SİRKÜLER (2018/24)

 

1. 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği
2. Tokyo Sektörel Ticaret Heyeti Hk.
3. ABD'nin Venezuela'ya Yönelik İlave Yaptırımlar Hk.
4. İran Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler Hk.
5. DIR Önceden İhracat Şartı Hk.
6. Yurtiçi Fuar Destekleri Hk
7. ABD / Otomotiv - Section 232 Soruşturması hk;
8. AB Tarım Mevzuatı Değişikliği Hk
9. Dış Ticaret Talepleri;

 

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

e-imzalıdır
İdris ÇEVİK
Genel Sekreter
 
 

1

2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği

2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı
Program Başvuru Tarihleri: 4 Haziran – 1 Ağustos 2018

KOSGEB İcra Komitesi'nin 23.05.2018 tarih ve 2018-13 no.lu kararı ile KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla "2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı” hazırlanmıştır.

Bahse konu Kredi Programı;

· İşletmelerin kullanacakları kredilerde İşletme başına en fazla 300.000.- (üçyüzbin) TL'ye kadar olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacak,

· Sıfır (0) faizli,

· İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli,

olarak uygulanacaktır.

Programdan yararlanmak isteyen işletmeler KOSGEB resmi web sayfasında (kosgeb.gov.tr) bulunan KOBİ/Girişimci Giriş menüsünden girerek e-hizmetler sayfasında "2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Başvurusu” şeklinde arama yaparak girecekleri, kredi faiz desteği kapsamında satın alacakları makine-teçhizat alımına ilişkin başvuru formunu, belirlenen tarihler arasında doldurarak KOSGEB Müdürlüğüne başvurabilecektir.

Programa ait başvuru, onay ve revizyon tarihleri aşağıda yer almaktadır:

04.06.2018 - 01.08.2018 : İşletme başvuruları

02.08.2018 - 13.08.2018 : KOSGEB Müdürlüğü inceleme, onay ve revizyon talebi

14.08.2018 - 24.08.2018 : İşletme düzeltme ve revizyonu

25.08.2018 - 03.09.2018 : KOSGEB Müdürlüğü nihai onayı

2

Tokyo Sektörel Ticaret Heyeti Hk.

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri organizasyonu ile 11-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Tokyo/Japonya'ya yönelik "Gıda Sektörel Ticaret Heyeti” programı organize edilecektir. Heyet ile eş zamanlı olarak Tokyo'nun önemli bir meydanında kurulacak olan özel tasarım standlarda ülkemize özgü gıda ürünlerinin sergilenerek Japon halkının beğenisine sunulacağı bu vesile ile gıda ürünlerimizin ve dolayısıyla ülkemizin Japonya'da tanıtımı amacıyla semazen ve folklor gösterileri, ebru ve çini sanat etkinlikleri gibi kültürel faaliyetlerin de olacağı Türk Gıda Ürünleri Festivali gerçekleştirilecektir.

Söz konusu Ticaret heyeti programı katılım payı 1.650 USD olup, katılım payına; İstanbul-Tokyo-İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti, 5 yıldızlı otelde konaklama (oda+kahvaltı), alan vergisi, firmalarla ikili iş görüşmeleri, otel havaalanı transferleri, katılım kitapçığında yer alma, her türlü tanıtım, ilan, basılı malzemeler ve ikili iş görüşmeleri için gerekli olan bütün hizmetler dâhil, oteldeki ekstra oda harcamaları ve diğer ekstra harcamalar hariç olacaktır.

Ayrıca organizasyona İstanbul dışından katılacak üyelerimizin iç hat uçuşları ve yurt dışı çıkış harç bedelleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

Bahse konu heyet "2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği'ne İlişkin Tebliğ” kapsamında değerlendirilecektir. Söz konusu ticaret heyetine katılmak isteyen üyelerimizin Akdeniz İhracatçı Birlikleri hesabına katılım ücretini yatırmaları, dekontla birlikte, ekte yer alan Katılımcı Şirket Bilgi Formu ve Katılımcı Şirket Talep Yazısı başvuru formunu ve https://goo.gl/XvstCU adresinde yer alan başvuru formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak, en geç 13 Haziran 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar doldurup, AKİB Genel Sekreterliği 0324 325 41 42 numaralı faksına veya didemsaygi@akib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

BANKA BİLGİLERİ

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (USD Hesabı)

Vakıfbank Mersin Şubesi

TR40 0001 5001 5804 8000 9271 41

BİLGİ İÇİN İRTİBAT:

Didem SAYGI

Tel: 0324 325 37 37 (1217)

Mail: didemsaygi@akib.org.tr

3

ABD'nin Venezuela'ya Yönelik İlave Yaptırımlar Hk.

T.C Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Vaşington Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen; 21 Mayıs 2018 tarihinde Beyaz Saray ve Hazine Bakanlığı tarafından Venezuela ile ilgili bazı işlemleri yasaklayan bir örneği ekte yer alan Başkanlık Kararı'nın yayımlandığı belirtilmektedir.

