2021/103 Tam Kapanma Genelgesi Hk.

Sayın Üyemiz,


Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılımının önlenmesi amacıyla 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan Tam Kapanma dönemine ilişkin T.C. İçişleri Bakanlığının 27/04/2021 tarih ve 7576 sayılı Genelgesi ekte sunulmuştur.


Genelge kapsamında tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamalarından Muaf olacak yerler ve kişiler listesinin 7 inci maddesinde üretim yapanlar, 10 ve 11 inci maddelerinde ihracat faaliyetleri için, ihracatçılarımız tam kapanma uygulamasından sadece faaliyetleri ile ilgili olarak muaf tutulmuştur. Bu konuda, kısıtlama dönmelerinde kolluk kuvvetlerine ihracatçı olduğunuzu belgelemek veya ihracatçı olduğunuza dair Birliğimizden muafiyet yazısı alınabilecektir.


Kısıtlama döneminde Birliğimiz merkez ve irtibat Büroları 10.00 - 16.00 saatleri arasında hizmet verecektir.


Bilgilerine rica ederim.

Ek: Tam Kapanma Genelgesi (7 Sayfa)

Ek: İstisna Formu