2018/41 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2018/41)

1. Danışman Ziraat Mühendisleri Eğitimi Hakkında Bilgi;

2. Gıda Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

3. BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi Hakkında Bilgi;

4. AB Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi;

5. 8. Tuna Bölgesi İş Forumu Hakkında Bilgi;

6. Afrika Medikal Turizm Kongresi Hakkında Bilgi;

7. FUTURALLIA TUNISIA 2018 İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

8. Türkiye Vietnam İş ve Yatırım Forumu Hakkında Bilgi;

9. Lübnan/Anti -Damping Soruşturması Hakkında Bilgi;

10. Ürdün Uluslararası Gıda Fuarı Hakkında Bilgi;

11. Satsuma Çeşidi Mandarinin Hasat ve İhraç İzni Hakkında Bilgi;

12. İran SSB ve ÖEB'de Döviz Tahsis İşlemleri Hakkında Bilgi;

13. Rusya-Ürün Tanımlama Talimatnamesi Hakkında Bilgi;

14. Tanzanya Uygunluk Sertifikaları Hakkında Bilgi;

15. Petro Kripto Parası Hakkında Bilgi;

16. 2017-2018 Bulgaristan Yıllık Ülke Raporu Hakkında Bilgi;

17. Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ Hakkında Bilgi;

18. Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Koruma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Hakkında Bilgi;

19. İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları Ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ Hakkında Bilgi;

20. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

DANIŞMAN ZİRAAT MÜHENDİSLERİ EĞİTİMİ HAKKINDA BİLGİ;

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü'nden alınan 02/10/2018 tarih 2789039 sayılı yazıda, Bakanlıkları Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yazılı emirleri doğrultusunda; Müdürlükleri tarafından ihracatçı firmaların Danışman Ziraat Mühendislerine ürünlerin bildirime konu olan organizmalar yönüyle kontrolü ve ürün hazırlama konusunda 09/10/2018 saat 10:00'da Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği toplantı salonunda eğitim verileceği belirtilmekte olup, firmaların Danışman Ziraat Mühendislerinin eğitime katılmaması halinde Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü tarafından ürün kontrollerinin yapılmayacağı ifade edilmektedir.

2

GIDA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Genel Sekreterlikleri organizasyonunda 7-10 Kasım 2018 tarihlerinde Beyrut/Lübnan'a yönelik düzenlenecek olan gıda sektörel ticaret heyetine ilişkin olarak Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 01/10/2018 tarih 21023 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ek (3 sayfa)

3

BMGK IRAK YAPTIRIMLAR LİSTESİNİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03/10/2018 tarih 3531 sayılı yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesi'nin Başkanlığı tarafından, 1483 (2003) sayılı BMGK kararının 19. ve 23. paragrafları çerçevesinde malvarlıkları dondurulan şahıslar ve kuruluşlar listesinden "State Company for Electrical Industries" ve "State Enterprise for Drug Industries" kuruluşlarının 19 Eylül 2018 tarihi itibarıyla çıkarıldığı ifade edilmekte olup, Birleşmiş Milletler‘in konu ile ilgili duyurusuna ise aşağıda yer alan web sayfasından ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

Duyuru Web Sayfası

https://www.un.org/press/en/2018/sc13512.doc.htm

4

AB MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 03/10/2018 tarih 95205 sayılı yazıda; Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nden alınan 03/08/2018, 14/08/2018, 28/085/2018, 19/09/2018 ve 28/09/2018 tarihli yazıların bir örneği ilişik bulunmaktadır.

Ek: AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinin yazısı (8 sayfa)

5

8. TUNA BÖLGESİ İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03/10/2018 tarih 3517 sayılı yazıda, 9 Ekim 2018 tarihinde Avusturya Ekonomi ve Ticaret Odasınca "8. Tuna Bölgesi İş Forumu - 8. Danube Region Business Forum” düzenleneceği belirtilmekte olup, sözkonusu forumun İngilizce dilinde gerçekleştirileceği ve katılımın ücretsiz olduğu, ilgilenen kişilerin 5 Ekim 2018 tarihine kadar aşağıda sunulan link aracılığıyla kayıt formunu doldurmaları gerektiği ifade edilmektedir.

Forum Kayıt Web Sayfası

https://aussenwirtschaft.wko.at/OnlineService/Kampagne/Anmeldeformular/100/68452

Forum Programı Web Sayfası

https://wko.at/aussenwirtschaft/veranstaltung/100-68452-programm.pdf

6

AFRİKA MEDİKAL TURİZM KONGRESİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03/10/2018 tarih 3520 sayılı yazıda, 7-9 Kasım 2018 tarihlerinde Tunus'ta African Medical Tourism Congress (Afrika Medikal Turizm Kongresi) adı altında bir etkinlik düzenleneceği, organizasyondan sorumlu fuar firması Leader Expo tarafından verilen bilgi çerçevesinde, başkent Tunus Kongre merkezinde Turizm ve Sağlık Bakanlıkları, İhracatı Geliştirme Merkezi ve Tunus Tabipler Birliği desteği ile sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik olarak düzenlenecek faaliyet kapsamında sergi ve çeşitli panellerin yer alacağı bildirilerek, ilk defa düzenlenen ve detaylarına aşağıda yer alan web sayfasından ulaşılabilen Kongre'ye Cezayir, Sudan, Moritanya, Senegal, Fas, Libya, Fildişi Sahili, Nijerya, Kamerun gibi Afrika ülkeler başta olmak üzere, Fransa, İspanya, Hindistan, Endonezya ve Kanarya Adaları'ndan da katılım beklendiği, 30 firmanın sergi kapsamında tanıtım yapacağı ifade edilmektedir.

Web Sayfası

http://amtc-tunisia.com

7

FUTURALLIA TUNISIA 2018 İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Tunus İşadamları Konfederasyonu (CONECT International) tarafından ülkemiz işadamlarından oluşan bir heyetin 14-16 Kasım 2018 tarihleri arasında başkent Tunus'ta düzenlenecek olan 22. FUTURALLIA İş Forumu'na davet edilmesi daha önce taraınıza sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa, Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03/10/2018 tarih 3510 sayılı yazıda; 14-16 Kasım 2018 tarihleri arasında Tunus'ta düzenlenecek olan 22. FUTURALLIA İş Forumu'na kayıt için son başvurunun Ekim ayının ikinci yarısına kadar devam edeceği ifade edilmektedir.

