Doğu Karadeniz Bölgesi Su Ürünleri ve Mamulleri Sektörünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi UR-GE Projesi

Kümeler, sürekli değişime maruz kalan karmaşık ve dinamik yapılardır. Güçlü kümelenmeler, bir bölgenin inovasyon ve iş potansiyelinden yararlanarak ekonomik büyümeyi destekleyebilir. Yeni istihdam olanakları, yeni ürün ve hizmetler, yeni şirketler, yeni Ar-Ge faaliyetleri ve yeni patentler bir kümelenme içindeki faaliyetlerin sonucu olabilir. Profesyonel bir kümelenme yönetimi, kümelenme potansiyeline giren projeler ve hizmetler yoluyla böyle bir gelişime katkıda bulunabilir.

Kümelenme faaliyetleri çerçevesinde, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği çatısı altında, proje bazlı çeşitli ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım, istihdam, yurt dışı pazarlama/ alım heyeti ve bireysel danışmanlık programlarının birbirine bağlı bir şekilde uygulandığı, kısaca UR-GE olarak bilinen bütünleşik bir destek mekanizması yürütülmektedir.

Bu çerçevede, ihracat potansiyeli ve hacmi her geçen yıl artan su ürünleri sektörünün Trabzon'da ve bölgede sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen bir sektör olarak varlığını sürdürmesine; sektörde faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Genel Sekreterliğimiz tarafından hazırlanan Doğu Karadeniz Bölgesi Su Ürünleri ve Mamulleri Sektörünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi UR-GE Projesi, Ticaret Bakanlığının 02.04.2021 tarihli kararı ile uygulanmaya başlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde Genel Sekreterliğimiz tarafından 2021 – 2024 yılları arasında yürütülecek ilgili UR-GE Projesi çerçevesinde, yararlanıcı şirketlerin katılım sağlayacakları eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, tanıtım, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri ve ilgili diğer alt faaliyetler 36 ay süre ile %75 oranında desteklenecektir.

UR-GE Projesi'nde yararlanıcı olarak yer alan 22 şirkete ait sektör alt grupları dağılımı aşağıdaki gibidir:

  • Su Ürünleri Avcılığı,
  • Su Ürünleri Yetiştiriciliği,
  • Su Ürünleri İşleme ve Değerlendirme Tesisleri,

Yararlanıcı şirketlerin 21'i Trabzon, 1'i Rize'de faaliyet göstermektedir.