Kararda öne çıkan hususlar aşağıda sıralanmaktadır:

- Özellikle Maduro Yönetimi'nin faaliyetleri ile ilgili; "yanlış yönetim”, "kamu yolsuzluğu” ve "siyasi muhalefet üzerindeki baskı”, "özgür ve adil olmayan seçimler”, "insani ve halk sağlığı krizini derinleştiren durum” gerekçeleri ile önlem alınması gerektiğinden hareketle uygulamaya konulduğu vurgulanmıştır.

- Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'ndeki gerçek kişi ve tüzel kişilikler tarafından ABD'de finansman sağlanması dâhil, aşağıdaki tüm işlemlerin yasaklandığı belirtilmiştir:

· Alacak hesapları da dâhil, Venezuela Hükümetinin borçlarının satın alınması,

· Alacak hesapları da dâhil, bu kararın uygulamaya girmesinden itibaren, Venezuela Hükümetine ait herhangi bir borcun teminat olarak gösterilmesi,

· %50 veya daha fazla oranda Venezuela Hükümeti mülkiyetinde bulunan bir varlığın (tahvil, senet, mülk vb.) Venezuela Hükümeti borcuna karşılık teminat olarak kullanılması (satış, transfer vb.)

- Bu kararın uygulamaya girmesinden önce çıkarılan/verilen izin, lisans veya kontratlara bağlı olmaksızın getirilen yasakların; yasa, yönetmelik, düzenleme, karar, direktif ve lisanslarla getirilen istisnalar kapsamı hariç olmak üzere uygulanacağı,

- Kararda belirtilen yasakları ihlal eden, ihlale neden olan, bu yasaklardan kaçma veya kaçınma amacını taşıyan herhangi bir işlem veya girişimin yasak olduğu,

- Kararda öngörülen çerçevenin; ortaklık, dernek, vakıf, ortak girişim, şirket, grup, alt grup veya başka bir organizasyonları ve ABD vatandaşı, ABD'de daimi ikamet eden yabancılar, ABD kanunlarınca kurulan varlıklar veya ABD yasama bölgesinde bulunan yabancı varlıkların şubeleri/birimlerini kapsayacak şekilde uygulanacağı,

- Ayrıca, kararda sözü edilen "Venezuela Hükümeti” teriminin; Venezuela Hükümeti, Venezuela Merkez Bankası ve Petroleos de Venezuella, S.A. (PDVSA) dâhil olmak üzere; herhangi bir siyasi birim, ajans veya enstrümanı, Venezuela Hükümeti adına hareket eden veya Venezuela Hükümeti tarafından kontrol edilen herhangi bir kişiyi kapsadığı belirtilmiştir.

İlaveten, kararın tam metnine aşağıdaki adreslerden erişilebilmektedir:

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-prohibiting-certainadditional-transactions-respect-venezuela/

https://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Documents/venezuela_eo_20180521.pdf

ABD ve Avrupa Birliği'nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte; ABD yaptırımlarının sınır aşan

etkiye sahip olması nedeniyle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşların dolaylı olarak yaptırımlardan etkilenme olasılığı bulunmaktadır.

4

İran Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler Hk.

Tahran Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı'nın 25/05/2018 tarih 2416 sayılı yazısı ekinde alınan, İran ekonomisinde 1 Ocak-20 Mayıs 2018 döneminde yaşanan güncel gelişmeler ilişkin bilgi ekte sunulmuştur.

EK: İran Ekonomisi Güncel Gelişmeler bilgi notu.

5

Dahilde İşleme Rejimi Önceden İhracat Şartı Hk.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 23/05/2018 tarih 54242 sayılı yazıda,

Son dönemde Bakanlıklarına intikal ettirilen muhtelif yazılarda; Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında un ihracatına ilişkin uygulamalarda "Önceden ihracat” (İşbu belge kapsamında ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda ithalat yapılır.) özel şartı içeren bazı Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (DİİB) taahhüt hesabının kapatılması aşamasında Bölge Müdürlükleri tarafından söz konusu özel şartın yerine getirilip getirilmediği hususunun ihraç ve ithal beyannamelerinin tescil tarihleri dikkate alınarak kontrol edildiği, tescil edilmesine rağmen fiili çıkışları henüz gerçekleşmediği belirtilen beyannameler karşılığı buğday ithalatının yapıldığı, DİR'nin, dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacı taşıyan bir sistem olduğu, DİR'nin halihazırda 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2005/8391 sayılı DİR Kararı, bu Karar'ın 14'üncü maddesi uyarınca ihdas edilen İhracat:2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ ile İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ve bu Tebliğ'e istinaden yayımlanan Genelgeler çerçevesinde uygulanmaktadır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 109'uncu maddesinin; "İşlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan elde edilmesine veya eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ithal eşyasının serbest dolaşıma girmesinden önce Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesine izin verilebilir. Eşdeğer eşya kullanımına kolaylaştırma, yasaklama veya kısıtlama getirebilir….” hükmünü amir olup, yine 2005/8391 sayılı DİR Kararı'nın 5'inci maddesi uyarınca DİR kapsamında eşdeğer eşya kullanılmak suretiyle önceden ihracat yapılabilmesine imkan sağlanmakta olduğu, ayrıca, anılan Karar'ın 13'üncü maddesinin birinci fıkrasında ihracatın gerçekleştirilmesi, "DİİB'de/dahilde işleme izninde ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, bu Karar ile ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi” şeklinde tanımlandığı, bununla birlikte, tarım ürünleri ihracatını öngören DİİB'lerin düzenlenmesi esnasında uyulacak esasların ise, İhracat:2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi ile belirlendiği, Mezkur Genelge'nin 7'nci maddesinde yer alan ilgili hükümler çerçevesinde, DİR kapsamında muhtelif tarım ürünleri ihracatını öngören DİİB'lere "İşbu belge kapsamında ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda ithalat yapılır.” özel şartı eklendiği, bir başka ifadeyle, söz konusu özel şart marifetiyle ithal eşyasının şartlı muafiyet sisteminde ithal edilmesinden önce, eşdeğer eşyadan elde edilmiş işlem görmüş ürünün ihraç edilmesini gerektiği,

