2021/24 DEİK Sanayi Sektörünün Karbonsuz Ekonomiye Geçiş Sürecinin Desteklenmesi Projesi Hk.

Sayın Üyemiz;
 
Avrupa Yeşil Mutabakatı; Avrupa Birliği'nin gelecek dönem sanayi politikasının ve ekonomik büyüme stratejisinin çerçevesini çizen yeni yol haritasıdır. Yeşil dönüşüm stratejisi olarak da adlandırılan bu harita ile AB, 2050 yılında dünyanın ilk iklim nötr kıtası olacağını ve sera gazı emisyonlarını net olarak sıfırlayacağını açıklamıştır. Bu hedef doğrultusunda sanayiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirilecektir. Bu dönüşüm sadece üye ülkeleri değil AB'nin ticari ilişkilerde bulunduğu diğer ülkeleri de etkileyecektir. Dolayısıyla Yeşil Mutabakat ile ülkemizde de birçok sektörün iş süreçlerinde önemli değişimler yaşanması beklenmektedir.
 
Bu değişim özellikle sınırda karbon düzenlemesi ile önemli etkilerini hissettirecek, bunun yanında idari süreçlere ve üretim süreçlerine yönelik ek maliyetler doğurabilecektir. Bahsedilen değişimlerin yanı sıra, bu süreç Türkiye için gerek AB mevzuatına uyum süreci gerekse mevcutta yürütülen ilgili girişimler ile avantajlı bir duruma dönüşebilecektir. Avrupa Birliği, sürecin hayata geçirilmesi için kamu ve özel sektör yatırımlarını teşvik eden 1 trilyon Euro'yu aşkın bir çerçeve sunmuştur. Bu kapsamda Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile birlikte sürdürülebilir yatırımların finansmanı sağlanacak, kamuda ve özel sektörde yatırımların geliştirilmesi ve yeniden yönlendirilmesi için teşvikler sağlanacaktır.
 
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden konu ile ilgili alınan yazıda; DEİK tarafından başlatılan “Sanayi Sektörünün Karbonsuz Ekonomiye Geçiş Sürecinin Desteklenmesi Projesi” ile, Türkiye'nin sanayi kuruluşlarının Yeşil Mutabakat kapsamındaki gelişmeleri yakından takip etmelerinin ve bahse konu projenin bu konuda gerekli adımların atılması konusunda yol gösterici olmasının hedeflendiği belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, DEİK tarafından Yeşil Mutabakat'ın dış ticaretimize getireceği değişiklik ve düzenlemelerin sanayi kuruluşlarımızın iş yapış şekilleri üzerinde yaratabileceği etkileri öngörebilmelerini ve alınabilecek tedbirleri değerlendirmelerini sağlamak için proje kapsamında öncelikle bir rapor ve “kontrol listesi” de oluşturulacağı ifade edilmektedir.
 
Söz konusu raporun oluşturulmasında sanayi kuruluşlarının katkılarının büyük önem arz ettiği belirtilmekte olup, https://tr.surveymonkey.com/r/abyesilmutabakat adresinde yer alan anketin firmanızca doldurularak bahse konu raporun oluşturulmasına katkı sağlanması hususunda; bilgileri ve gereğini önemle rica olunur.