SİRKÜLER (2018/34)

1. Romanya Ülke Günü Hk.

2. Tiran Uluslararası Fuarı Hk.

3. The Best Product of Kazakhstan 2018" Fuarı Hk.

4. Bazı ABD Mallarının İthalatında Ek Mali Yükümlülük Hk.

5. Mevzuat Değişiklikleri Hk.

6. Irak- Bazı Ürünlere Ek Gümrük Vergileri Hk.

7. Dış Ticaret Talepleri Hk.

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

e-imzalıdır

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

Romanya Ülke Günü Hk.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14.08.2018 tarihli yazıda; Avrupa'nın güney doğusunda yer alan ve Polonya'nın ardından Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük ikinci pazarı durumunda olan Romanya'nın, Türkiye ile Balkanlar'da birbirlerinin en büyük ticaret ortağı olduğu; 2017 yılında Romanya'ya ihracatımızın 3,1 milyar Dolar, Romanya'dan ithalatımızın 2,4 milyar Dolar olmak üzere, toplam ikili ticaret hacminin 5,5 milyar Dolar olarak gerçekleşmiş olduğu ve ikili ticaret hacminin 10 milyar Dolar'a yükseltilmesinin hedeflendiği belirtilmektedir. Konumu ve potansiyeli ile ülkemiz için önemli fırsatlar sunmakta olan Romanya'daki Türk yatırımlarının, toplam 6 milyar Dolar'a ulaştığı bilgilerine yer verilmektedir.

Bu kapsamda, 6 Eylül 2018 Perşembe günü, 13.00- 16.30 saatleri arasında Odakule Meclis Salonunda düzenlenecek "Romanya Ülke Günü” etkinliği ile Romanya pazarı hakkında bilgilendirme yapılacağı ifade edilmektedir.

Romanya Ankara Büyükelçisi Gabriel ȘOPANDĂ'nın da konuşmacılar arasında yer alacağı seminerde katılımcılara, Romanya'nın ekonomik durumu, dış ticareti, pazar yapısı, yatırım ve iş fırsatları, iş kültüründe dikkat edilmesi gereken konular ve Türk firmalarının deneyimleri aktarılacaktır.

Detaylı bilgi ve başvuru için İSO ile iletişime geçilmesi hususu bilgilerine sunulur.

Ayrıntılı bilgi için: İSO, Osman GÖR, ogor@iso.org.tr, Tel: 0212 292 21 57 / 176

2

Tiran Uluslararası Fuarı Hk.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14.08.2018 tarihli yazıda; İTO tarafından Arnavutluk, Tiran'da geçtiğimiz dönemde beş kez Türk Ürünleri Fuarları gerçekleştirilmiş olduğu; sektör temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda bölgenin en önemli uluslararası platformu olarak bilinen 25. Tiran Uluslararası Fuarı Türkiye milli iştirakinin İTO tarafından gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Son yıllarda ortalama %4 ekonomik büyüme trendi gösteren ve ihracatımızın hızla artmakta olduğu Arnavutluk ve Güneydoğu Avrupa Ülkeleri'nin yeterince değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyan 25. Tiran Uluslararası Fuarı'nda firmalarımızın Arnavutluk, Avusturya, İtalya, Kosova, Macaristan, Polonya, Slovenya, Yunanistan ülkelerinin profesyonelleri ile görüşme ve ihracat gerçekleştirme imkânı bulacakları vurgulanmaktadır.

Ülkemiz ile Arnavutluk arasında imzalanan "Serbest Ticaret Anlaşması” ile 25. Tiran Uluslararası Fuarı'nın öneminin artmış olduğu; Fuarda tüm sanayi, ticaret ve hizmet firmalarımızın yer almasının mümkün olduğu ve katılımın kontenjan ile sınırlı olduğu bilgileri yer almaktadır.

Bu çerçevede, Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da 21-24 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenecek 25. Tiran Uluslararası Fuarı'na katılım için aşağıda irtibat bilgileri yer alan kişiler ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.


İrtibat:
İTO / Özlem KILIÇ, Mustafa ÇAĞLAYAN, Aylin ODABAŞ

Tel: 0212 455 65 12, 0212 455 61 08, 0212 455 61 00

GSM: 0533 959 30 57

E-posta: ozlem.kilic@ito.org.tr, mustafa.caglayan@ito.org.tr, aylin.odabas@ito.org.tr

3

The Best Product of Kazakhstan 2018" Fuarı Hk.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06.08.2018 tarihli yazıda; 12-13 Ekim 2018 tarihlerinde Kazakistan'ın baş kenti Astana'da "Atameken” Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası ve Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası himayelerinde "The Best Product of Kazakhstan 2018" Fuarı düzenleneceği belirtilmektedir.

İmalat sanayiinde faaliyet gösteren 150'ye yakın Kazak firmasının ürünlerinin sergileneceği ve 1200'den fazla firmadan temsilcinin ziyaretçi olarak yer alacağı fuarın "Hızlı Tüketim Ürünleri: Makine, Hammadde ve Malzemeler" konulu ikinci ana sergi alanının (pavilyon) hızlı tüketim malları üretiminde kullanılan makine, ekipman ve malzeme imalatçısı firmalara ayrılmış olduğu ifade edilmektedir.

