2018/46 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2018/46)

1. Rusya Federasyonu-Güncel BGH Gümrük İdaresi Listesi Hakkında Bilgi;

2. İran İlaç ve Tıbbi Cihaz Sektör Raporu Hakkında Bilgi;

3. Belt And Road Summit From Vision To Action Hakkında Bilgi;

4. Gruwtech Eurasia 2018 Fuarı Alım Heyeti Hakkında Bilgi;

5. Rusya Federasyonu Etkinlik Takvimi Hakkında Bilgi;

6. Güncellenen OFAC Listesi Hakkında Bilgi;

7. Rota Meksika Toplantısı Hakkında Bilgi;

8. Fodex Japan 2018 Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;

9. Rusya Federasyonu MRL Değerleri Listesi Hakkında Bilgi;

10. Türkiye-Ürdün STA Feshi Hakkında Bilgi;

11. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

RUSYA FEDERASYONU-GÜNCEL BGH GÜMRÜK İDARESİ LİSTESİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21/11/2018 tarih 3952 sayılı yazıda, Ülkemiz ile Rusya Federasyonu (RF) arasında 18.09.2008 tarihinde imzalanan "Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol” ve diğer tamamlayıcı protokollerle hayata geçirilen ‘Basitleştirilmiş Gümrük Hattı' (BGH) kapsamında faaliyet gösteren Rus giriş ve beyan gümrük idarelerinin güncel listesi ilişik bulunmaktadır.

Ek: Güncel Liste ( 1 sayfa)

2

İRAN İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ SEKTÖR RAPORU HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 20/11/2018 tarih 3947 sayılı yazısı ekinde alınan Tahran Ticaret Müşavirliğince hazırlanan "İran İlaç ve Tıbbi Cihaz Sektör Raporu” ilişik bulunmaktadır.

Ek: Sektör Raporu (8 Sayfa)

3

BELT AND ROAD SUMMİT FROM VİSİON TO ACTİON HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/11/2018 tarih 3941 sayılı yazıda, Ambrosetti Forumu ve Çin Kalkınma Enstitüsü tarafından Çin'in Shenzen şehrinde 22-23 Kasım 2018 tarihlerinde "Belt and Road Summit: From Vision to Action" başlıklı konferansın ikincisinin gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, anılan etkinliğe ilişkin güncel taslak program ilişik bulunmaktadır.

Ek: Taslak Programı (5 Sayfa)

4

GRUWTECH EURASİA 2018 FUARI ALIM HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Growtech Eurasia 2018 - 18. Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı”na yönelik ve eşzamanlı olarak 27 - 30 Kasım 2018 tarihleri arasında Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve Genel Sekreterlikleri organizasyonunda Antalya'da düzenlenecek olan alım heyeti programına ilişkin olarak Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 20/11/2018 tarih 5825 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekler (5 Sayfa)

5

RUSYA FEDERASYONU ETKİNLİK TAKVİMİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/11/2018 tarih 3933 sayılı yazıda, 2018 yılı Aralık ayı ve 2019 yılı içerisinde Rusya Federasyonu'nda gerçekleştirilecek ticari ve ekonomik nitelikteki fuar, forum, konferans ve zirve gibi etkinliklere ilişkin güncel tablo ilişik bulunmaktadır.

Ek: Etkinlik Takvimi (6 Sayfa)

6

GÜNCELLENEN OFAC LİSTESİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/11/2018 tarih 3935 sayılı yazıda, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC)'nin, ABD dış politikası ve ulusal güvenlik hedefleri çerçevesinde, yabancı ülke ve rejimlere, ABD tarafından terörist sayılan gruplara, uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına, kitle imha silahlarının yayılmasıyla ilgili faaliyetlerde bulunanlara, ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine zarar verenlere karşı ekonomik ve ticari yaptırımların yürütülmesi ve uygulanmasından sorumlu olduğu hatırlatılmakta ve bu çerçevede, 16.10.2018 tarihinde ekte ismi bulunan 16 kuruluş ve 4 bankanın, hissedarlarının İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı bulunan ve Yoksulların Gönüllü Teşkilatı adıyla faaliyet gösteren Besiç-e Mostefazan olduğu gerekçesiyle OFAC listesine alındığı bilgisinin edinildiği, adı geçen kuruluşların listeye eklenmesi sonucunda, bu kuruluşların ABD'de bulunan tüm varlıklarının veya ABD'li kişilerin kontrolü altında bulunan varlıklarının bloke edilerek bu durumun OFAC'a bildirileceği, ayrıca bu kurumlarla etkileşimde bulunan kişileri veya finansal hizmet sunan kurumların da OFAC listesine alınmasının ve ABD yaptırımlarıyla karşılaşmasının mümkün olacağı, bu itibarla, OFAC listesinin güncel olarak aşağıda yer alan web adresinden takip edilmesinin önem arz ettiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırım kararlarının ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olması nedeniyle ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanmasının zorunlu olduğu, buna mukabil, ABD ve AB'nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmadığı ancak ABD yaptırımlarının sınır aşan etkiye sahip olması nedeniyle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşların dolaylı olarak yaptırımlardan etkilenme olasılığının bulunduğu ifade edilmektedir.

