2018/23 Genel Sirküler Hk.

 

 SİRKÜLER (2018/23)

 

1. İhracat Navlun Harcamaları Hakkında Bilgi;

2. AB Tarım Mevzuatı Değişikliği Hakkında Bilgi;

3. Namibya Ticaret Heyeti Programı Hakkında Bilgi;

4. Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Onaylanması Hakkında Bilgi;

5. Domates Ketçabı ve Diğer Domates Sosları İhracatı Hakkında Bilgi;

6. İran'a Taşımalar Hakkında Bilgi;

7. Singapur Ülkesi Gıda Sektör Raporu Hakkında Bilgi;

8. Rusya Federasyonu'na Domates İhracatı Hakkında Bilgi;

9. CIFF 2018 Şanhay Milli Katılım Fuarı Hakkında Bilgi;

10. Dış Ticaret Talepleri;

 

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

1

İHRACAT NAVLUN HARCAMALARI HAKKINDA BİLGİ;

 

İhracat Navlun harcamaları ile ilgili güncel gelişmeler hakkında bilgi edinmek isteyen üyelerimizin Genel Sekreterliğimizin (0462) 326 16 01 (121- 135 dh.) numaralı telefonlarından Birliğimiz Mevzuat ve Uygulama Şubesi ile irtibat kurmalarını rica ederiz.

 

2

AB TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 14/05/2018 tarih 49959 sayılı yazıda; Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden alınan 14/05/2018 tarihli yazının bir örneği ilişik bulunmaktadır.

Ek: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği yazısı (3 sayfa)

 

3

NAMİBYA TİCARET HEYETİ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

 

DEİK organizasyonunda ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğinde 28 Mayıs 2018 - 2 Haziran 2018 tarihleri arasında Namibya'ya yönelik düzenlenecek olan ticaret heyeti programına ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 10/05/2018 tarih 746 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı, Taslak Program, Namibya Ülke Raporu ve Namibya Yatırım Projeleri ( 49 sayfa)

 

4

DOLAŞIM BELGELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA ONAYLANMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin de bulunduğu ilgili kurumların iştiraki ile dolaşım ve menşe belgelerinin ihracatçı firmalar veya temsil ettikleri firmalar adına gümrük müşavirleri tarafından elektronik ortamda düzenlenmesi için oluşturulan otomasyon sistemi ATR belgeleri için 14.05.2018 Pazartesi günü itibariyle yürürlüğe girecektir. Bu doğrultuda, ihracatçı firmaların veya temsil ettikleri firmalar adına gümrük müşavirlerinin ilgili personelinin gerekli belgeleri sistem üzerinden düzenleyebilmeleri amacıyla nitelikli elektronik sertifika sağlayıcısından alınmış geçerli bir elektronik imza ve E-Birlik sistemi için şifresi olmayanların Birliğimizden şifre temin etmeleri gerekmektedir. Bu itibarla, ihracatçı firmalar ve/veya Gümrük Müşavirleri için hazırlanan kullanıcı dokümanı ekte yer almaktadır.

 

5

DOMATES KETÇABI VE DİĞER DOMATES SOSLARI İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

 

Domates Ketçabı ve Diğer Domates Sosları ihracatı ile ilgilenen üyelerimizin Genel Sekreterliğimizin 462 326 16 01 numaralı telefonu (122, 136 no) numaralı telefonlarından Teşvik Servisi ile irtibat kurmalarını rica ederiz.

 

6

İRAN'A TAŞIMALAR HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07/05/2018 tarih 2264 sayılı yazıda; Ülkemizden İran'a giden İran varışlı veya İran transit bazı araçlarda yer alan ve İsrail ile ilişkisi bulunan ürünler hakkında zaman zaman ortaya çıkan sorunların gerek nakliyatçı gerek ihracatçı firmalarımızı zor durumda bıraktığı, Tahran Ticaret Müşavirliğimizce yapılan gözlemlere göre, İran gümrük yetkililerinin konuyu savcılığa aktarmaları halinde söz konusu araçların geri gönderilerek yüklerine el koyulması uygulamasına başvurulabildiği gibi, hem araçların hem yüklerin alıkonmasının da mümkün olabildiği belirtilerek, konunun yasal çerçevesinin öğrenilmesini teminen Ticaret Müşavirliğince yapılan araştırmada, uygulamanın 19 Ekim 1992 tarihinde yürürlüğe giren 20 Eylül 1992 tarihli "İsrail'e Karşı Yaptırıma Yönelik İslam Ülkeleri Ortak Kanunu”na dayandığı tespit edilmiş olup, söz konusu kanunun gayri resmi tercümesi yapılmış, ihraç ürünlerimizin İran'a veya İran üzerinden diğer ülkelere taşınması konusunda dikkat edilmesinde fayda görülen hususları da içeren Müşavirliğimiz değerlendirmesinin de bulunduğu not ilişik bulunmaktadır.

Ek: Bilgi Notu (2 sayfa)

 

7

SİNGAPUR GIDA SEKTÖRÜ ÜLKE RAPORU (2018) HAKKINDA BİLGİ;

 

Singapur Ticaret Müşavirliği'nin yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 24.04.2018 tarihli yazıda, Ek'li "Singapur Gıda Sektörü Ülke Raporu (2018)” iletilmektedir.