8

TÜRKİYE VİETNAM İŞ VE YATIRIM FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Vietnam Ulusal Meclis Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan ve beraberindeki iş insanları heyeti ile 8 Ekim 2018 Pazartesi günü 10.00-12.30 saatleri arasında Wyndham Grand İstanbul Levent'te Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde düzenlenecek olan Türkiye-Vietnam İş ve Yatırım Forumu'na ilişkin olarak DEİK'ten alınan 02/10/2018 tarihli yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekleri (7 sayfa)

9

LÜBNAN/ANTİ -DAMPİNG SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

Lübnan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin bir yazısına atfen, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 27/09/2018 tarih 93786 sayılı yazıda, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Almanya, Britanya, Fransa, Litvanya, Polonya ve ülkemiz menşeli mısır gevreği, pirinç gevreği ve buğday gevreği (1904.10, 1905.90 ve 1905.32 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturmasının başlatıldığı ifade edilmektedir.

Sözkonusu yazıda devamla, yerli sanayilerin, üretimini gerçekleştirdikleri benzer veya doğrudan rakip mal konumundaki bir ürün grubunun ithalatı nedeniyle uğradıklarını iddia ettikleri maddi zararı önlemek için ülkelerin, ticaret politikası önlemlerine başvurabilmekte ve mevcut gümrük vergilerinin üzerine ek yükümlülükler getirebilmekte olduğu, bahse konu zarar olgusu, ilgili ürün ihracatçılarının, ithalatçı ülke pazarında iç piyasalarından farklı fiyat politikaları izlemelerinden, yani damping uygulamaları ya da kamu kurumlarınca sübvanse edilen ihracatın haksız rekabete neden olması gibi nedenlerden kaynaklanabildiği, bu itibarla, Lübnan tarafından başlatılan mezkûr anti-damping soruşturmasında ülkemiz menşeli "mısır gevreği, pirinç gevreği ve buğday gevreği” ithalatının dampingli olup olmadığı, ayrıca bu süreçte dampingli olduğu iddia edilen ülkemiz menşeli ilgili ürün ithalatının Lübnan yerli üretimi üzerinde bir zarara yol açıp açmadığının değerlendirileceği, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde tüm ülkemiz firmalarına anti-damping vergisi tatbik edilmesine hükmedilmesi olasılık dahilinde olduğu, anılan anti-damping soruşturmasının, Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan Lübnan tarafından anti-damping uygulamalarına ilişkin ulusal mevzuatı çerçevesinde yürütüleceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilgili ihracatçı firmalarca doldurulması talep edilen soru formu ekte iletilmekte olup, işbirliğine gitmek isteyen ihracatçı firmalarımızın bahse konu soru formunu doldurarak 10 Ekim 2018 tarihine kadar adı geçen Bakanlığa teslim etmeleri gerektiği bilgisi edinilmiştir.

Soru formuna verilen cevaplar doğrultusunda soruşturmaya taraf olan firmalarımız için bireysel damping marjlarının hesaplanacaktır. Öte yandan, ilgili herhangi bir tarafın belirlenen süreler içerisinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği veya soruşturmayı engellediği durumlarda, mevcut veriler esas alınarak (facts available) olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemeler yapılabilecektir. Dolayısıyla, ilgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmemesi halinde, bu durumun ilgili tarafların işbirliği yaptığı duruma kıyasla, söz konusu tarafın daha az lehine olan bir sonuca yol açması ihtimal dâhilinde olacaktır.

Bu itibarla firmaların Ticaret Bakanlığı'nın internet adresinde "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın incelenmesinde fayda görülmektedir.

10

ÜRDÜN ULUSLARARASI GIDA FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Ürdün Haşimi Krallığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26/09/2018 tarih 3442 sayılı yazıda, Yetkili Ürdün mercileri tarafından 3-7 Nisan 2019 tarihleri arasında Ürdün'ün başkenti Amman'da 5. Ürdün Uluslararası Gıda Fuarı 2019 (IJFE)'nın organize edileceği belirtilmektedir.

Ek: Ürdün Uluslar arası Gıda Fuarı 2019 ( 10 sayfa)

11

SATSUMA ÇEŞİDİ MANDARİNİN HASAT VE İHRAÇ İZNİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 29/09/2018 tarih 7033 sayılı yazıda; Bölgeleri için oluşturulan Hasat ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonu tarafından İzmir iline bağlı İnciraltı, Seferihisar, Ürkmez, Gümüldür, Sığacık, Özdere ve Selçuk ile Aydın iline bağlı Davutlar ilçe ve beldelerdeki muhtelif bahçelerde yapılan incelemeler ve alınan numunelerin İzmir Laboratuvar Müdürlüğünde yapılan analizi sonucunda, Bölgeleri (Ege Bölgesi) ürünü satsuma mandarinin; 04 Ekim 2018 tarihinden itibaren kesimine, 08 Ekim 2018 tarihinden itibaren de ihraç edilmesine, ilgili Komisyon'un 25.09.2018 tarihli toplantısında karar verildiği ifade edilmektedir.

12

İRAN SSB VE ÖEB'DE DÖVİZ TAHSİS İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Daha önce sirkülerimizle yapılan duyurumuzla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) daha önce alınan yazıya istinaden, Tahran Ticaret Müşavirliğimizden alınan bilgiler doğrultusunda; İran tarafından uygulanacak yeni döviz politikası kapsamında İran Merkez Bankası (CBI) tarafından belirlenen resmi kurdan yararlanılarak İran'a ithaline izin verilecek ürünler ve CBI tarafından izin verilen döviz bürolarına döviz alış-veriş tebliğinin uygulanmasına ilişkin hususlar hakkında bilgi iletilmişti.

Bu defa, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Tahran Ticaret Müşavirliğimiz tarafından alınan bilgiler doğrultusunda (SSB) Serbest Sanayi Ticaret ve (ÖEB) Özel Ekonomik Bölgelerde ürün sipariş kaydı ve döviz tahsis sistemine yönelik kararlar açıklandığı belirtilerek, uygulamaya ilişkin aşağıdaki hususlara yer verildiği ifade edilmektedir.

