2020/205 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2020/205)

 1. İran Yaptırımları Sıkça Sorulan Sorular Hakkında Bilgi;
 2. RF Verhniy Lars Sınır Kapısı Hakkında Bilgi;
 3. Tanzanya Denizcilik Şirketi İhale Duyurusu Hakkında Bilgi;
 4. Bangladeş DCCI 2020 Toplantısı Hakkında Bilgi; 
 5. İşletme Değerlendirme Raporu Hakkında Bilgi;
 6. Helal Teknik Eğitimleri Hakkında Bilgi; 
 7. ABD Anti-Damping Ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları Nihai Kararı Hakkında Bilgi;
 8. Build-2020 Constraction Trade Fair/Davet Hakkında Bilgi;
 9. Meksika - İkinci Yatırım Planı  Hakkında Bilgi;
 10. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Türkmenistan Hakkında Bilgi

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

İRAN YAPTIRIMLARI SIKÇA SORULAN SORULAR HAKKINDA BİLGİ;

 

Tahran Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atfen, Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden iletilen bir yazıda,

 • ABD tarafından 2020 yılı başında 13902 sayılı Başkanlık Yürütme Emri ile ABD tarafından İran'a yönelik yaptırımların 10 Ocak 2020 tarihli 13902 sayılı Başkanlık Kararnamesi ile önceki sektörlere ek olarak İran'ın tekstil, madencilik, inşaat sektörleri ve imalat faaliyetleri içerecek şekilde genişletildiği, 08/10/2020 tarihinde ise adı geçen başkanlık Kararnamesinde sayılan sektörlere İran finans sektörünün de dahil edilerek, İran'daki 18 bankanın ikincil yaptırımlar açısından SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) listesine alındığı,
 • Yaptırımların açıklanmasının ardından ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi tarafından yaptırımların nasıl yorumlanacağına ilişkin Sıkça Sorulan Sorular (SSS) Kılavuzlarının yayınlandığı, bu doğrultuda, adı geçen Başkanlık Kararnamesindeki hususların nasıl yorumlanacağına ilişkin SSS'lerin 07/12/2020 tarihinde yayınlanmış olduğu,
 • SSS'lerin incelenmesinden insani ticaret olarak değerlendirilen İran'daki ilaç, tıbbi cihaz, medikal bakım, hijyen ve temizlik ürünleri, sabun, el temizleyicileri, solunum cihazı, vantilatör, iş güvenliği ekipmanı, kadın pedi, çocuk bezi, bebek ve çocuk bakım ürünlerinin yalnızca İran'da kullanılacak olacağı, ihraç edilmemesi (İran'a döviz kazandırmaması) kaydıyla İran'da üretiminin veya İran'la ticaretinin (SDN Listesi kısıtı hariç) yaptırımlardan istisna tutulacağı, İran finansal sistemine uygulanan yaptırımlardan istisna kapsamında olduğu anlaşılan konuların ise;
 • Gerçek ve tüzel kişilerin İran yargı organlarında yargılanmaları ile mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri, bilirkişi ücretleri,
 • İran'a veya İran'dan yapılacak her türlü seyahate ilişkin kara, hava ve denizyolu seyahat ve nakliye ücretleri,
 • İran'da ikamet edenlerin İran dışından her türlü sağlık hizmeti almasına yönelik ödemeler,
 • İran'da ikamet edenlerin İran dışında aldıkları akademik eğitimlere ilişkin ödemeler, olduğu belirtilmekte olup,

Tahran Ticaret Müşavirliği tarafından konuya ilişkin hazırlanan bilgi notu ekte sunulmaktadır.

EK: Bilgi Notu

2

RF VERHNİY LARS SINIR KAPISI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisimiz (TİM)'e, Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden gönderilen bir yazıda, Moskova Gümrük Müşavirliğinin yazısına atfen; Rusya Federasyonu'na ve Orta Asya ülkelerine apılan karayolu taşımalarında ülkemiz taşımacıları tarafından sıklıkla kullanılan Rusya Federasyonu– Gürcistan sınırında yer alan Verhniy Lars gümrük kapısında yaşanan sıkıntıların Müşavirliğimize sıklıkla intikal ettiğinden bahisle Kuzey Kafkasya Gümrük İdaresinden alınan ekteki bilgilerin taşımacılarımıza iletilmesinde fayda görüldüğü bildirilmiştir.

EK: Bilgi Notu (2 Sayfa)

3

TANZANYA DENİZCİLİK ŞİRKETİ İHALE DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Darüsselam Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir e-postaya atıfla, Tanzanya Denizcilik Hizmetleri Şirketi/Marine Services Company Limited tarafından ihale duyurusuna çıkıldığı belirtilmekte olup, ihaleye ilişkin detaylı bilgi ve duyuru metni ekte iletilmektedir.

