SİRKÜLER  (2018/26)

 

1.    Dahilde İşleme İzin Belgelerine Ek Süre Hk

2.    A.TR Dolaşım Belgeleri Hk.

3.    Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları Hk.;

4.    FICC – İsrail Alım Talebi Hk.;

5.    World Food Moscow Milli Katılım Organizasyonu  Hk.

6.    AB Alabalık Ara Gözden Geçirme Soruşturması Hk.

7.    Dış Ticaret Talepleri; 

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

e-imzalıdır

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dahilde İşleme İzin Belgelerine Ek Süre Hk

 
 

Değerli Üyemiz.

 

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde 8 Mayıs 2018 (bugün) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile, dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine ek süre getirildi.

 

Düzenlemeden 8 Haziran 2018 tarihinden önce düzenlenmiş belgeler yararlanabilecektir.

 

Taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri henüz tahsil edilmeyen belgeler de ek süreden yararlanabilecektir.

 

Ek süreden yararlanmak için, 7 Eylül 2018 tarihine kadar Dahilde İşleme Belgeleri için Ekonomi Bakanlığına, Dahilde İşleme İzinleri için Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması gerekecektir.

 

Müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecektir.

 

Bahse konu tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180608-6.htm  adresinden erişilebilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

 

 

 

 

 

 

2

A.TR Dolaşım Belgeleri Hk.

 
 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan 05.06.2018 tarih ve 2537 sayılı yazısında; Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vize edilmesine ilişkin çalışmalar kapsamında, 28 Mayıs 2018 tarihinden önce ihracat beyannamesi kapsamında düzenlenen A.TR dolaşım belgelerinin mevzuat gereği düzenlenmesi talep edilen ikinci nüshalarının (duplicate) 1 Ekim 2018 tarihine kadar manuel olarak düzenleneceği, ikinci nüshaları manuel olarak düzenlenen dolaşım belgelerinin oda/birlik tarafından onaylanarak ihracatın yapılacağı ve gümrük idaresi  tarafından mühürlenmek suretiyle vize edileceği belirtilmektedir. 

 

 

 

Daha önce sistem üzerinden düzenlenerek çıktısı alınan dolaşım belgelerinin ikinci nüshalarının ise sistem üzerinde düzenlenmeye devam edileceği ifade edilmektedir.

 

 

 

Ayrıca, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan 07.06.2018 tarih ve 2555 sayılı yazısında ise;

 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından onaylanmış belgeye ikinci nüsha düzenlemek istenmesi halinde, İhracatçı Birliklerine başvuru yapılarak ihracatçının kendisinde bulunan ilk dolaşım belgesine ait beyaz nüshanın başvuruya eklenmesi ve bu belge ile ikinci nüsha başvurusunda yer alan bilgilerin karşılaştırması suretiyle Birlik yetkilileri tarafından belgenin onaylanması gerektiği belirtilmektedir.  İhracatçı Birliğimizce başvuru ekinde getirilen nüshaya ilişkin tereddüt olması halinde ilgili gümrük idaresinden ilk dolaşım belgesinin beyaz nüshası talep edilecektir.

 

Bilgi ve gereği rica olunur.

 

 

 

 

 

3

Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları Hk.

 
 

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 05.06.2018 tarihli yazıda; tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgelerinin (DİİB) tanzimi esnasında uyulacak esasların, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Tebliği'ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile tespit edildiği hususu hatırlatılmaktadır.

 

Bu kapsamda, 2016/1 sayılı Genelge'de 04/06/2018 tarihinde yapılan değişiklikler uyarınca, mezkûr Genelge'nin "DİR Kapsamında Özel Düzenlemeye Tabi Eşyalar" başlıklı 7'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Tebliğ'in 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla” ibarelerinin "Tebliğ'in 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla” olarak değiştirildiği bildirilmektedir.

 

Öte yandan aynı Genelge'nin "DİR Kapsamında Özel Düzenlemeye Tabi Eşyalar" başlıklı 7'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Sigara ve Tütün Mamulleri” başlıklı onuncu bölümünde; 24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” marifetiyle 4733 sayılı "Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”da gerçekleştirilen değişikliklere paralel düzenlemelere gidildiği ifade edilmektedir.

 

Bu çerçevede; mezkûr değişikliklerin derç edildiği Genelge metnine, Ekonomi Bakanlığı internet sitesinin "İhracat Mevzuatı” bölümünden (https://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bEv) ulaşılabildiği hususu bilgilerine sunulur.

 

 

 

 

 

 

 

4

FICC – İsrail Alım Talebi Hk.;

 
 

İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC)'nun e-posta iletisine atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04.06.2018 tarihli yazıda; muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren mezkûr federasyon üyesi 8 İsrail firmasının, Türkiye'deki ilgili firmalardan alım yapmayı talep ettiği belirtilmektedir.