1. Serbest Sanayi Ticaret Bölgeleri (SSB) ve Özel Ekonomik Bölgeler (ÖEB) kanunları çerçevesinde yurt dışından Bölgelere ürün ithalatı mümkündür. Bu çerçevede, Bölgelerin giriş ve çıkışlarında gümrük kapılarının mevcut olduğundan yurt dışından Bölgelere ürün girişinde halen uygulanmakta olan mevzuat çerçevesinde işlem yapılacak olup, Bölgelerden ülkeye ürün çıkışında ise ana ülkenin gümrük mevzuatı uygulanacaktır. Gümrük İdaresi mevzuatın uygulanmasında Bölgelerle gerekli işbirliğini sağlayacaktır.

2. Ürün ithalatı hususunda SSB ve ÖEB'lerde faaliyet gösteren iş insanları Bölgelerin mevzuatı çerçevesinde Ticareti Geliştirme Sisteminde sipariş kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir. Diğer taraftan, söz konusu Sistemde, gerek duyulacak değişiklikler yine Bölgelerin mevzuatı çerçevesinde gerekli soruşturmalar yapıldıktan sonra yapılabilecektir.

3. İş insanlarının işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla SSB ve ÖEB'lerdeki Sipariş Kayıt Sisteminde "Ticaret Kartı” vb. diğer gerekli soruşturmaların yapılabilmesi için yöntemler bulunmaktadır.

4. İran Merkez Bankası'nın yeni döviz sistemi doğrultusunda, 1.Grup ürünler haricindeki ürünlere ikinci döviz piyasasından döviz tahsis edilecektir.

5. SSB ve ÖEB'lerdeki sipariş kaydı sistemi SSB ve ÖEB'ler Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğinin onayı ve Bölgelere hâkim kanunlar ve mevzuatlar çerçevesinde olacaktır. Gerektiğinde Merkez Bankası, Gümrük İdaresi vb. kuruluşların ihtiyaç duydukları veriler söz konusu sistemden gönderilebilecektir.

6. Üreticiler, yatırımcılar ve yabancı ortaklar, döviz talep etmeden veya finans yoluyla üretim tesislerinde, yatırım aşamasındaki projeleri veya tesis halindeki fabrikalarında kullanacakları gerekli makine ve teçhizat, hammadde, ara malları vb. malzemelerin ithalatı için FTZ ve SEZ Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğinin onaylı Sipariş Kayıt Sistemi üzerinden işlem yapabilecektir.

13

RUSYA-ÜRÜN TANIMLAMA TALİMATNAMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden aldıkları yazıya atfen, Rusya Federasyonu tarafından ithalatta bazı ürünlerde tanımlama (identifikasyon) zorunluğu getirildiği bildirilmiş ve konu ile ilgili hükümet talimatnamesinin gayri resmi çevirisi ekte sunulmaktadır.

Ek : Talimatname Metni

14

TANZANYA UYGUNLUK SERTİFİKALARI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı kanalıyla, Darüsselam Ticaret Müşavirliğimizden aldıkları yazıya istinaden;

- Tanzanya Hükümeti'nin ülkeye ihraç edilecek ürünler için talep ettiği uygunluk sertifikalarının düzenlenmesi için daha önce Bureau Veritas ve SGS firmalarını yetkilendirdiğini,

-SGS firmasının yaptığı açıklama ile Tanzanya'ya yapılacak ihracatlarda Uygunluk Sertifikalarının düzenlenmesi için kendilerine yetki veren Tanzanya hükümet kontratlarının süresinin dolduğunu, kontratların yenilenmediği ve yenileneceğine dair de bir bilginin kendileri ile paylaşılmadığını,

-Tanzanya dışında yetkilendirildikleri diğer ülkeler için firmaları tarafından Uygunluk Sertifikası düzenlenmeye devam edileceğinin belirtildiği bildirilmektedir.

Ayrıca, İntertek firmasınca, Tanzanya'ya ihracat için gerekli olan söz konusu uygunluk belgelerinin düzenlenmesi için firmalarının yetkilendirildiği, başvuruların alınmaya başlandığını, fakat Tanzanya Uygunluk Sertifikaları için SGS'nin sözleşmesinin yenilenmeyip kendileri ile sözleşme yapılmasının çok yeni bir gelişme olması sebebiyle uygulamaya geçebilmeleri için bir haftalık süreye ihtiyaçlarının olduğu belirtilmektedir.

15

PETRO KRİPTO PARASI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü kanalıyla, Karakas Ticaret Müşavirliğimizden aldıkları ve bir örneği ekte yer alan 12.09.2018 tarih ve 96 sayılı yazıya atıfla; Venezuela'da 2018 yılı Ekim ayında kripto para PESO'nun piyasada kullanıma girdiği bildirilmektedir.

Ek : Karakas Ticaret Müşavirliğinin Yazısı

16

2017-2018 BULGARİSTAN YILLIK ÜLKE RAPORU HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, 2017-2018 Bulgaristan Yıllık Ülke Raporu iletilerek, anılan Bakanlığın web portalında ilgili Müşavirliğin "Müşavir Raporları” bölümüne eklendiği ve aşağıdaki link aracılığıyla da ulaşılabildiği bildirilmektedir.

Ek : 2017-2018 Bulgaristan Yıllık Ülke Raporu

17

FİYAT ETİKETİNDE YERLİ ÜRETİM LOGOSU KULLANIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

5 Ekim 2018 tarih ve 30556 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ aynen ekte yer almaktadır.

5 Ekim 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30556

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

FİYAT ETİKETİNDE YERLİ ÜRETİM LOGOSU

KULLANIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, tüketicilere sunulan malların etiketlerinde ve fiyat listelerinde yer verilmesi zorunlu olan yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, perakende olarak satışa sunulan malların etiketlerini ve fiyat listelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54 üncü ve 84 üncü maddeleri ile 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Birim fiyatı: Bir malın ticari teamül ile yerleşmiş satış usul ve şekillerine göre adet, uzunluk, ağırlık, alan veya hacim ölçülerinden biriyle ifade edilen tüm vergiler dâhil fiyatını,

c) Etiket ve fiyat listesi: Bir malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı, birim fiyatı, satış ve birim fiyatının değişiklik tarihi, üretim yeri, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen logo ile ayırıcı özellikleri hakkında tüketicileri bilgilendirmek üzere kullanılan, çeşitli boyut ve şekillerdeki fiyat etiketini veya etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listeleri,

ç) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

d) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları,

e) Üretim yeri: Malın üretildiği ülkeyi,

f) Satış fiyatı: Bir malın veya hizmetin satışa sunulduğu tüm vergiler dâhil peşin fiyatını,

g) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

ğ) Yerli üretim logosu: Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işareti,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Etiket ve fiyat listelerinde bulunması gereken hususlar

MADDE 5 - (1) Etiketlerde ve fiyat listelerinde aşağıda yer alan hususların bulunması zorunludur:

a) Malın üretim yeri,

b) Malın ayırıcı özelliği,

c) Malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı,

ç) Malın birim fiyatı,

d) Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih,

e) Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret.

