Yöresel Ürünler Fuarı Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

ÜLKEMİZLE BANGLADEŞ ARASINDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığı yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda; Dakka Büyükelçimizin Bangladeş Yazılım ve Enformasyon Hizmetleri Derneği (BASIS) Başkanı Syed Almas Kabir ile çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdiği bildirilmektedir. Ülkemiz ile Bangladeş arasında Bilgi Teknolojileri (Information Technologies-IT, Information Technologies Enabled Services-ITES) alanında yapılabilecek işbirliği imkânlarının ele alındığı toplantıda aşağıdaki hususların öne çıktığı ifade edilmektedir.

 

Başkan Kabir, BASIS'in pek çok ülkeden firmalarla Bangladeşli firmaların işbirliği yapması konusunda destek sağladıklarını, bu çerçevede gelişen Türk pazarında da kendileri için cazip işbirliği olanaklarının bulunduğuna inandıklarını, Bangladeş Hükümeti'nin, IT/ITES alanında yurtdışından yatırım yapmak için gelen şirketlere %100 kurumlar vergisi ve %10 nakit desteği gibi birçok kolaylık sağladığını ifadeyle, ülkemizdeki anılan sektörlerden muhataplarıyla işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalamak istediklerini, işletmeler arası (business to business-B2B) eşleştirme toplantıları ve sanal IT fuarları da düzenleyebileceklerini bildirmiştir.

2

UKRAYNA'YA YAPILAN SÜLFÜRİK ASİT VE OLEUM İTHALATINDA BELİRLENEN KOTA HADLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Kiev Ticaret Müşavirliğimizin yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, 04 Temmuz 2018 tarihinde Ukrayna Resmi Gazetesi'nde (Uryadovıy Kuryer) yayımlanan bildirime göre, Ukrayna Kurumlararası Dış Ticaret Komisyonu'nun CП-391/2018/4411-05 sayılı Kararıyla, menşe ve ihracatçı ülke dikkate alınmaksızın Ukrayna'ya yapılan sülfürik asit ve oleumun ithalatına karşı 01.09.2018 tarihinden itibaren 3 yıl boyunca aşağıdaki miktarlarda kotaların uygulanmasına karar verildiği ifade edilmektedir.

01.09.2018 tarihinden itibaren 31.08.2019 tarihine kadar:

Beyaz Rusya için – 30.769 ton; Rusya Federasyonu için - 8.631 ton; Diğer ülkeler için – 4.316 ton,

01.09.2019 tarihinden itibaren 31.08.2020 tarihine kadar:

Beyaz Rusya için – 32.307 ton; Rusya Federasyonu için - 9.063 ton; Diğer ülkeler için – 4.531 ton,

01.09.2020 tarihinden itibaren 31.08.2021 tarihine kadar:

Beyaz Rusya için – 33.923 ton; Rusya Federasyonu için - 9.516 ton; Diğer ülkeler için – 4.758 ton.

Anılan yazıda devamla, 28 Ağustos 2021 tarihinde Ukrayna Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bir örneği ekli bildirime göre, Ukrayna Kurumlararası Dış Ticaret Komisyonu'nun 27.08.2021 tarihli ve CП-500/2021/4411-03 sayılı Kararıyla, menşe ve ihracatçı ülke dikkate alınmaksızın Ukrayna'ya yapılan sülfürik asit ve oleumun ithalatına karşı 01.09.2021 tarihinden itibaren 3 yıl boyunca aşağıdaki miktarlarda kotaların uygulanmasına karar verildiği bildirilmektedir.

01.09.2021 - 31.08.2022 dönemi tüm ülkeler için 55.427 ton,

01.09.2022 - 31.08.2023 dönemi tüm ülkeler için 63.741 ton,

01.09.2023 - 31.08.2024 dönemi tüm ülkeler için 73.302 ton.

Ek: Ukrayna Resmi Gazetesi Sureti (1 sayfa)

3

ENDONEZYA/ INA-CEE İŞ FORUMU DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Cakarta Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Endonezya Dışişleri Bakanlığının, 7 Ekim 2021 tarihinde düzenlenecek Endonezya - Merkez ve Doğu Avrupa İş Forumu (Indonesia- Central and Eastern Europe Business Forum, INA-CEE) ile ilgili yazısının ekte gönderildiği belirtilmektedir. Söz konusu iş forumu, 7 Ekim 2021 tarihinde Türkiye saati ile 10:30-15:45 saatleri arasında 'Doing Business with Indonesia: Asia's Economic Power House' teması ile düzenlenecek olup, INA-CEE platformuna katılım için “https://www.ina-access.com” üzerinden başvuru yapılabileceği ve konuya ilişkin daha detaylı bilgi için organizasyon komitesi ile “ina-cee@kemlu.go.id” e-posta adresinden temasa geçilebileceği bildirilmektedir.

Ek: Endonezya Dışişleri Bakanlığı INA-CEE İş Forumu Duyurusu

4

            FUAR DUYURUSU (ASYA FUARI) HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, 26-29 Ekim 2021 tarihlerinde Irak'ın Erbil şehri fuar alanında Asya Fuarı'nı düzenlenecek olup mezkur fuarda Asya ülkelerinin ihraç ürünleri sergilenecektir. Fuarın organizasyonunu üstlenen "Erbil Uluslararası Fuar Yönetimi" ile info@erbilfair.com  ve "Koşma Şirketi" ile dr.ahmadjalalconsul@gmail.com  elektronik posta adresleri üzerinden iletişime geçilebilecektir.

 

5

YÖREX/YÖRESEL ÜRÜNLER  FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Antalya Valiliği yazısına atfen, Trabzon Valiliğinden alınan bir yazıda, yöresel ürünlerin coğrafi işaret ve tescil korumasıyla ekonomiye kazandırılması, tüketimin yaygınlaştırılması, katma değerlerinin artırılması gibi amaçlarla bu yıl 11'insici düzenlenecek olan Yörex/Yöresel ürünler fuarı ile ilgili detaylı bilgiye  www.yorex.com.tr web sitesinden ulaşılabilir.