2018/44 Genel Sirküler Hk.

 

SİRKÜLER (2018/44)

 

1. Su Ürünleri İhracatı Hakkında Bilgi;

2. Venezuela Hükümetinin Dolar Kararı Hakkında Bilgi;

3. Irak'a Yönelik BM Yaptırımları Hakkında Bilgi;

4. Cumhurbaşkanımızın Venezuela Ziyareti Hakkında Bilgi;

5. Bulgaristan-Türkiye İş Forumu Hakkında Bilgi;

6. Tarımda Akıllı Üretim Sistemleri Hakkında Bilgi;

7. Design Week Turkey 2018 Hakkında Bilgi;

8. Ticaret Bakanlığı Destek Animasyonu ve Kamu Spotu Hakkında Bilgi;

9. Pazara Giriş Belge ve Test - Analiz Rapor Destekleri Hakkında Bilgi;

10. Türkiye Ürdün Yatırım Forumu Hakkında Bilgi;

11. Brezilya'ya Gübre İhracatı Hakkında Bilgi;

12. Limon Lamas ve Portakal Washington Türleri Kesim ve İhraç İzinleri Hakkında Bilgi;

13. Dış Ticaret Talepleri;

 

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

SU ÜRÜNLERİ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Bağdat Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazılarında; Irak'a gerçekleştirilen su ürünleri ihracatına ilişkin olarak Ticaret Müşavirliğince Irak Tarım Bakanlığı Veterinerlik Genel Müdürü Dr. Salah Fadıl Abbas ile görüşüldüğü, anılan görüşmede Mezkur Bakanlığın 15/03/2018 tarihli Kararı'na istinaden soğutulmuş taze balık ürünleri ithalatının yerli üretimin yeterli olması nedeniyle yasaklandığı ve anılan ürünler için ithalat lisansı düzenlenmesine yönelik izin verilmediği, yasağın halihazırda yürürlükte olduğu, yasağın ne zamana kadar devam edeceğinin belli olmadığı, diğer taraftan dondurulmuş balık ürünlerinde bir yasağın söz konusu olmadığı ifade edilmektedir.

Aynı yazıda devamla, söz konusu görüşmelerde taze ve soğutulmuş su ürünlerine uygulanan yasağın Merkezi Irak yönetimine bağlı vilayetler için geçerli olduğu, IKBY'yi kapsamadığından söz edilmektedir.

2

VENEZUELA HÜKÜMETİNİN DOLAR KARARI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda; Karakaş Ticaret Müşavirliğimizce Venezuela Hükümeti tarafından bankacılık ve döviz işlemlerinde ABD Dolarının tamamen devre dışı bırakılacağının açıklandığının bildirildiği ifade edilmekte, ayrıca Venezuela Hükümetinin bankacılık ve döviz işlemlerinde ABD dolarının referans olarak kullanılamayacağı, bunun yerine avro ve yuan başta olmak üzere diğer konvertible paraların tercih edileceği hususunun yer aldığı belirtilmektedir.

3

IRAK'A YÖNELİK BM YAPTIRIMLARI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden kanalıyla, Dışişleri Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atıfla; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1518 (2003) sayılı Kararı uyarınca faaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesinin Başkanlığının ekte verilen notasında, 1483 (2003) sayılı BMGK Kararının 19. ve 23. Paragrafları çerçevesinde mal varlıkları dondurulan kişi ve kuruluşlar listesinden "Directorate General of Geological Survey and Mineral Investigation” kurumunun 07 Ağustos 2018 tarihi itibariyle çıkartıldığı bildirilmektedir. Adı geçen komitenin konsolide edilmiş yaptırım listesine ise aşağıda yer alan web sayfasından ulaşılabilmektedir.

Duyuru Web Sayfası https://scsanctions.un.org/en/?keywords=iraq

EK: BMGK Yaptırımlar Listesi Ağustos 2018

4

CUMHURBAŞKANIMIZIN VENEZUELA ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, Sayın Cumhurbaşkanımızın Aralık ayı başında Venezuela'ya resmi bir ziyaretinin söz konusu olduğu belirtilmektedir.

İhracatçılarımızın söz konusu pazarda karşılaştığı sorunlar ve gerçekleştirilecek toplantılarda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin olarak görüşlerinizin ekte sunulan form kullanılarak 12 Kasım 2018 Pazartesi gününe kadar TİM'e ( habibetutar@tim.org.tr ) gönderilmesi beklenmektedir.

