2020/147 Rusya Federasyonuna YMS İhracatı Hk.

Sayın Üyemiz,
 
T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün yazısına atıfla, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan yazıda; Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi'nin (Rosselkhoznadzor) 09.10.2020 tarihli yazısına atıfla, ülkemizden Rusya Federasyonu'na (RF) gerçekleştirilen taze biber ihracatı kapsamında, bazı bitki sağlığı sertifikaları refakatinde, ülkemizde yerleşik bir firma tarafından RF'ye sevk edilen söz konusu ürünlerde yapılan denetimler neticesinde “tomato Brown rugose frupt virüs” isimli karantina etmeninin tespit edildiği belirtilmekte olup, bahse konu karantina ihlaline dair ülkemizce gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması ve adı geçen karantina ihlali tespitiyle ilgili resmi inceleme resmi inceleme yapılarak sonuçlar hakkında kendilerine bilgi verilmesinin talep edildiği ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, Rosselkhoznadzor tarafından mezkur virüsün ülkeye girişini ve yayılmasını önlemek amacıyla bahse konu firma tarafından RF'ye ihraç edilecek biber sevkiyatlarının yasaklandığı ve anılan hususta ilgili tüm üyelerimizin ihracat işlemlerinde karantina etmenlerinden ari ürün kullanması gerektiği hususunda uyarılmasının önem arz ettiği belirtilmekte olup konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda;
 
Bilgileri ve gereğini önemle rica olunur.