Kazak tarafının gıda sanayiinin bütün alt sektörleri, tekstil ve ayakkabı, kişisel bakım ve hijyen ürünleri, ev tekstili ve mobilya, elektronik ve diğer sanayi ürünleri başta olmakla, her türlü tüketim malının imalatı ve tüketiciye ulaştırılması için ihtiyaç duyulan makine ve ekipman, hammadde ve ara malı, ambalaj malzemeleri, depolama araç ve makineleri ve diğer ürünlerin üretimi ve satışını yapan Türk firmalarını fuarın bahse konu pavilyonunda yer almaya davet ettiği; katılımcı firmalarımızın burada ürünlerini sergilemenin yanı sıra, fuarın diğer kısmında standı bulunan ve üreticisi/satıcısı oldukları ekipman ve malzemelerin potansiyel alıcısı olan Kazak firmaları temsilcileri ile bir araya gelme ve organizasyon komitesi tarafından düzenlenecek seminer ve ikili görüşme programlarına iştirak etme imkanı bulacakları vurgulanmaktadır.

Kazakistan ve diğer bölge ülkelerine ihracatımızın artması ve pazar olanaklarının yerinde araştırılması açısından önemli bir fırsat olan fuarın makine - ekipman, hammadde ve malzeme üreticileri ve satıcıları için ayrılmış bölümüne ilgili firmalarımızın katılımında büyük fayda görülmekte olduğunun altı çizilmektedir.

Fuarla ilgili dokümanlara aşağıdaki internet bağlantılarından ulaşılabilmektedir:

Katılım formu: http://www.deik.org.tr/contents- fileaction-17104

Katılım koşulları: http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-17106

Tanıtım sunumu: http://www.deik.org.tr/contents- fileaction-17108

Katılım için 10 Eylül 2018 tarihine kadar Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası Fuar Koordinatörü Akmaral İssembayeva ile iletişime geçilmesi gerekmektedir (Telefon: +7 701 996 10 05 (mobil), +7 7172 27 96 16 / 27 90 54 / 27 90 55 / 27 90 56, E posta: Akmaral.issembayeva@gmail.com).

Kazak tarafı ile iletişimin daha verimli bir şekilde sürdürülmesi adına, katılmak isteyen firmalarımızın aynı zamanda DEİK'e (Elnur Osmanov, Tel: 0212 339 50 67, E-posta: eosmanov@deik.org.tr) de bilgi vermeleri önem taşımaktadır.

4

Bazı ABD Mallarının İthalatında Ek Mali Yükümlülük Hk.

15/08/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile, Amerika Birleşik Devletleri menşeli aşağıdaki tablodaki ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranları yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/08/20180815-6.pdfadresinden ulaşılabilmektedir.

5

Mevzuat Değişiklikleri Hk.

Yakın zamanda Resmi Gazete yayınlanan ve üyelerimiz için önem arz eden mevzuatlar aşağıda yeralmaktadır.

· Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 36)

· İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/26)

· Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik

· Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

· Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

· Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

· Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

· Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 23)

6

Irak- Bazı Ürünlere Ek Gümrük Vergileri Hk.

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği'nin resmi internet sayfasında 10.06.2018 tarihinde yayımlanan bir duyuruda (http://cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=8332), Irak Sanayi ve Maden Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda ve 2010/11 sayılı Irak Ürünlerinin Korunması Kanunu çerçevesinde Irak Bakanlar Kurulu tarafından bazı ürünlerde ilave gümrük vergilerinin uygulanmasının kararlaştırıldığı hususunun iletildiği ifade edilmektedir.

Bu defa, Bağdat Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda; Irak Maliye Bakanlığı Gümrükler Genel Komisyonu'nun sosyal medya portalından yapılan ve gayri resmî tercümesi aşağıda yer alan duyuruda, 2018/224 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 05.08.2018 tarihi itibariyle uygulanmaya konulduğu belirtilmektedir. Söz konusu duyurudan da görüleceği üzere, yerli ürünleri koruma amaçlı erkek takım elbiseleri, bulaşık deterjanı, donmuş tavuk eti, Newcastle

aşısı, thermoblock tuğla, okul kitapları, elektrik santrali panoları, patates cipsi gibi bazı ithal ürünlere ek gümrük tarifesi uygulamasına başlanıldığı belirtilmektedir.

Gayriresmi Tercüme

IRAK GÜMREKLER GENEL KOMİSYONU

YERLİ ÜRÜNLERİ KORUMA AMAÇLI BAZI İTHAL ÜRÜNLERE EK GÜMRÜK TARİFESİ UGULANMASININ BAŞLATILMASI

Gümrükler Genel Komisyonu tarafından, 2018/224 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 05/08/2018 tarihi itibariyle uygulanmaya konulmuştur.

Anılan karar yerel ürünlerin korunması ve özel sektörün teşvik edilmesi amaçlı Irak Sanayi ve Madenler Bakanlığı ve Endüstriyel Kalkınma Departmanı tavsiyelerine istinaden alınmıştır.

Ek gümrük kararı aşağıdaki ithal edilen ürünleri kapsamaktadır:

1. Erkek takım elbiselerine %20,

2. Bulaşık deterjanı ve beyaz kıyafetler için kullanılan leke çıkarıcı çamaşır suyuna %30,

3. Tüm donmuş tavuk eti ve kesilmiş küp tavuk ve bütün ürünlerine %50,

4. Elektrik santrali kutuları ve panolarına %26,

5. Newcastle aşısı, kaymak ve PPR aşısına %100,

6. Thermablock tuğlalara (yuvarlak delikli tuğlalar), LANSOPRAZOL 15MG Tablete %27,

7. İlkokul ve lise okul kitaplarına %200,

8. Doğal patetes cipsine %85 ek gümrük vergisi uygulanacaktır.

Devlet İletişimi ve Medya Bölümü

7

DIŞ TİCARET TALEP BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait http://www.ekonomi.gov.tr/ adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.