Malın üretim yerinin belirlenmesi

MADDE 6 - (1) Aşağıda yer alan mallar yerli üretim sayılır:

a) 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen işletmeler tarafından Türkiye'de üretilen mallar,

b) Türkiye'de üretilen el ve ev sanatları ürünleri,

c) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 18 inci maddesinde sayılan ürünlerden Türkiye'de elde edilen veya üretilen mallar.

Yerli üretim logosu ve kullanımı

MADDE 7 - (1) Etiketlerde ve fiyat listelerinde kullanılması zorunlu olan ve şekli Bakanlıkça belirlenen yerli üretim logosu Ek-1'de yer almaktadır.

(2) Yerli üretim logosunun etiketlerde ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde yerleştirilmesi zorunludur.

(3) Yerli üretim logosu etiketlerde ve fiyat listelerinde, Ek-1'de belirtilen orijinal renklerinde ve şeklinde yer alır.

(4) Yerli üretim logosunun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda Ek-1'in (2) numaralı başlığında belirtilen oranlara uyulur.

Denetim

MADDE 8 - (1) Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir. Bu Tebliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde, tespit edilen aykırılık, gereği yapılmak üzere aykırı uygulamayı yapanın merkezinin bulunduğu valiliğe gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 9 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

18

DEMİR-ÇELİK ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GEÇİCİ KORUMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR HAKKINDA BİLGİ;


"Demir-çelik ürünlerinin ithalatında geçici koruma önlemi uygulamasına ilişkin karar", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre; demir - çelik ithalatına geçici korunma önlemi alındı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, demir - çelik ithalatında 200 gün süreyle yüzde 25 ek mali yükümlülük getirildi. Resmi Gazete örneği ve ekler için lütfen tıklayınız..

19

İMALATÇI-İHRACATÇILARIN, C ŞEKERİ TALEPLERİNİN YURT İÇİNDEN KARŞILANMASI ŞARTLARI VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

5 Ekim 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30556

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

İMALATÇI-İHRACATÇILARIN, C ŞEKERİ TALEPLERİNİN YURT İÇİNDEN KARŞILANMASI ŞARTLARI VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/34)Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı; 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununa göre yurt içinde pazarlanamayan ve ihraç edilmek zorunda olan C şekeri ile ilgili, imalatçı-ihracatçıların şeker taleplerinin karşılanması suretiyle yurtdışı edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, imalatçı-ihracatçıların fiile gerçekleştirerek usulüne uygun biçimde belgelendirdiği şekerli mamul ihracatı karşılığında C şekeri kapsamındaki pancar şekeri taleplerinin karşılanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 4634 sayılı Şeker Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 4 - (1) Bu Tebliğde geçen;

a) A kotası: Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen şeker miktarını,

b) B kotası: A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen şeker miktarını,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

ç) Başkanlık: Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığını,

d) Bölge müdürlüğü: Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında yer alan Marmara Bölge Müdürlüğü, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğünü,

e) C şekeri: A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şekeri,

f) HPLC: Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisini,

g) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

ğ) İmalatçı-ihracatçı: Şekeri ve/veya yan sanayiciden temin ettiği şeker içeren ara mamulü girdi olarak kullanmak suretiyle şekerli mamul üreten ve ürettiği mamul/mamulleri, doğrudan kendisi ya da aracılar vasıtasıyla ihraç eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

h) Kanun: 4634 sayılı Şeker Kanununu,

ı) Pazarlama yılı: 1 Eylül ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemi,

i) Şeker: Yerli hammaddeden (şeker pancarı) üretilen beyaz kristal şekeri,

j) Şekerli mamul: Pancar şekerinin girdi olarak kullanılması suretiyle üretilerek insan tüketimine sunulan gıda ürününü,

k) Şirket: Bir veya birden fazla sayıda şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran ve/veya işleten tüzel kişiliği,

l) Tahsisat Belgesi (Belge): Bölge müdürlüklerinin bildirimini müteakip Başkanlık tarafından elektronik ortamda düzenlenen, imalatçı-ihracatçı firmaya tedarikçiler tarafından satışı yapılabilecek C şekeri miktarını ve geçerlilik süresini gösteren belgeyi,

m) Tedarikçi: İmalatçı-ihracatçılara pancar şekeri temin eden, kendisine kota tahsis edilmiş olan pancar şekeri üreticisi şirketleri,

n) Yan sanayici: Şekeri girdi olarak kullanmak suretiyle imalatçı-ihracatçı ya da aracılar tarafından ihraç edilmiş olan şekerli mamulün bir aşamasını (ara mamul) üreterek imalatçı-ihracatçıya temin eden gerçek veya tüzel kişiyi,

o) YMM Raporu: Yeminli Mali Müşavir Raporunu,

ifade eder.

Miktar

MADDE 5 - (1) İmalatçı-ihracatçıların hak ettikleri C şekeri tahsisat miktarları; EK-1'de yer alan kullanım oranları tablosu ile imalatçı-ihracatçı veya yan sanayiciye ait kapasite raporları, var ise imalatçı-ihracatçının üretimine ait numunede analiz sonucu bulunan şeker (sakaroz) oranları esas alınmak suretiyle, Başkanlıkça hesaplanır. Tahsisat miktarının hesaplanmasında; yan sanayiciden temin edilen ara mamul için yan sanayicinin kapasite raporu, diğerleri için imalatçı-ihracatçının kapasite raporu değerlendirmeye esas alınır.

(2) İhracat döneminde geçerli kapasite raporu bulunmayan imalatçı-ihracatçıların bu ihracatlarına bölge müdürlükleri tarafından hakediş belgesi düzenlenmez. Ancak bu dönemlerde işletmelerinin faal durumda olduğunu YMM Raporu ile belgeleyen imalatçı-ihracatçılara bölge müdürlükleri tarafından hakediş belgesi düzenlenir. Bu hakedişlere ait ihracatlar için tahsisat hesaplamalarında, düşük olan şeker oranı kullanılır.

