2020/86 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2020/86)

 

 1. MEDOS - Islak İmza Hakkında Bilgi;
 2. Bulgaristan Geleneksel Pazarların Yeniden Keşfi Raporu Hakkında Bilgi; 
 3. Almanya Sanal Genel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi; 
 4. Avustralya - Sağlık Sertifikalarının Elektronik Ortamda Sunulması Hakkında Bilgi; 
 5. Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvuruları Hakkında Bilgi; 
 6. İhale Ön Yeterlilik Davet Duyurusu Hakkında Bilgi;
 7.  İzinli Alıcı İşlemleri Genelgesi Hakkında Bilgi;
 8. Suudi Arabistan'ın Sınır Kapılarında Aldığı Tedbirler Hakkında Bilgi;
 9. KIEMSTA 2020 Fuarı Hakkında Bilgi;
 10. Fruit Logistica 2021 / Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;
 11. Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

1

MEDOS - ISLAK İMZA HAKKINDA BİLGİ;

MEDOS üzerinden AB'ye üye ülkelere ihracatta elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi ve menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi kutusunun ıslak imza uygulamasında değişikliğe gidilerek, söz konusu belgelerin gümrük vizesi kutusunun 24 Nisan 2020 Cuma günü itibariyle ilgili gümrük memurlarınca imzalanmayacağı daha önceki sirkülerimiz ile duyurulmuştu..

Bu defa, Bakanlığımız ile Avrupa Komisyonu arasında yapılan görüşmeler neticesinde, ülkemizin AB dışındaki diğer serbest/tercihli ticaret anlaşması ortaklarımıza (Mısır, Bosna Hersek, Moldova, Malezya, Gürcistan, İran gibi) yönelik MEDOS sisteminde düzenlenen tercihli menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi kutusunun da 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla ilgili gümrük memurlarınca imzalanmayacağı belirtilerek, söz konusu değişikliğin Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından ilgili ülkelere bildirilmiş olduğu ifade edilmektedir.

 

2

BULGARİSTAN GELENEKSEL PAZARLARIN YENİDEN KEŞFİ RAPORU HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Sofya Ticaret Müşavirliğince hazırlanan Geleneksel Pazarların Yeniden Keşfi, Bulgaristan Raporu'na aşağıda yer alan link üzerinden ulaşılabilmekte olduğu, bahse konu raporda Bulgaristan ile ilgili makroekonomik veriler, Bulgaristan'ın dış ticaret rejiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, Bulgaristan'ın ithalatının yıllara göre ülke ve ürün bazında analizi ve Türkiye'nin uluslararası piyasalarda rekabet üstünlüğüne sahip olduğu ve Bulgaristan pazarına satabileceği ürünlerin tespitinin yer aldığı bildirilmektedir.

İnternet Adresi :

https://ticaret.gov.tr/data/5b8a43355c7495406a2276c0/GELENEKSEL%20PAZARLARIN%20YEN%C4%B0DEN%20KE%C5%9EF%C4%B0%20BULGAR%C4%B0STAN.pdf

 

3

ALMANYA SANAL GENEL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile 24-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında Almanya'ya yönelik bir Sanal Genel Ticaret Heyeti düzenlenecek olduğu, Almanya'dan iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir. Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenleneceği belirtilen söz konusu Sanal Ticaret Heyeti Demir-Çelik (İnşaat ve sanayide kullanılan demir-çelik ürünleri, demirçelikten mamul sac, çubuk vb., demir veya alaşımsız çelik çubuklar, paslanmaz ve alaşımlı çelikten yarı mamul ürünler, demir veya alaşımsız çelik profiller, demir veya alaşımsız çelikten yassı haddelenmiş ürünler, Makine ve Aksamları (İzotopik ayırım için makine ve cihazlar, bunların aksam parçaları, buhar& su türbinleri ve bunların aksam parçaları, diğer amaçlı pistonlu, içten yanmalı motorlar) Elektrik, Elektronik (elektrikli makineler, elektrik malzemeleri, bunların aksam ve parçaları) sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde iştigal eden azami 20 firmanın katılımları ile gerçekleşeceği ifade edilmektedir.

Söz konusu sanal ticaret heyetine katılımın yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olduğu, başvuru ve ödemeler için son tarihin 10 Temmuz 2020 Cuma günü saat 17:00 olduğu belirtilmektedir. Bu tarihe kadar https://bit.ly/3fXif4Dinternet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercüman, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 200,00-EURO tutarındaki katılım bedelinin Türkiye İhracatçılar Meclisinin Vakıfbank Güneşli Ticari Şb. (Şube Kodu: 1248) IBAN No: TR93 0001 5001 5804 8000 9634 35 numaralı Euro hesabına yatırılması ve ödemeye dair banka dekontlarının mehmetcesuroglu@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Almanya Sanal Ticaret Heyeti kapsamında;

- Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olduğu, ödemeler firma başı olarak alınacağı,

- Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmaması önem arz ettiği,

- Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleştiği, heyete katılım, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilemeyeceği ifade edilmektedir.

