2018/8 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2018/8)

1. World Food Moscow 2018 Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;

2. Arjantin, Buenos Aires Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

3. 4. Hindistan Avrupa 29 İş Forumu Hakkında Bilgi;

4. Rusya Federasyonunda Faaliyet Gösteren Firmaların Ticaret Sicil Kaydını Sorgulama Rehberi Hakkında Bilgi;

5. Rusya Federasyonu'nda Ürün Güvenliği ve Kalite Açısından Belgelendirme Olanakları Hakkında Bilgi;

6. Türkiye-Ürdün İş Konseyi Ortak Toplantısı Hakkında Bilgi;

7. Marka Alımı Ve Bölgesel Yatırımlarda Devlet Yardımları Kapsamının Genişletilmesi Hakkında Bilgi;

8. AB Tarım Mevzuatı Değişikliği Hakkında Bilgi;

9. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

WORLD FOOD MOSCOW 2018 MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

Moskova Rusya Federasyonu'nda 17-20 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan World Food Moscow 2018 (WFM) Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı'na ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 26/02/2018 tarih1649 sayılı yazı ve başvuru formu ilişik bulunmaktadır. Ek: Yazı ve Başvuru Formu (2 sayfa)

2

ARJANTİN, BUENOS AİRES TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Meclisleri organizasyonu ve THY işbirliği ile 22-25 Nisan 2018 tarihleri arasında Arjantin'e yönelik düzenlenecek olan Ticaret Heyetine ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26/02/2018 tarih 1614 sayılı yazı ve taslak program ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Taslak Program (3 sayfa)

3

4. HİNDİSTAN AVRUPA 29 İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26/01/2018 tarih 1614 sayılı yazıda; Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FICCI) tarafından 5-6 Mart 2018 tarihlerinde Yeni Delhi'de düzenlenecek "4. Hindistan-Avrupa 29 İş Forumu"na ilişkin olarak, faaliyete katılacak kurum ve şirket yetkililerinin www.ie29bf.in web sayfasındaki "Registration" bölümüne girerek kayıt yaptırmalarının gerektiği ifade edilmektedir.

4

RUSYA FEDERASYONUNDA FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN TİCARET SİCİL KAYDINI SORGULAMA REHBERİ HAKKINDA BİLGİ;

Rusya Federasyonu'nda faaliyet gösteren bir firmanın gerçekten var olup olmadığı, kayıtlı adresi, ortakları, şirketi temsil etmeye yetkili kişilerin bilgileri, vergi numarası, firmanın türü, şirketin tescil tarihi (kuruluş tarihi), kuruluş sermayesi gibi bilgilere Rusya Federasyonu Federal Vergi İdaresi Başkanlığının internet sitesinde (https://egrul.nalog.ru/ ) yer alan veritabanında arama yapılarak ulaşılabilmektedir.

Söz konusu veritabanında;

1. Tüzel Kişiler (sermaye şirketleri)

2. Bireysel Girişimciler (Adi şirketler) ve Çiftlikler

olmak üzere iki kategori üzerinden arama yapılabilmektedir.

Ayrıntılı bilgiler ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ek: Rusya_Firma_Sorgulama_Rehberi.pdf

5

RUSYA FEDERASYONU'NDA ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE KALİTE AÇISINDAN BELGELENDİRME OLANAKLARI HAKKINDA BİLGİ;

Rusya Federasyonu'nda Teknik Düzenlemeye İlişkin Federal Kanun, oluşturulan gerekliliklere ilişkin uygunluk onayı mekanizmaları ve koşulları yaklaşımını radikal bir şekilde değiştirmiştir. Söz konusu Kanun, uygunluk değerlendirmesini, ürün veya tesis, üretim süreci, kullanma, saklama ve taşıma, satma ve geri dönüşüm, hizmetin veya işin teknik kurallara göre ifa edilmesi, onaylanmış standartların provizyonuna veya sözleşme koşullarına, diğer nesnelerin veya ürünlerin belgeye dayanan uygunluk sertifikası olarak tanımlamaktadır. Bahse konu kurallar, Belarus, Kazakistan ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan 18 Kasım 2010 tarihli Teknik Düzenlemeye İlişkin Ortak Kurallar ve Prensipler Hakkında Anlaşmada belirlenmiştir.

Konu hakkındaki detaylar için tıklayınız..

http://www.dkib.org.tr/tr/aktuel-haberler-rusyada-urun-guvenligi-ve-kalite-acisindan-belgelendirme.html

6

TÜRKİYE-ÜRDÜN İŞ KONSEYİ ORTAK TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan 01.03.2018 tarihli bir yazıda; Türkiye-Ürdün İş Konseyi tarafından 19-20 Mart 2018 tarihlerinde Akabe ve Amman'a bir iş heyeti ziyareti düzenleneceği ve bu kapsamda Amman'da "Türkiye-Ürdün İş Konseyi Ortak Toplantısı” düzenleneceği bildirilmektedir.

Ürdün'ün Kızıldeniz Kıyısında bulunan Akabe şehrinin, bölgenin en önemli transit ticaret ve ulaşım merkezi olduğu; Mısır ve Suudi Arabistan'a yalnızca 20 km mesafede olduğu; Akabe şehrinde yer alan Akabe Özel Ekonomik Bölgesi'nin (ASEZA), özerk, liberal, düşük vergili, gümrüksüz, çok uluslu ve çok sektörlü bir kalkınma bölgesi olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, önemli işbirliği fırsatları ve yatırım imkânlarını inceleme fırsatı sunan söz konusu ziyarete katılmak isteyen üyelerimizin 05 Mart 2018 Pazartesi mesai bitimine kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/589/10323 bağlantısından kayıt gerçekleştirmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Ek: taslak program.pdf

7

MARKA ALIMI VE BÖLGESEL YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22.02.2018 tarihli e-postada; 22.02.2018 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de "Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2)” ve "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile bu alanlarda sağlanan devlet yardımlarının kapsamının genişletildiği bildirilmektedir.

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ değişikliği ile ileri teknolojiye sahip yurtdışı şirketlerin yanı sıra yurtdışında yerleşik şirkete ait marka alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin de 2 Milyon Dolara kadar destekleneceği ifade edilmektedir.

Söz konusu Tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180222-11.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

"Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile bölgesel nitelikteki entegrasyon yatırımlarında, farklı bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar, ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydıyla bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanacaktır. Ayrıca, illerin bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörlerine yönelik birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlarda, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden faydalanılacağı belirtilmektedir.

Söz konusu Karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180222-1.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

8

AB TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 22/02/2018 tarih 19773 sayılı yazıda; Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden alınan 13.02.2018 tarihli yazının bir örneği ilişik bulunmaktadır.

Ek: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi

Temsilciliğinin yazısı (3 sayfa)

9

DIŞ TİCARET TALEP BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait http://www.ekonomi.gov.tr/ adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.