(3) Tahsisat miktarı; kapasite raporlarında ürünlere ait şeker kullanım oranları, EK-1 listedeki ürünlere ait oranlar ve/veya EK-1 listede ürün bileşenlerine ait oranlar esas alınarak bulunan oranlar ile analiz sonucu üründe bulunan sakaroz oranları içinde en düşük olan oran esas alınarak hesaplanır. EK-1 listede yer almayan ürünlere ilişkin şeker tahsis oranları ise, kapasite raporundaki oranlar ile analiz sonucu üründe bulunan sakaroz oranları içinde en düşük olan oran esas alınarak hesaplanır. Ticaret Bakanlığı veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihraç amaçlı veya ihracatı gerçekleştirilen şekerli mamulden alınan numune ve/veya analiz sonucu Başkanlığa gönderilmiş ise, Başkanlık gerekli gördüğünde, gönderilen numunenin yaptırılan analiz sonuçları veya anılan kurumlarca gönderilen analiz sonuçları kullanılarak bulunan sakaroz yüzdesini, Başkanlığa ulaştığı tarih itibariyle, şeker tahsisat miktarının hesaplanmasında dikkate alır. Analiz sonuçlarının hesaplanması; sakarozun invertleşmesi, yüksek şekerlerin varlığı ve meyve içeren bir mamul ise meyveden gelen şeker de dikkate alınarak Başkanlıkça yapılır.

(4) Bir şekerli mamule ait farklı tarihlerde alınmış birden fazla analiz sonucu var ise, değerlendirmede en güncel analiz sonucu uygulanır. Aynı şekerli mamullerden aynı tarihlerde alınmış birden fazla numune analiz sonucu var ise, analiz sonuçlarından en düşük olan değerlendirmeye alınır.

(5) Şekerli mamulün işleme faaliyetleri sırasında; kuruma, buharlaşma veya sızma şeklinde yitirilen ve imha olan kısmı ile ekonomik değeri olmayan atık şekerler göz önünde bulundurularak nihai ürün üzerinden kristal şekere % 3 oranında fire hesaplanacak ve miktara ilave edilecektir. (Örneğin; bileşiminde % 30 şeker ve % 70 diğer malzemeler bulunan 100 g. şekerli bir mamul için hesaplanacak fire miktarı (30*3)/100=0,9 g. olacaktır.)

(6) Ancak şekerli mamuller için, hesaplama sonucu bulunan tahsisat miktarının, ihracat miktarını aşması halinde fire oranı ihracat miktarını aşmayacak şekilde uygulanır.

(7) EK-2'de yer alan ürünlerin ihracatına karşılık olarak bölge müdürlükleri tarafından hakediş belgesi düzenlenmez.

(8) İhracata ilişkin fatura ve gümrük çıkış beyannamesindeki ürün ismi ile ihracatı yapan imalatçı-ihracatçının kapasite raporunda yer alan ürün ismi arasında tutarsızlık bulunan ürünlerin ihracatı için bölge müdürlükleri tarafından hakediş belgesi düzenlenmez.

(9) 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Şeker İhracatı ve Ön İzin Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ çerçevesinde ihraç ön izni almaksızın yapılan ihracatlar için C Şekeri Tahsisat Belgesi düzenlenmez.

(10) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında işletme kayıt belgesi bulunmayan imalatçı-ihracatçı firmalara hakediş belgesi düzenlenmez.

İhracatın belgelenmesi

MADDE 6 - (1) Hakediş belgesi düzenlenmesi talep edilen gümrük çıkış beyannamelerinin aslı, imalatçı-ihracatçı tarafından ilgili bölge müdürlüğüne sunulur. Bölge müdürlüklerinin ihracat gerçekleşmelerine ilişkin bildirimleri, Başkanlıkça, ihracatın fiilen gerçekleştirilerek usulüne uygun şekilde belgelenmesinde esas kabul edilir. Bu bildirimde yer alacak bilgileri ihtiva eden Tahsisat Belgesine Esas İhracat Listesi Hakediş Bilgi Formu EK-3'te yer almaktadır. Gümrük tescil tarihinden itibaren üzerinden 2 yıl geçmiş beyannameler için bölge müdürlükleri tarafından hakediş belgesi düzenlenmez. İmalatçı-ihracatçılar tarafından bölge müdürlüklerine, Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatlar ve diğer ülkelere yapılan ihracatlar için ayrı ayrı başvuru yapılır.

(2) Gümrük mevzuatına göre düzenlenen ve üzerinde dâhilde işleme izin belgesi kaydı bulunmayan gümrük beyannamelerinin C şekeri tahsisatında dikkate alınabilmesi için, beyannamelerin 44 nolu hanesinde imalatçı firma unvanının yer alması zorunludur. İmalatçı-ihracatçının hakedişine konu olan ihracatına ait gümrük beyannamesi üzerinde dâhilde işleme izin belgesi kaydının bulunması ve bu belgede yan sanayicinin kayıtlı olması veya dâhilde işleme izin belgesi kaydının bulunmaması durumunda ise, bu gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesinde yan sanayici unvanı ile yan sanayiciden temin edilen ara mamulün adının (kapasite raporunda yer aldığı şekilde) ve miktarının kayıtlı olması halinde, yan sanayiciden temin edilen ara mamul bu ihracat gerçekleşmelerinde ilgili bölge müdürlükleri tarafından dikkate alınır ve imalatçı-ihracatçıya ait hakediş bilgi formuna işlenir.

(3) Serbest bölgelere yapılan ihracatlar, bölge müdürlükleri tarafından ihracat gerçekleşmelerinin hesabında dikkate alınmaz. Ancak, serbest bölgelere ihraç edilen ürünlerin, üçüncü ülkelere ihraç edildiğinin, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapıldığının veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapıldığının tevsiki kaydıyla ihracat gerçekleşmelerinin hesabında dikkate alınır. Serbest bölgelerde yerleşik şekerli mamul üretim ve/veya satış faaliyetinde bulunanlara, serbest bölgede yaptıkları üretim ve/veya ihracatları için tahsisat belgesi düzenlenmez.