Etkinlik Taslak Programı:

24 Ağustos 2020- Webinar (Zoom programı aracılığı ile)

*Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında paylaşılacaktır.

24 - 28 Ağustos 2020- İkili İş Görüşmeleri (Zoom programı aracılığı ile)

Ayrıntılı Bilgi:

Mehmet CESUROĞLU: mehmetcesuroglu@tim.org.tr 0212 454 04 86

Beste COŞKUNER: bestecoskuner@tim.org.tr 0212 454 00 96

 

4

AVUSTRALYA - SAĞLIK SERTİFİKALARININ ELEKTRONİK ORTAMDA SUNULMASI HAKKINDA BİLGİ; 

Sidney Ticaret Ataşeliğinin yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Avustralya'ya hayvanların ve biyolojik/hayvansal ürünlerin ithalatında aranmakta olan sağlık sertifikalarının elektronik ortamda sunulmasının Avustralya Federal Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından 25 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan 97 2020 sayılı Duyuru ile ilan edildiği, söz konusu uygulamanın detaylarının https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2020/97-2020  adresinde yayınlanan duyuru metninde yer aldığı ifade edilmektedir.

Avustralya tarafından canlı sığır ve tavuk ithalatı yapılmadığı, taze/dondurulmuş kırmızı et ve tavuk eti ithalatına Yeni Zelanda dışındaki bir ülkeden izin verilmediği; içerisinde %5 ve üzeri kırmızı/beyaz et bulunan ürünlerin ithalatında ise sığır etinde sadece ABD, Arjantin, Brezilya, Şili, Hırvatistan, Hollanda, İsveç, Japonya, Letonya, Litvanya, Meksika, Vanuatu ve Yeni Zelanda menşeli etlerin ithalatına izin verildiği (https://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/foreigngovernment-certification#exporting-country-is-not-the-country-of-origin-of-the-beef ), diğer etlerin de içerisinde kullanıldığı ürünlerin ithalatının ise ithalat iznine tabi olduğu belirtilmektedir.

Evcil hayvan ithalatına ilişkin mevzuatın https://www.agriculture.gov.au/import/goods/live-animals  adresinde bulunduğu; kedi, köpek, kuş, at ve tavşan dışında evcil hayvan ithalatına izin verilmediği; ülkemizden de Avustralya'ya doğrudan evcil hayvan getirilememekle birlikte, ithalatına izin verilen ülkelerde belirlenen asgari sürelerle kalmaları halinde ithal izni başvurusunun kabul edildiği ifade edilmekte olup öte yandan gıdalar, tedavi edici ürünler, laboratuvar ürünleri ile aşılar gibi grupları kapsayan biyolojik ürünler ile hayvansal ürünlere ilişkin ithalat koşullarının, Avustralya Federal Tarım, Su ve Çevre Bakanlığının https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0 adresinde ürün bazında açıklandığı ve tedavi edici ürünler, laboratuvar ürünleri ile aşıların ithalatının, aynı zamanda Avustralya Sağlık Bakanlığı Tedavi Edici Ürünler İdaresi (https://www.tga.gov.au/) düzenlemelerine de tabi olduğu bildirilmektedir.

 

5

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında kolaylık sağlanması amacıyla ekte yer alan 20.03.2020 tarihli ve 53406969 sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı ve 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 4, 10, 12, 13, 17, 18/A, 36, 158 ve 159'uncu maddeleri kapsamında gümrük idaresine bildirim yapma veya belge sunma, gümrük idaresi tarafından bildirilen eksiklikleri giderme, sunulan belgelerde güncelleme yapma gibi yükümlülüklere ilişkin sürelerin durdurulduğu veya başlatılmadığı bildirilmektedir.

Söz konusu yazı kapsamında yukarıda sayılan maddelerde yer alan yükümlülüklere ilişkin durdurulan sürelerin 30.06.2020 tarihinden itibaren devam ettirilmesi, 19.03.2020 tarihinden sonra belirtilen maddelerdeki yükümlülükleri doğuran olaylara ilişkin sürelerin ise 30.06.2020 tarihinde başlatılması gerektiği belirtilmektedir.

 

6

İHALE ÖN YETERLİLİK DAVET DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ; 

Saray Bosna Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Saraybosna Kantonu Hükümeti ile Saraybosna Kantonu Ulaştırma Bakanlığının ihtiyaçları için 15 adet yeni tramvay alımına ilişkin ihale ön yeterlilik davet duyurusu yapıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu ihale davet duyurusuna EBRD'nin adresinden ( https:// ecepp.ebrd.com/ delta/viewNotice.html?displayNoticeId=11756176) ulaşılabileceği ve aday firmaların 27/07/2020 günü yerel saatle 16.00'ya kadar tekliflerini iletebilecekleri belirtilmektedir.