 

Firma künyeleri ve taleplere ilişkin detayların yer aldığı, nüshaları ekte sunulan teklif notları çerçevesinde İsrailli firmaların;

 

- Elektrik-Elektronik, Yazılım,

 

- Gıda Ürünleri (Çikolata, Şekerleme, Kimyasal Tatlandırıcılar)

 

- Temizlik Ürünleri,

 

- Meyve Suları,

 

- Pastacılık Ürünleri,

 

- Tek Kullanımlık Medikal Ürünler,

 

ürün/ürün gruplarındaki alım talepleri kapsamında, aracı dış ticaret şirketleri olmaksızın doğrudan tedarikçi firmalarımız ile bağlantı kuracakları ve firmalar arası ilk temasın İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla sağlanacağı bildirilmiş olup, konuyla ilgili federasyon yetkilisinin (Ms. Yonat KEREN) irtibat bilgileri, bahse konu teklif notlarında ayrıca belirtilmiştir.

 

EK: İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) - Teklif Notları (10 Sayfa)

 

 

 

5

World Food Moscow Milli Katılım Organizasyonu  Hk.

 
 

Moskova / Rusya Federasyonu'nda, 17-20 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan World Food Moscow 2018 (WFM) Uluslararası Gıda Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Genel Sekreterliğimiz tarafından gerçekleştirilecektir.

 

2017 yılında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 65 farklı ülkeden 1.516 katılımcının yer aldığı söz konusu fuarı 29.859 kişi ziyaret etmiştir. Rusya ve bölgesinin en büyük 2. fuar organizasyonu olarak gösterilen ve yaklaşık 60.000 m2'lik alanda gerçekleştirilen WFM Fuarı'na milli katılım organizasyonu ile iştirak eden firmalara, 930 Euro/m2 bedel üzerinden Genel Sekreterliğimizce aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

 

· Stand alanının kiralanması, stand inşaatı, dekorasyonu ve temizliği

 

· Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve standlara teslimi

 

· Fuar resmi kataloğunda, fuar resmi internet sitesinde ve fuarda ziyaretçilere dağıtılmak üzere İstanbul'da hazırlanan katılımcı kataloğunda yer alma

 

· Fuara giriş kartı temini

 

· Fuar süresince ofis ve iletişim araçları (internet-telefon-fax) ile ikram hizmetlerinden faydalanma

 

Bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin, ayrıntılı bilgi ve başvuru için ilgili sekreterlikle iletişime geçmeleri gerekmektedir.

 

 

 

Ayrıntılı bilgi ve Başvuru için: 
Hububat Koordinasyon Şubesi
Ayşe Ekinci 
Tel: 0212 454 06 89 
Mail:
aekinci@iib.org.tr

 

 

 

 

 

6

AB Alabalık Ara Gözden Geçirme Soruşturması Hk.

 
 

Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda; Avrupa Komisyonu tarafından ülkemiz menşeli "Gökkuşağı Alabalıkları” (0301.91.90, 0302.11.80, 0303.14.90, 0304.42.90, 0304.82.90 ve 0305.43.00 GTİP'lerinde yer alan) ithalatına karşı uygulanan telafi edici vergi önlemine ilişkin 20/7/2017 tarihinden bu yana yürütülen kısmi gözden geçirme soruşturması kapsamında 21/2/2018 tarihinde Komisyon tarafından "Nihai Karara Esas Oluşturacak Bulgular Raporu” yayımlandığı, söz konusu raporda yürütülen gözden geçirme soruşturmasının sonlandırılması ve Komisyonca hâlihazırda uygulanan önlemin yürürlükte kalmasının uygun görüldüğü belirtilmektedir.

 

Aynı yazıda devamla, konuyla ilgili olarak 5/6/2018 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde karar metni yayınlandığı, karara göre söz konusu soruşturmanın Ege İhracatçı Birlikleri tarafından tüm Türk alabalık üreticilerinin faydalandığı destek miktarının azalmasına bağlı olarak yaptığı başvuru üzerine açıldığı, ancak yapılan inceleme sonucunda karada üretim yapan ve aynı baraj gölünde yalnızca bir tesisi olan üreticilerin 2016'da yapılan mevzuat değişikliğinden etkilenmediği, bu sebeple söz konusu değişikliğin tüm Türk alabalık üreticilerinin faydalandığı desteği azaltmadığı, değişiklik sebebiyle 2016 yılında verilen desteklerde düşüş yaşandığı ancak hem doğrudan destek miktarının artırılması hem de yeni destek kalemlerinin eklenmesi sebebiyle 2017 yılında verilen destek miktarının arttığı, 2016'da yaşanan düşüşün yapılan değişiklikler sonucunda telafi edildiği bildirilmiştir.

 

Bu itibarla söz konusu bulgular sonucunda, gözden geçirme soruşturmasına halihazırda uygulanan önlemlerde değişiklik yapılmaksızın son verilmiştir.

 

 

 

7

DIŞ TİCARET TALEP BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 
 

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.