OFAC:https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181016.aspx

Ek: Güncellenen Ofac Listesi (1 Sayfa)

7

ROTA MEKSİKA TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/11/2018 tarih 3916 sayılı yazıda, Meclislerince firmalarımızı seçili ülkelerin ticaret koşulları, pazara giriş yöntemleri ve hedef ülkedeki firmalara ulaşabilecek kaynaklar gibi konularda bilgilendirmek üzere "Rota” etkinliklerinin düzenlendiği, bu kapsamda, 22 Kasım 2018 Perşembe günü Dış Ticaret Kompleksinde gerçekleştirilecek on altıncı etkinlikte Meksika'nın ele alınacağı belirtilmekte olup, Meclisleri web sitesi www.tim.org.tr/rota linkinde etkinliğin özet programının sunulduğu ve firmalarımız için kayıt formu oluşturulduğu ifade edilmektedir.

8

FODEX JAPAN 2018 FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

05-08 Mart 2019 tarihlerinde Japonya'nın Chiba kentindeki Makuhari Messe Nippon Convention Center'de düzenlenecek olan "Foodex Japan 2019 44. Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı” ilişkin olarak Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 16/11/2018 tarihli yazı ve fuar duyurusu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Fuar Duyurusu (2 sayfa)

9

RUSYA FEDERASYONU MRL DEĞERLERİ LİSTESİ HAKKINDA BİLGİ;

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Rusya Federasyonu'na taze meyve ve sebze ihracatında uygulanacak pestisit limitlerini düzenleyen yeni MRL Listesi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın web adresinde güncellendiği belirtilmiş olup, söz konusu listeye aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

Web Sayfası :

https://bit.ly/2Q7wbzE

10

TÜRKİYE-ÜRDÜN STA FESHİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 1 Mart 2011 tarihinden bu yana yürürlükte olan Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında, Türkiye'den tercihli rejim kapsamında ithal edilen ürünlerin, Ürdün tarafının yerel endüstrisini olumsuz etkilediğini ve olumsuz ekonomik koşulları gerekçe göstererek Ürdün tarafının, STA'nın fesih bildirimini yaptığı belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda, fesih kararının öncesi ve sonrasında STA'nın devamı için T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından her düzeyde yoğun görüşme ve çabalarda bulunulduğu, ülkemizce önerilen tüm açılımlara ve esnekliklere rağmen Ürdün tarafının STA'yı iptal etmeyi tercih eder tutumundan geri adım atmadığının gözlemlendiği ve anlaşma zemininin tesis edilemediği bildirilmektedir.

Diğer taraftan, T.C. Ticaret Bakanlığı'na intikal eden bilgilere göre, 1 Kasım 2018 tarihinde Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanlığı tarafından Ürdün Sanayi ve Ticaret Odaları'na STA'nın feshine ilişkin bir duyuru gönderildiği belirtilmektedir. Söz konusu duyuruda, Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşması'nın 22 Kasım 2018 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacağı ve anılan tarih itibariyle Türkiye'den ithal edilen mallar için STA kapsamında belirlenen tavizli gümrük vergileri yerine Dünya Ticaret Örgütü'nün "en çok gözetilen ulus” (MFN) vergilerinin tahsil edilmeye başlanılacağı bildirilmektedir. Söz konusu yazıda, Ürdün tarafından uygulanmakta olan gümrük vergilerinin, Gümrük

İdaresi'nin aşağıda yer alan web sayfasında yayımlandığı bildirilmektedir.

Ürdün Gümrük Tarifeleri Web Sayfası

https://services.customs.gov.jo/JCcits/sections.aspx

NOT:

Gümrük Beyannamesi 22.11.2018'den önceki bir tarihte Tescil edilmiş ise en geç 20 günlük süre içinde onaylanan EUR/EUR-MED belgeleri Ürdün'de geçerli sayılacak. Yani Ürdün'de bu tarihten önce onaylanan EUR belgeleri en son10 Aralık 2018 tarihi dahil gümrük vergisi indiriminden yararlandıracaklar. Ancak artık 22.11.2018 ve sonrası bir tarihte tescil alacak GB' ler için EUR/EUR-MED onaylanmayacak ve 11 Aralık 2018 tarihinde Ürdün'e varan EUR belgeleri de işleme konmayacaktır. Bunun yerine Menşe Şehadetnamesi kullanılacaktır. (Tabii bunun ithalatta da aynısını Türkiye Ürdün'den gelen eşyaya uygulayacaktır.)

11

DIŞ TİCARET TALEP BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.