Tahsisat belgesi düzenlenmesi ve belgenin şekli

MADDE 7 - (1) Tahsisat belgesi, bölge müdürlüklerinin bildirimini müteakip EK-4'te yer alan C Şekeri Tahsisat Belgesi örneğine uygun olarak Başkanlık tarafından elektronik ortamda düzenlenir. İmalatçı-ihracatçı firmanın ve yan sanayicinin bulunması halinde bu firmanın ihracat döneminde geçerli olan kapasite raporu, bölge müdürlükleri tarafından Başkanlığa iletilir. İmalatçı-ihracatçıya düzenlenen tahsisat belgesi yan sanayiciden temin edilen ara mamul için yapılan tahsisatı da kapsadığı için yan sanayiciye ayrıca C şekeri tahsisatı yapılmaz. Tahsisat belgesinin elektronik ortamda düzenlendiği bilgisi imalatçı-ihracatçıya ve tedarikçilere e-posta yoluyla bildirilir. Bu çerçevede imalatçı-ihracatçıların geçerli e-posta adreslerini Başkanlığa bildirmeleri zorunludur. Bundan doğacak sorunlar ilgili imalatçı-ihracatçılara aittir.

(2) Bölge müdürlükleri aracılığı ile tahsisat talebinde bulunan imalatçı-ihracatçılardan;

a) İş yeri kontrol ve numune alma işlemi sonucu kapasite raporunda yer alan adresinde gayri faal olduğu tespit edilen,

b) Şekerli mamul üretiminde kullanılmak üzere yasal olmayan yollardan temin edilmiş şeker bulundurduğu tespit edilen,

c) Başkanlığa tahsisat talebi kapsamında ibraz ettiği belge ve bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu tespit edilen,

firmalara tespit tarihinden itibaren 2 yıl süre ile C şekeri tahsisat belgesi düzenlenmez.

(3) İş yeri kontrol ve numune alma işlemi sonucu gayri faal olduğu tespit edilen firmaların hakedişe esas şekerli mamulü ihraç ettiği tarihte üretim tesisinin faal olduğunun YMM Raporu ile belgelenmesi halinde tahsisat belgesi düzenlenir.

(4) Başkanlıkça düzenlenecek her bir tahsisat belgesinin, tekrar etmeyecek sıralı bir numarası bulunur.

(5) Tahsisat belgelerinin kullanım süresi oniki ayla sınırlı olup, tahsisat belgesinde belge süresi ve süre bitim tarihi yer alır. Tahsisat miktarı da dikkate alınarak, imalatçı-ihracatçı tarafından talep edilmesi ya da Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde belge süresi, oniki aydan daha az süreli olarak belirlenebilir.

(6) Her ne suretle olursa olsun; süresi biten tahsisat belgesi sahibi imalatçı-ihracatçı, satın almadığı C şekerine ilişkin tahsisat hakkını kaybeder.

(7) Belge süresi içerisinde, stokta şeker bulunmaması nedeniyle tedarikçiler tarafından imalatçı-ihracatçının talebinin karşılanamamış olması durumunda, Başkanlık tarafından belge süresi uzatılabilir.

(8) Dâhilde işleme rejimi, bu Tebliğ ve benzeri uygulamalar kapsamında ihraç kaydıyla ihracat öncesi ve/veya ihracat sonrası temin edilen C şekeri ihracatının, gerçeği yansıtmayan bilgi ve belgeye dayandığı tespit edilen imalatçı-ihracatçılara, tespit tarihinden itibaren Tahsisat Belgesi düzenlenmesi işlemi, aksi ispatlanmadıkça, 2 yıl süreyle durdurulur. Ancak, usulsüzlüklere konu ihracat miktarına karşılık, Şeker Kanununun 11 inci maddesi kapsamında Başkanlıkça hesaplanacak idari para cezası tutarı kadar TL cinsinden teminatı Başkanlığa veren veya söz konusu usulsüz ihracatla ilgili verilmiş olan idari para cezasını ödeyen imalatçı-ihracatçıların usulsüz olmayan ihracatlarına, yazılı olarak talepte bulunmaları halinde Tahsisat Belgesi düzenlenmesi işlemine başlanır.

(9) Bu madde kapsamında, 2 yıl süre ile tahsisat belgesi düzenleme işlemi durdurulan imalatçı-ihracatçıların, bu süreyi doldurmalarını takiben yazılı olarak talepte bulunmaları halinde, tahsisat belgesi düzenlenmesi işlemine başlanır. Bu husus uygulanan idari para cezasının tahsil ve takibine engel teşkil etmez.

(10) Tedarikçilerin, bölge müdürlüklerinin ve imalatçı-ihracatçıların talepleri üzerine veya diğer nedenlerden dolayı Başkanlık tarafından iptal edilen tahsisat belgeleri kapsamında, iptal tarihinden önce yapılan işlemlerden Başkanlık sorumlu değildir.

Satış

MADDE 8 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak satışlar, ancak C şekeri stoku bulunan veya A ya da B kotası şekerini, Başkanlık izniyle bu kapsamda satmasına izin verilen tedarikçiler tarafından yapılabilir.

(2) Bu durumdaki tedarikçi, imalatçı-ihracatçının tahsisat belgesine istinaden müracaatı halinde; bir örneği EK-5'te bulunan C Şekeri Satış Taahhütnamesini imalatçı-ihracatçıya imza ettirmek suretiyle satış işlemini başlatır.

(3) Tahsisat miktarına konu C şekeri karşılığı kristal şeker, sıvı olarak da satılabilir; ancak, sıvı olarak satış yapılması halinde faturada sıvı şekerin kristal şeker miktarı karşılığı belirtilmek zorundadır.

(4) Tedarikçi, tahsisat belgesi kapsamında yaptığı her bir satış için düzenlenen tahsisat belgesine; satış tarihi, fatura numarası ve kristal şeker miktarına ilişkin bilgilerin girişini yapar ve bunu elektronik imza ile onaylar. Belgenin geçerlilik süresi bittiğinde ve/veya belgeye ilişkin satışların tamamlanması halinde belge kapanır.

(5) Tedarikçi, yapacağı C şekeri satışlarında Tebliğin diğer hükümleri ile çelişmemek şartıyla, imalatçı-ihracatçılarla sözleşme yapmakta serbesttir.