Ek: Singapur Ülke Gıda Sektör Raporu

 

 

 

 

 

8

RUSYA FEDERASYONU'NA DOMATES İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden; domates ihracatına ilişkin olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından makamlarına intikal eden bir yazıya atfen Birliğimize iletilen bir yazıda; ülkemiz menşeli domates ürünlerinin firma kısıtlaması olmaksızınaşağıdaki şartlar dahilinde 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Rusya Federasyonu'na ihracatına izin verildiği ifade edilmiştir;

 

  1. Türkiye Cumhuriyeti Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün garantisi altında 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren domates güvesi (Tuta absoluta) içermeyen üretim yerlerinden, işletmelere kısıtlama getirmeksizin Türkiye Cumhuriyeti menşeli domateslerin Rusya Federasyonu bölgesine ithalatına izin verilmektedir.

 

  1. Türkiye Cumhuriyeti'nden Rusya bölgesine domates ithalatı ancak Türk bitki sağlık sertifikalarının eşliğinde ve Rusya Federasyonu devlet sınırında bulunan; "Gelendcik limanı; çok yönlü araba kontrol noktası "Yeni Yurkoviçi” (Bryansk bölgesi); çok yönlü araba kontrol noktası "Pogar” (Bryansk bölgesi). İkincil karantina bitki sağlığı kontrolüne tabi tutularak aşağıdaki geçici depolama alanları (gümrüklü depoları): Gelendcik limanı; "Artservis - Klintsı Ltd. Şti.” (Bryansk bölgesi), "Çetırye Printzipa Ltd. Şti.” (Bryansk bölgesi) ve "Pogar Lojistik Ltd. Şti.” (Bryansk bölgesi). Söz konusu geçici depolama alanları, yukarıda belirtilen kontrol noktalarına yakın konumda bulunmaktadırlar.”kontrol noktaları aracılığıyla gerçekleştirilebilecektir.
  1. Karantinaya tabi domates ürünlerine eşlik eden bitki sağlık sertifikalarında, Rusya Federasyonu devlet sınırı geçiş kontrol noktası belirtilecektir. Ayrıca, bitki sağlığı belgelerinin içinde "İlave beyan” sütununda doldurulması gereken alanında ya da 12 nolu ISPM "Bitki Sağlığı Sertifikaları Yönetmeliğinde” (Roma, 2001) yayınlanan Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri Standardı uyarınca düzenlenen bitki sağlığı sertifikasına ilişkin ekin içinde domatesin üretici ve üretim yeri bilgilerininbulunması gerekmektedir.
  1. Ürünün domates güvesi (Tuta absoluta) içermeyen üretim yerlerinden Rusya Federasyonu bölgesine ihracatını yapacak olan Türkiye'deki domates üreticilerinin güncellenmiş tescil listesinin kısa sürede temin edilerek Rosselkhoznadzor'a iletilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, ilk sevkiyatlarda Rus gümrüklerinde Türk ve Rus inspektörlerin birlikte denetim yapacağı, yapılacak inspeksiyonlarda zararlı organizma tespit edilmesi halinde ürünün ülkemize iade edileceği ve ihlale neden olan üretim alanı ve ihracatçı firmaya Rusya Federasyonu tarafından yasak getirileceği uyarısında bulunulmuştur.

9

CIFF 2018 ŞANHAY MİLLİ KATILIM FUARI HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda bahsekonu hususlar aynen aşağıya çıkarılmıştır. Dünyanın dört bir yanından mobilya üreticileri, ihracatçıları ve satın almacılarını bir araya getirmesi ile dikkatleri üstüne toplayan CIFF Çin Uluslararası Mobilya Fuarı milli katılım organizasyonu 2018 yılında Genel Sekreterliğimizce 4. kez gerçekleştirilecektir.

Şanhay/Çin Halk Cumhuriyeti'nde 10 -13 Eylül 2018tarihleri arasında düzenlenecek olan söz konusu fuarda; klasik ve modern ev mobilyası başta olmak üzere, ofis, mutfak, bahçe mobilyaları, mobilya üretimi için gerekli hammaddeler, mobilya aksesuarları ve ev tekstili gibi ürünler sergilenecektir. CIFF Şanhay milli katılım fuarına katılacak firmalara, katılım metrekareleri oranında 11-14 Eylül 2018tarihleri arasında düzenlenecek Furniture China 2018 fuarında ürün sergileme alanı verilecektir.

Bahse konu fuara başvuruda bulunmayı planlayan üyelerimizin ekteki başvuru formunu doldurarak 21 Mayıs 2018Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin 0 212 454 05 01 — 02numaralarına fakslamaları veya agac@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.

 

Bilgi İçin İrtibat :

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Şubesi

Seda TAŞDEMİR

Tel: 0212 454 05 54

Ekleri:

1-CIFF 2018 Fuar Sirküleri
2-CIFF 2018 Başvuru Formu
3-CIFF 2018 Fuar katılım Sözleşmesi

10

DIŞ TİCARET TALEP BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait http://www.ekonomi.gov.tr/ adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talepadresindeki Dış Talepler Bültenibaşlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.