Bu çerçevede, Bakanlıklarınca "İşbu belge kapsamında ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda ithalat yapılır.” özel şartını içeren tüm DİİB'ler kapsamında ancak ihracatın gerçekleştirilmesini müteakip ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda ithalata izin verilmesi gerektiği, söz konusu DİİB'ler kapsamında; "İşbu belge kapsamında ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda ithalat yapılır.” özel şartına mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde fiilen uyulması gerektiği ifade edilmektedir.

6

Yurtiçi Fuar Destekleri Hk

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 28/05/2018 tarih 56005 sayılı yazıda,

2014/4 sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurtiçi Fuarların Desteklenmesine ilişkin Karar çerçevesinde Bakanlıklarınca destek kapsamına alınan fuarlara katılan Türkiye'deki yerleşik firmaların yer kirası ve stant masraflarının 30.000 TL'ye kadar %50 oranında karşılandığı, sözkonusu fuarlara katılan Türkiye'deki yerleşik firmaların destekten yararlanabilmesini teminen; fuar organizatörlerince katılım fiyatının TL olarak belirlenmesi, stant masrafları ile ilgili fiyatların TL olarak belirlenmesi, faturalandırmanın TL olarak yapılması, tahsilat işlemlerinin de TL olarak gerçekleştirilmesinin gerektiği belirtilerek, sözkonusu işlemlerin kısmen veya tamamen döviz ile gerçekleştirilmesi durumunda, yabancı para esas alınarak yapılan sözleşme, fatura, ve ödeme belgelerinin destek hesaplanmasına dahil edilmeyeceği ifade edilmektedir.

7

ABD / Otomotiv - Section 232 Soruşturması

Ekonomi Bakanlığımızdan almış olduğumu 30/05/208 tarihli yazıda; ABD Ticaret Bakanlığı tarafından 23 Mayıs 2018 tarihinde "232. Bölüm” kapsamında otomotiv sektörüne yönelik olarak bir soruşturma başlatıldığı. Anılan Bakanlık tarafından 270 gün içerisinde tamamlanacak soruşturma sonucunda otomotiv ithalatının ulusal güvenlik üzerine bir tehdit oluşturduğunun ortaya konması ve ABD Başkanı'nın 90 gün içerisinde bunu uygun bulması halinde, tarife ve/veya kotaları da içeren çeşitli önlemler alınabileceği belirtilmektedir..

Konu hakkında ABD Ticaret Bakanlığı web sayfasında yapılan açıklamada, söz konusu soruşturmanın spor amaçlı taşıt (SUV), hafif ticari araçlar ve otomotiv aksam ve parçaları dâhil otomotiv ithalatına yönelik olarak açıldığı belirtilmekle birlikte söz konusu ürünlerle ilgili olarak gümrük tarife pozisyonları açıklanmamıştır.

Öte yandan, 30 Mayıs 2018 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirimde, 19 ve 20 Temmuz 2018 tarihlerinde Vaşington'da konu ile ilgili olarak bir kamu dinleme toplantısı gerçekleştirileceği, söz konusu kamu dinleme toplantısına katılmak isteyenlerin 22 Haziran 2018 tarihine kadar Komisyona bildirmeleri gerektiği ifade edilmektedir. Soruşturmaya ilişkin yazılı görüşlerin ise 22 Haziran 2018 tarihine kadar, yazılı görüşlere verilecek karşı görüşlerin ise 6 Temmuz 2018 tarihine kadar Komisyona iletilmesi gerekmektedir.

Bahse konu ABD Resmi Gazetesi'nin nüshasına https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-05-30/pdf/2018-11708.pdf adresinden ulaşılması mümkündür.

8

AB Tarım Mevzuatı Değişikliği Hk.;

Ekonomi Bakanlığı'nın İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 01/06/2018 tarih 58226 sayılı yazıda; Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden alınan 30/05/2018 tarihli yazının bir örneği ilişik bulunmaktadır.

EK : AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinin yazısı (2 sayfa)

9

DIŞ TİCARET TALEP BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait http://www.ekonomi.gov.tr/ adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.

İlgili Dosyalar

201824ek_iran.doc58,00 KB