(6) C şekeri satışını, satış sözleşmesi yoluyla gerçekleştirecek olan tedarikçi, ilgili imalatçı-ihracatçı için elektronik ortamda düzenlenen tahsisat belgesine istinaden; önce sözleşme tarihi ve miktarını belirtmek suretiyle sözleşme bilgilerinin sisteme girişini yapar. Daha sonra satış tarihi, fatura numarası ve miktarına ilişkin bilgileri sisteme girerek satış işlemini başlatır.

(7) Tahsisat belgesi olmaksızın ya da süresi geçmiş tahsisat belgesi karşılığında satış yapılamayacağı gibi, yapılan satış miktarı hiçbir şekilde tahsisat belgesinde yer alan toplam tahsisat miktarını aşamaz. Bu hüküm hilafına yapılan satıştan, satışı yapan tedarikçi sorumludur.

(8) Tedarikçi tarafından yapılan C şekeri satışlarına ilişkin fatura ve C şekeri satış taahhütnamesi, gerektiğinde Başkanlığa ibraz edilmek üzere tedarikçi tarafından muhafaza edilir.

(9) Tedarikçinin şekeri bizzat kendisi işleyerek şekerli mamule dönüştürüp, doğrudan ya da aracı ihracatçı vasıtasıyla ihraç ettiği durumlarda; ihracatın 6 ncı maddede belirtildiği şekilde belgelenmesi suretiyle, Başkanlık tarafından tahsisat belgesi düzenlenerek, belgede belirtilen miktarda C şekerini, bulunması halinde öncelikle kendi stoklarından ya da diğer bir tedarikçiden temin eder.

Satışta istenecek belgeler

MADDE 9 - (1) C şekerinin bu Tebliğ kapsamındaki satışlarında, tahsisat belgesinin yanı sıra tedarikçi tarafından aşağıdaki belgeler aranır:

a) Son 1 yıl içerisinde alınmış ticaret sicil belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

b) Ticaret sicilinden alınmış; sermayesini, ortaklarını ve ortaklık paylarını gösterir sermaye kompozisyonu,

c) İhracatı gerçekleştirilmiş olan işlenmiş üründe kullanılan şekerlerin yurt içi alış faturalarının birer sureti (kaynak tespiti için talep edilecektir),

ç) Tedarikçi tarafından talep edilmesi zaruri görülen diğer belgeler.

(2) İmalatçı-ihracatçının önceki dosyasında bulunan ve süresi halen geçerli olan bilgi ve belgeler tekrar istenmeyebilir.

(3) İhracata karşılık C şekeri alımlarında yurt içi alım için ibraz edilen faturalar;

a) İhracat tarihinden önceye ait olmak üzere ve ilgili partiye ait ilk ihracat tarihinden en çok 1 yıl önceki bir tarihe ait olması durumunda koşulsuz kabul edilecektir.

b) İhracat tarihinden sonraki bir döneme ait olması veya dâhilde işleme izin belgesine kayden ihracat yapmak amacıyla alınan şekere ait olması durumunda koşulsuz red edilecektir.

c) İlgili partiye ait ilk ihracat tarihinden 1 yıldan daha önceki bir döneme ait olması ve/veya dâhilde işleme izin belgesine kayden ancak 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2005/1 veya 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2006/12 sayılı Dâhilde İşleme Rejimi Tebliğinin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince önceden yapılmış ihracat karşılığında alınmış olması durumunda;

1) Söz konusu firmanın, ibraz edilen şeker faturalarının söz konusu ihracat için kullanıldığının ve/veya daha önceden yapılmış ihracat karşılığı ise bu ihracat için yapılan yurt içi alıma ilişkin olduğunun tespiti için ayrıntılı bir mali denetimi kabul etmesi,

2) Tarafların kabul edeceği Yeminli Mali Müşavir ve/veya yetkili merci tarafından yapılacak mali denetim sonucu ibraz edilen şeker faturalarının söz konusu ihracat için kullanıldığının ve/veya daha önceden yapılmış ihracat karşılığı ise bu ihracat için yapılan yurt içi alıma ilişkin olduğunun tespit edilmesi, hallerinde kabul edilecektir.

ç) Kaynak tespiti amacıyla ibraz edilen yurt içi alım faturalarının bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen koşullara bağlı olarak kabul edilmemesi halinde; tedarikçi tarafından, söz konusu durum incelenmek üzere Başkanlığa bildirilecektir.

Fiyat

MADDE 10 - (1) Bu Tebliğ kapsamındaki C şekeri satış fiyatları, Dünyanın başlıca borsalarında oluşan Beyaz Şeker Fiyatları da dikkate alınarak şirketler tarafından serbestçe belirlenir.

Teminat

MADDE 11 - (1) Mevzuata uygun ve peşin olarak yapılan C şekeri satışlarında, tedarikçilerce herhangi bir teminat aranmaz.

(2) Satış ve teslim işleminin belli bir vadeye yayılması halinde talep edilecek teminat miktarı, satış bedelinin %5'ini aşamaz. Böyle durumlarda imalatçı-ihracatçı ile tedarikçi arasında düzenlenebilecek sözleşmenin süresi tahsisat belgesi süresini aşamaz.

Eşyanın geri gelmesi

MADDE 12 - (1) Başkanlık tarafından düzenlenen tahsisat belgesine istinaden, tedarikçi tarafından C şekeri satışı yapılmış bulunan bir imalatçı-ihracatçının, ihracat karşılığı tahsisatına konu şekerli mamulün herhangi bir nedenle Türkiye gümrük bölgesine geri gelmesi halinde;

a) Eşyanın geri gelmesi için izin istendiğinin bildirildiği bölge müdürlüğü yazısının Başkanlık tarafından kayda alındığı tarih, tespit tarihi olarak saptanır.

b) Başkanlık, tespit tarihi ile birlikte geri gelen eşyanın ihracatına karşılık gelen şeker tahsisat miktarını tedarikçiye bildirir.

c) Tedarikçi, C şekerinin tamamını ilgili imalatçı-ihracatçı firmaya satmış ise, satışı gerçekleştirdiği tarihteki katma değer vergisi hariç yurt içi peşin satış fiyatı ile tahsil edilen C şekeri satış fiyatı arasındaki farkı hesaplayıp, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunda öngörülen oranda gecikme zammını tatbik ederek, katma değer vergisini ilave eder ve imalatçı-ihracatçının C şekeri satış taahhütnamesi kapsamında ödemeyi taahhüt ettiği borcu belirler. Eğer tedarikçi ilgili imalatçı-ihracatçı firmaya C şekeri satışını tamamlamamış ise, kalan bakiyeden, geri gelen eşyanın ihracatına karşılık gelen ve Başkanlıkça bildirilen tahsisat miktarını düşerek satışı tamamlar.