EK : Görüş, Sorun, Öneri Formu

5

BULGARİSTAN-TÜRKİYE İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

DEİK'den alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Sofya'ya resmi ziyareti vesilesiyle Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Bulgaristan Ulusal KOBİ Geliştirme Ajansı (BSMEPA) iş birliğiyle 19 Kasım 2018 Pazartesi günü Sofia Ramada City Centre Otel'de "Bulgaristan - Türkiye İş Forumu” gerçekleştirileceği,

T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov'un onurlandırmasıyla gerçekleşecek söz konusu toplantıya çok sayıda Bulgar firmasının katılımı beklenmekte olup, bu firmalar ile ikili görüşmeler gerçekleştirilmesi imkânı olacağı,

Bulgaristan'da turizm, gıda, otomotiv ve yedek parça, savunma, ambalaj, hayvancılık ve tarım makineleri, inşaat ve yapı malzemeleri, sağlık, sağlık/termal turizm ve medikal ürünler, mobilya, aydınlatma ve elektronik ürünler, alt yapı-konut inşaatı, tekstil, kimya, lojistik, makine ve ICT alanlarında yatırım ve iş birliği fırsatlarının bulunmakta olduğu,

Üçüncü ülkelerden gelen Türk sermayesi ile birlikte Bulgaristan'da yaklaşık 1 milyar Avro üzerinde Türk yatırımı bulunmakta olup, ağırlıklı olarak turizm, bankacılık, tekstil, hazır giyim, alüminyum, cam sanayi, ev aletleri, otomotiv yedek parça, ulaştırma, alüminyum, pvc, gıda, su şişeleme, odun işleme alanlarında faaliyetlerini sürdürdüğü,

Bulgaristan Yatırım Ajansı ve Bulgaristan Ulusal KOBİ Ajansı anılan foruma iştirak edeceği ve söz konusu kurumların temsilcileri ile görüşme imkanı bulunacağı bildirilmektedir.

Bulgaristan - Türkiye İş Forumu'nun taslak programı ekte yer almaktadır.

Avrupa Pazarına erişimi açısından düşük maliyetler ve lojistik avantajlar sunan Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik hareketliliğe önemli ivme katacak söz konusu İş Forumu'na katılmak isteyen firmalarımızın 12 Kasım 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar aşağıda yer alan linkdeki formu doldurmaları gerekmektedir.

Kayıt formu: https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/773/11580

EK : Taslak Program

Detaylı bilgi için irtibat kişisi:

Sn. Aycan Damalı, DEİK Avrupa Bölgesi

adamali@deik.org.tr

0212 339 50 74

6

TARIMDA AKILLI ÜRETİM SİSTEMLERİ HAKKINDA BİLGİ;

DEİK'den alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-Hollanda İş Konseyi tarafından 27 Kasım 2018 Salı günü İstanbul Swiss Otel'de "Tarımda Akıllı Üretim Sistemleri Semineri” gerçekleştirileceği, taslak programı ekte yer aldığı belirtilmektedir.

Alınan yazıda devamla, modern tarım ve hayvancılık tekniklerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında dünya lideri konumunda olan Hollanda ile "Tarımda Akıllı Üretim Sistemleri” alanında iş birliklerinin güçlendirilmesinin tarım ve hayvancılık işletmelerimizin daha verimli çalışmasına katkıda bulunacağını düşünüyor, bu kapsamda söz konusu seminerin hem Türkiye'nin tarımda akıllı üretim sistemleri dönüşüm perspektifine, hem de Türkiye'de tarım ve hayvancılık sektörünün geleceğine ve ilerlemesine hizmet edeceğine inandıkları ifade edilmektedir. Bahse konu seminere katılım ücretsiz olup, seminere katılmak isteyen firma temsilcilerimizin 22 Kasım 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar aşağıdaki bağlantıda yer alan katılım formunu doldurmuş olmaları gerekmektedir.

Katılım Formu: https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/774/11706

İlgili Kişi:

Başak Doyum

Tel: 0212 339 5090

e-posta: bdoyum@deik.org.tr

EK : Seminer Taslak Programı

7

DESİGN WEEK TURKEY 2018 HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, TİM tarafından, tasarımın sanayi ve ihracatla buluşmasını sağlayacak ve yaratılan katma değer ile Türk ekonomisine yeni bir ivme kazandıracak bir platform olan Türkiye Tasarım Haftası etkinliğinin üçüncüsünün 16-18 Kasım 2018 tarihleri arasında, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleneceği,

Endüstriyel tasarım, moda, görsel iletişim tasarımı, mimari gibi birçok alanda dünyaca ünlü isimlerin panel ve konferanslarının yanı sıra tasarımcıların, yerli ve yabancı tasarım ofislerinin, sanatçıların, üniversitelerin, tasarım okullarının, tasarım platformlarının sergileri ve Türkiye Tasarım Haftası 'na özel hazırlanmış enstalasyonları etkinlikte yer alacağı,

Türkiye Tasarım Haftası'nda, İhracatçı Birliklerinin farklı konu başlıklarında gerçekleştirdikleri tasarım yarışmalarının finalistlerinin ürün ve projeleri sergileneceği, etkinlik kapsamında dünyanın saygın tasarım yarışmalarında ödül kazanan tasarım merkezleri ve tasarım ofislerinin ulusal/uluslararası projeleri de kamuoyuyla bir araya gelme fırsatı bulacağı,

Ayrıca, 2008 yılından bu yana, Türkiye'de kullanıcının ihtiyaçlarını gözeterek ihracatta ve ulusal pazarda, tasarım ile katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran ürünlere "İyi Tasarım Ödülü” kazandıran Design Turkey Endüstriyel Tasarım Yarışması'nın 7. Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri Ödül Töreni "Türkiye Tasarım Haftası” ile eş zamanlı düzenlenecek, finale kalan tüm ürünler Design Turkey için ayrılan özel alanda sergileneceği bildirilmektedir.