 

7

 İZİNLİ ALICI İŞLEMLERİ GENELGESİ HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 21.02.2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, izinli alıcı uygulaması iş akışlarının revize edildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, izinli alıcı işlemlerinin daha ayrıntılı açıklanması amacıyla hazırlanmış olan "İzinli Alıcı İşlemleri" konulu 2020/13 sayılı Genelge ekinde yer alan kılavuza https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlustatusu/belgeler adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.

 

8

SUUDİ ARABİSTAN'IN SINIR KAPILARINDA ALDIĞI TEDBİRLER HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Suudi Arabistan'ın sınır kapılarında Covid-19 virüsünün ülkeye intikalini engellemek amacıyla aldığı tedbirlere ilişkin olarak, anılan ülkenin Ankara Büyükelçiliği tarafından gönderilen 16 Haziran 2020 tarihli Nota'da, ülkemizden Suudi Arabistan'a kara yoluyla taşımacılık faaliyeti gerçekleştiren firmaların TIR'larının Suudi Arabistan'a girişlerinde şoförlerinin veya TIR başlıklarının değiştirilmesinin mümkün olmaması durumunda, Suudi Arabistan'a gidecek TIR şoförlerinin ilgili sağlık kuruluşlarından PCR testini yaptırmaları ve test sonucunun negatif çıkması halinde testin üzerinden 24 saat geçmemesi kaydıyla sınır kapılarından girişlerine izin verileceği bildirilmektedir.

 

9

KIEMSTA 2020 FUARI HAKKINDA BİLGİ; 

Samsun Zirai Karantina Müdürlüğü'nden alınan yazıda "Korea International Exhibition of Machinery Equipment, Science and Technology for Agriculture 2020 (KIEMSTA 2020)" adlı fuarın, Kore Cumhuriyeti Tarım, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığının ev sahipliğinde 28-31 Ekim 2020 tarihleri arasında Cheonan kentinde düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, detaylı bilgi almak için kamico2134@gmail.com adresine başvurulabileceği

kaydedilmekte olup bahse konu fuarla ilgili ayrıntılara http://kamico.or.kr:8001/KIEMSTA/admin/bbs/down.php?code=e_notice2020&idx=5747&no=1 adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

10

FRUIT LOGISTICA 2021 / FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ; 

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 3-5 Şubat 2021 tarihleri arasında Berlin/Almanya'da düzenlenecek olan "Fruit Logistica Uluslararası Meyve ve Sebze Ticaret Fuarı”nın Türkiye milli katılımı 18inci kez Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirileceği bidirilmektedir. Fuara Türkiye'nin milli katılımı ile katılmak isteyen firmaların 20.07.2020 tarihine kadar online başvuru formunu doldurmaları gerektiği ifade edilmektedir.

Başvuruların kabul edilmesi için Akdeniz İhracatçı Birlikleri Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi TR 54 0001 5001 5804 8000 3978 51 IBAN no'lu Euro hesabına toplam katılım bedelinin %50'sinin 20.07.2020 tarihine kadar yatırılması ve online başvuru alındıktan sonra gönderilecek olan katılımcı sözleşmesinin her sayfasının firmaların imza yetkili/yetkililerince imzalanarak, ıslak imzalı sözleşmenin ve imza sirkülerinin AKİB'e kargo ile gönderilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Avrupa'nın en büyük yaş meyve sebze fuarı olduğu belirtilen Fruit Logistica fuarında 2020 yılında 93 ülkeden 3.300 firmanın yer aldığı, 106.000 m2 alana kurulu ve sadece ticari ziyaretçilere açık olan fuarı 130 ülkeden 72.000 ziyaretçinin gezdiği, Fuarda, yaş meyve sebze, kuru meyveler, organik ürünler, dondurulmuş meyve-sebze, kabuklu meyveler, baharatlar, taze kesilmiş-hazır taze ürünler, çiçekler, tohum ve fidanlar, bitkiler, paketleme-etiketleme makineleri, paketleme malzemeleri, kalite kontrol sistemleri, soğutma-ürün izleme sistemleri, meyve sebze işleme- yıkama sistemleri sergilenebildiği ifade edilmektedir. Fuar, "2017/4 sayılı Karar” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda, katılımcı firmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığı tarafından, metrekare başına belirlenen birim fiyat üzerinden 117.000 Türk Lirası'na kadar destekleneceği bildirilmektedir. Detaylı bilgi https://www.akib.org.tr/tr/faaliyetler-fuarlar-asia-fruit-logistica.html adresinden temin edilebilir.

 

11

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait https://www.ticaret.gov.tr/   adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr/   adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.