2021/211 Gürcistan'ın Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kuralları Kapsamına Alınması Hk.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere Pan Avrupa - Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi; Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Topluluğu, EFTA Devletlerinden oluşan Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemine dahil ülkeler, Faroe Adaları ile Cezayir, Mısır, İsrail, Lübnan, Ürdün, Fas, Suriye, Tunus, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden oluşan Akdeniz ülkeleri arasında aynı menşe kuralları ile menşeli olmayan girdiler için öngörülen gümrük vergilerinin geri ödenmesi veya muafiyet getirilmesini yasaklayan hükümleri içeren serbest ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan tercihli ticarette, sisteme taraf ülkeler menşeli girdilerin diğer taraf ülkelerce serbestçe kullanılmasına ve üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine olanak tanıyan ticaret sistemidir.

Bu kapsamda 29/07/2021 tarih ve 31552 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikler ile “İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmış ve Gürcistan, Türkiye ile Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyona taraf olan ülkeler arasına eklenmiştir.

Buna göre, Türkiye ile Gürcistan arasında gerçekleşen ticarette Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyona ilişkin kurallar uygulanacak olup, sisteme taraf ülkeler menşeli girdiler kullanılarak üretilecek ürünlerin Gürcistan'a ihracatında tercihli ticaret rejiminden yararlanılabilecektir.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Yönetmelikler'e

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210729-5.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210729-6.htm ,

adreslerinden erişim sağlanmaktadır.