EK: İhale Duyurusu

4

BANGLADEŞ DCCI 2020 TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan önceki yazılarında, T.C. Dakka Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Bangladeş'in önde gelen sanayi ve ticaret kuruluşu Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) tarafından 13-15 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan ve Türkiye'nin de içinde yer aldığı 15 ülkeden (Afganistan, Cezayir, Çin, Mısır, Etiyopya, Fas, Libya, Nijerya, Pakistan, Filipinler, Polonya, Sri Lanka, Türkiye, Vietnam ve Bangladeş) 7 farklı sektörde (Tekstil/Hazır Giyim, Deri, İlaç/Eczacılık, Aydınlatma Mühendisliği/Light Engineering, Plastik Ürünler, Tarım ve Gıda Ürünleri İşleme, Bilgi Teknolojileri ve BT destekli Hizmetler) B2B görüşmelerinin gerçekleşeceği belirtilmekte olup, “DCCI Business Conclave-2020” isimli online organizasyona ilişkin T.C. Dakka Büyükelçiliğine gelen duyuru e-postası ve eki iletilmişti. Bu defa Dakka Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir e-postada anılan organizasyon tarihlerinin 5-7 Ocak 2021 şeklinde revize edildiği ifade edilmiştir.

The B2B Online Expression of Interest (EOI): https://conclave.dhakachamber.com

Detaylı bilgi için:

Mr. Enamul Hafiz Latifee (DCCI), +880184119056, elatifee@dhakachamber.com

Mr. Mohammad Musleh Uddin (DCCI),+8801670001224, adnan@dhakachamber.com

5

İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU HAKKINDA BİLGİ;

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından iletilen bir yazıda, işletmelerin mevcut durumlarını, sektörün gelişimini, sektör içerisinde konumlarını görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlarına yardımcı olması amacı ile 2015-2019 yıllarına ait idari kayıtlar esas alınarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan “İşletme Değerlendirme
Raporu”nun (İDR) e-devlet üzerinden işletmelerin erişimine ücretsiz sunulduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, İşletme Değerlendirme Raporu'nun, “İşletme Künye Bilgileri”, “Genel Sıralama”, “İnsan Kaynakları”, “Ar-Ge, Yenilik, Markalaşma”, “Verimlilik”, “İhracat” ve “Finansman” olmak üzere yedi bölümden oluştuğu belirtilmekte, söz konusu raporun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan işletmelere ait kayıtlar doğrultusunda hazırlandığı ifade edilmektedir.

İşletme Değerlendirme Raporu'nun işletmelerin mevcut durumuna yönelik son 5 yıllık işletme performansı, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1'e göre NACE Rev 2-6'lı kırılımda sektör ortalamaları, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1'e göre net satışlar, aktif büyüklük ve çalışan sayısı kriterlerinde sıralama, ihracat yapan ve yapmayan işletmeler için hedef pazarlar ve pazar payı hakkında bilgiye ve işletmenin kendisini ifade edebileceği ve iş ilişkilerinde kullanabilecekleri analizlerin yer aldığı temel bir doküman niteliğinde olduğu belirtilmektedir.

Örnek rapora ve rapora esas veri kaynakları ile hesaplama yöntemlerini içeren meta veri dokümanına https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletmedegerlendirme-raporu-basvurusu adresinden erişim sağlanabilmektedir. 

6

HELAL TEKNİK EĞİTİMLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Helal Akreditasyon Kurumu Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığından alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) görevleri arasında helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmenin yanı sıra helal belgelendirme özelinde sektör paydaşlarına ve profesyonellere yönelik eğitimlerin de düzenlemesinin yer aldığı, bu kapsamda ülkemizdeki helal belgeli ürün ve hizmet üreticisi/sağlayıcısı firmalar ya da bu alanda ihracat yapmak isteyen işletmeler bünyesindeki çalışanlar ile helal belgeli ürün ve hizmetler konusunda tecrübesi olmayan ancak bu alanda bilgi sahibi olmak isteyen kişilere yönelik 28-29 Aralık 2020 tarihlerinde “Helal Gıda Standardı Temel Eğitimi” verilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu eğitimin;

 • İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) ilgili kuruluşu olan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) standartlarından başta “OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıda Genel Kılavuzu”
 • Helal belgeli ürün ve hizmetlerin uluslararası ticareti,
 • Dünyadaki helal belgelendirmenin tarihçesi ve güncel durum,
 • Çeşitli ülkelerdeki helal belgelendirmeye ilişkin düzenlemeler
 • Helal belgelendirme ve helal akreditasyon sistematiği
 • Helal Akreditasyon Kurumu faaliyetleri

konularından oluştuğu, 2 gün (toplam 8 saat) süre ile Microsoft Teams uygulaması üzerinden canlı çevrimiçi katılım şeklinde tasarlanan eğitim programı kontenjanının 20 kişi, katılım ücretinin 200,00.- ₺/kişi olduğu belirtilmektedir.