Söz konusu etkinlik ve program aşağıdaki linkten görülebilir.

Ek: Design Week 2018 Programı https://designweekturkey.com/tr/program

8

TİCARET BAKANLIĞI DESTEK ANİMASYONU VE KAMU SPOTU HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda; anılan Genel Müdürlük iştigal alanı içerisinde yer alan devlet destekleri kapsamında firmaların yurtdışına açılmaları ve ihracatlarını artırmaları amacıyla çeşitli enstrümanlarla firmaların desteklendiği belirtilmektedir. Bakanlık tarafından gerçekleştirilen bir çalışma kapsamında yukarıda anılan desteklerden faydalanma potansiyeline haiz firmaların yüzde 76,8'inin desteklerden hiç faydalanmadığının tespit edildiği ifade edilmektedir.

Bu bağlamda, desteklerin basit bir şekilde görseller yardımıyla anlatıldığı http://www.kolaydestek.gov.tr/isimli platform oluşturulduğu ve kısa sürede yoğun bir ilgiye mazhar olduğu belirtilmektedir.

Kolaydestek internet sitesinin yanı sıra, yine desteklerin daha anlaşılır hale getirilmesi amacı doğrultusunda 9 ayrı animasyon film hazırlandığı; desteklerin basit bir şekilde anlatıldığı bu animasyonların birçok televizyon kanalında kamu sporu olarak yayımlanmaya başladığı ifade edilmektedir.

Söz konusu animasyonlara http://www.kolaydestek.gov.tr/adresi üzerinden ulaşılabileceği gibi indirilebilir yüksek kaliteli versiyonlar www.kolaydestek.gov.tr/animasyonlar adresinde yer almaktadır.

9

PAZARA GİRİŞ BELGE VE TEST - ANALİZ RAPOR DESTEKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nde Bakanlık Makamının 18.10.2018 tarihli ve 4177 sayılı onayıyla aşağıdaki değişiklikler ihdas edilmiştir:

1- Pazara girişte avantaj sağlayan test/analiz raporları için fatura, ödeme belgesi ile sözleşme veya fiyat listesi ibrazı şartı kaldırılmış, bunun yerine aşağıda bir örneği bulunan İcmal Tablosunun Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya belirlenecek akredite kuruluşlar tarafından düzenlenmesi kaydıyla ibrazı yeterli görülecektir.

2- Tarım analiz raporlarında rapor ile sağlık/güvenlik sertifikasının eşleştirilmesi uygulamasına devam edilmekle birlikte ön analiz gibi pazara girişte avantaj sağlayan tarım analiz raporlarının sağlık/güvenlik sertifikası ile eşleşme zorunluluğu kaldırılmıştır.

3- Daha önce yurtdışında düzenlenen fatura, banka dekontu, hesap ekstresi, çek vb. belgelerin düzenlendiği ülke yerine belge/sertifika/raporun alındığı ülkede bulunan Ticaret Ataşesi onayına sunulmasının farklı ülkelerde düzenlenen belgeler için sorun olması nedeniyle artık belgenin alındığı ülkede bulunan Ticaret Ataşesi onayına sunulması uygulamasına geçilmiştir.

4- Son olarak, ihdas edilen geçici maddeye göre firmalarımız işbu değişikliklerden önce alınmış belge ve raporlar için, ayrıca henüz sonuçlandırılmamış başvuruları için değişikliklerin kendi lehlerine olan hükümlerinin uygulanmasını talep edebileceklerdir.

Güncel Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile ekli evraka https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar linkinden ulaşılabilir.

EK : İcmal Tablosu Örneği (1 Sayfa)

10

TÜRKİYE ÜRDÜN YATIRIM FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

(DEİK)/Türkiye-Ürdün İş Konseyi tarafından 27 Kasım 2018 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan "Türkiye Ürdün Yatırım Forumu”na ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 08/11/2018 tarihli yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekleri (3 sayfa)

11

BREZİLYA'YA GÜBRE İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/11/2018 tarih 3813 sayılı yazıda; Brezilyanın İthal edeceği gübrelerin çeşitlerine göre bir sınırlamasının olmadığı belirtilmekte olup, gübre ithalatına ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıda yer alan web sayfasından ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Web sayfası: http://anda.org.br/home_i/

12

LİMON LAMAS VE PORTAKAL WASHİNGTON TÜRLERİ KESİM VE İHRAÇ İZİNLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan 01/11/2018 tarih 38456720 sayılı yazıda;

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü görev alanı içerisinde yer alan Mersin, Tarsus ve Adana'da oluşturulan Turunçgil Kesim Heyeti tarafından Lamas (Limon) ve Vaşhington (Portakal) çeşitlerinin gerekli olgunluğa eriştiği tespit edildiğinden, 02/11/2018 tarihinde kesimine, 07/11/2018 tarihinde ihracatına karar verildiği ifade edilmektedir.

13

DIŞ TİCARET TALEP BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait http://www.ekonomi.gov.tr/ adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.