ç) Keyfiyet ve imalatçı-ihracatçının hesaplanan borç tutarı, tahakkuk ettirilmesini müteakip, tedarikçi tarafından imalatçı-ihracatçıya bildirilir. Borcun ifası için tespit tarihinden başlayan onbeş iş günü süre verilerek ödemeye davet edilir.

d) Alacağın takibi, tedarikçi tarafından diğer alacaklarının takibi gibi sürdürülür. Alacağın verilen süre içinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Kanunda öngörülen oran esas alınarak gecikme faizi uygulanır.

e) Tedarikçinin geri gelen eşyaya ilişkin alacağı konusundaki işlemi tamamladığını Başkanlığa bildirimini müteakip, Başkanlık durumu ilgili bölge müdürlüğüne bildirir.

f) İmalatçı-ihracatçı tarafından şekerli mamule dönüştürülerek ihraç edilen, ancak geri gelmesi sebebiyle mamul bünyesinde yurt içinde kalan şeker için tahsil ettiği bedeli A kotası şekeri bedeline iblağ eden tedarikçi, söz konusu miktar kadar A şekerini başka bir Başkanlık iznine gerek kalmaksızın C şekerine aktarır ve yapılan işlemle ilgili olarak Başkanlığa bilgi verir.

İmalatçı-ihracatçının sorumluluğu

MADDE 13 - (1) İmalatçı-ihracatçılar; Başkanlık, ilgili bölge müdürlükleri ve tedarikçiler ile denetime yetkili görevliler tarafından, uygulamayla ilişkili olarak işbu Tebliğ hükümleri çerçevesinde talep edilen bilgi ve belgelerin verilmesinden, eksikliğinden ve doğruluğundan sorumlu olup, 5 inci maddede bahse konu taahhütlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Kendilerine yapılan tahsisat ve satışın, gerçeği yansıtmayan bilgi ve belgeye dayandığının tespiti halinde; fiilin sonuçlarına bağlı olarak 4634 sayılı Şeker Kanununun ilgili müeyyideleri uygulanır.

(3) İmalatçı-ihracatçılar, Başkanlık kayıtlarına alınan bilgi ve belgelere esas teşkil eden her türlü değişikliği yazılı olarak en geç beş iş günü içerisinde Başkanlığa bildirmekle yükümlüdür.

İş yeri kontrol ve numune alma

MADDE 14 - (1) İlk kez yapılan tahsisat belgesi başvuruları, elektronik ortamda Başkanlığa ulaştırılır. Başkanlık, başvuruları değerlendirerek uygun olanları, iş yeri kontrolleri yapılmak ve numune almak üzere ilgili il müdürlüğüne sevk eder.

(2) İl müdürlüğü, görevlendireceği kontrol görevlileri vasıtasıyla iş yeri kontrol ve numune alma işlemini gerçekleştirir.

(3) İl müdürlüğü kontrol görevlilerince;

a) Bildirim tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde imalatçı-ihracatçının işletmesine gidilerek, Tebliğ çerçevesinde gerekli kontroller yapılır ve EK-6'da yer alan İş Yeri Kontrolüne İlişkin Tutanak ile EK-7'de yer alan Numune Alma Tutanağı düzenlenir.

b) Numune alınması sırasında, EK-7'de yer alan Numune Alma Tutanağı doldurularak analiz numunesine ve şahit numunesine iliştirilir. Numuneler, plastik güvenlik mührü ile mühürlenir.

c) İşyerinde mevcut şekerli mamullerden, biri şahit olmak üzere, toplam iki adet numune alınır. Alınan numunelerden biri HPLC tekniği ile yapılan şeker bileşenleri (sakaroz, fruktoz, glukoz, maltoz) analizi için, ücreti imalatçı-ihracatçıdan tahsil edilmek suretiyle, en yakın il gıda kontrol laboratuvar müdürlüğüne gönderilir, şahit numune ise üç ay süre ile il müdürlüğünde muhafaza edilir.

(4) İl gıda kontrol laboratuvar müdürlüğünde analizi yapılan şekerli mamullere ait glukoz, fruktoz, sakaroz ile içeriyor ise maltoz ve toplam şeker yüzde değerlerini ayrı ayrı gösteren analiz raporu, il gıda kontrol laboratuvar müdürlüğünce Başkanlığa bildirilir. Şahit numuneye ait analiz rapor sonucu kesin olup verilecek karara esastır.

(5) İmalatçı-ihracatçılar, analiz sonuçlarının kendilerine tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde Başkanlığa yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Başkanlık, uygun bulması halinde bir kereye mahsus olmak üzere, tüm masrafları imalatçı-ihracatçı tarafından karşılanmak şartıyla şahit numuneden tekrar analiz yaptırabilir. İtiraz durumunda, şahit numunenin analizi tercihen ilk analizin yapıldığı laboratuvarda veya Başkanlıkça uygun görülen başka bir laboratuvarda yaptırılır.

(6) 5996 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında resmi kontrollerden alınacak ücretler her yıl Aralık ayında belirlenerek Döner Sermaye Birim Fiyat Listelerinde belirlenir.

Yetki

MADDE 15 - (1) Başkanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

(2) Başkanlık, uygulamalarda tekdüzeliğin sağlanması, tedarikçilerin ve imalatçı-ihracatçıların çıkarlarının korunması ve uygulamaların her biri açısından adil ve düzenli yapılmasının sağlanması için gerekli her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

(3) Başkanlık, ekonominin ve şeker sektörünün durumunu, yurt içi ve yurt dışı piyasa fiyatlarını, spekülatif hareketleri, üretici ve imalatçı-ihracatçıların durumunu dikkate alarak, gerekli gördüğü hallerde ilave tedbirler almaya yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 - (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, 4634 sayılı Şeker Kanunu ve ilgili mevzuat dikkate alınır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 17 - (1) 23/2/2013 tarihli ve 28568 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

20

DIŞ TİCARET TALEP BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.