Bunula birlikte, helal belgeli ürün ve hizmet sektörü ile helal belgelendirme piyasasının nitelikli personel ihtiyacının karşılanması ve istihdama katkı sağlanması amacıyla ekteki başvuru formunda belirtilen bölümlerden son 3 yılda mezun olmuş ve halihazırda kendi namına ya da başka bir surette istihdam edilmeyen kişilere yönelik ücretsiz eğitim imkanı belirlenen kontenjan dahilinde sunulduğu, ayrıca söz konusu eğitimlere başvuru konusunda ayrıntılı bilgiye www.hak.gov.tr  adresinden erişilebileceği, bilgi talebi ve başvuru formları hakkında egitim@hak.gov.tr  e-posta hesabından Helal Akreditasyon Kurumu ile iletişime geçilebileceği bildirilmektedir.

7

ABD ANTİ-DAMPİNG VE TELAFİ EDİCİ VERGİ SORUSTURMALARİ NİHAİ KARARİ HAKKINDA BİLGİ;

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “Öngerilmeli Beton Demeti - Prestressed Concrete Steel Wire Strand” (ABD gümrük tarife pozisyonuna göre 7312.10.3010 ve 7312.10.3012 tarifelerinde yer alan) ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları yürütülmektedir. Anılan anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları çerçevesinde ABD Uluslararası Ticaret İdaresi'nin (ITA) damping ve sübvansiyona ilişkin nihai kararları 11 Aralık 2020 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştı. Bahse konu anti-damping soruşturması kapsamında ITA tarafından tüm firmalarımız için %53,65 oranında damping marjı hesaplanmıştır. İlgili karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-12-11/pdf/2020-27311.pdf  bağlantısından ulaşmak mümkündür.

Söz konusu telafi edici vergi soruşturması kapsamında ise ITA tarafından örneklemeye seçilen firmalarımız için %158,44 ve %30,78 oranında sübvansiyon marjı, diğer firmalarımız için %94,61 oranında sübvansiyon marjı hesaplanmıştır. İlgili karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-12-11/pdf/2020-27310.pdf  bağlantısından ulaşmak mümkündür.

Bununla birlikte, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından zarara ilişkin yürütülen soruşturma hâlihazırda devam etmekte olup, ITC'nin nihai kararında ABD yerli endüstrisinin dampingli ve/veya sübvansiyonlu ithalattan dolayı zarar gördüğüne ilişkin olumlu bir karar vermesi durumunda anti-damping ve telafi edici vergi önlemleri nihai hale gelecektir.

8

BUİLD-2020 CONSTRACTİON TRADE FAİR/DAVET HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen; Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıda, 18-20 Aralık 2020 tarihlerinde Rawalpindi/Pakistan'da düzenlenmesi planlanan "Build-2020 Constraction Trade Fair" adlı inşaat sektörü fuarına ekte iletilen Rawalpindi Ticaret ve Sanayi Odası davet mektubu ile Türk müteahitlik firmalarının davet edildiği, fakat koronavirüs salgını bağlamında anılan tedbirler çerçevesinde söz konusu fuarın ertelenebileceği yada formatının değişebileceği belirtilerek, durumun fuara ilgi duyabilecek firmalara iletilmesi konusunda yardım talep edilmektedir.

Ek1 : Davet Mektubu Örneği

Ek 2: Broşür

9

MEKSİKA - İKİNCİ YATIRIM PLANI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Meksika Hükümeti tarafından 05/10/2020 tarihinde özel sektörü temsilen İş Koordinasyon Konseyi (CCE) ile imzalanan “Ekonominin Yeniden Canlandırılması Anlaşması” çerçevesinde açıklanan “Yatırım Planı” kapsamındaki toplam 297,3 milyar Meksika pesosu tutarında yatırım bedeline sahip 39 altyapı projesi yürütüldüğünden bahisle, Meksiko Ticaret Müşavirliğinden alınan Meksiko-İkinci Yatırım Planına ilişkin yazıda ise, daha önce duyurulan “Yatırım Planı”nın devamı niteliğindeki “İkinci Yatırım Planı”nın Meksika Devlet Başkanı tarafından 30/11/2020 tarihinde kamuoyuna açıklandığı, "İkinci Yatırım Planı” çerçevesinde; toplam 228,6 milyar Meksika pesosu tutarında yatırım bedeline sahip 29 yeni projeden (16 otoyol, 9 enerji, 2 hidrokarbon, 1 liman ve 1 lojistik alanında olmak üzere) yalnızca 3'ünün 2020 yılı içerisinde, geri kalanlarının ise 2021 yılında başlayacağı, her iki Yatırım Planı kapsamındaki toplam 68 projenin maliyetinin (yaklaşık 526 milyar Meksika pesosu) ülke GSYİH'sinin %2,3'üne eşdeğer olduğu; 400.000 civarında kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiği ve açıklanan projeler için özel sektör katkısının toplam proje maliyetinin %50'sinden fazla olacağının belirtildiği ifade edilmektedir.

10

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER-TÜRKMENİSTAN HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Türkmenistan” e-sohbet etkinliğimiz 22 Aralık 2020 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Ek: Detaylı Bilgi ve Link