2018/16 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2018/16)

1. Ekonomi Bakanlığı Kolay Destek Portalı Hakkında Bilgi;

2. UK Turkish Overseas Investment Forum Hakkında Bilgi;

3. İngiltere Alkolsüz İçecek Sektörü Şeker Vergisi Hakkında Bilgi;

4. Somali Ülke Bülteni Hakkında Bilgi;

5. World Food Moscow 2018 Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;

6. Estonya Bilgi Teknolojileri ve Girişimcilik Heyeti Ziyareti Hakkında Bilgi;

7. Türkiye-İran İş Konseyi Hakkında Bilgi;

8. 24-29 Haziran Peru&Ekvator Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

9. Hong Kong İhale Duyuruları Hakkında Bilgi;

10. İran'a İhracat Hakkında Bilgi;

11. Türkiye-Güney Afrika İş Forumu Hakkında Bilgi;

12. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

EKONOMİ BAKANLIĞI KOLAY DESTEK PORTALI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığımız tarafından sağlanan desteklerle ilgili bilgiler, en yalın halleriyle "Kolay Destek" adı altındaki web sayfasında yayımlanmaya başlanmıştır.

Ekonomi Bakanlığı Kolay Destek Portalı

http://www.kolaydestek.gov.tr adresi ile yayındadır

2

UK TURKİSH OVERSEAS INVESTMENT FORUM HAKKINDA BİLGİ;

DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi'nin ana destekçisi olarak katkı verdiği "UK Turkish Overseas Investment Forumu”nun 10 Mayıs 2018 tarihinde Londra'da Conrad St James Hotel'de düzenlenmesine ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 10/04/2018 tarihli yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

3

İNGİLTERE ALKOLSÜZ İÇECEK SEKTÖRÜ ŞEKER VERGİSİ HAKKINDA BİLGİ;

Londra Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan 10/04/2018 tarih 424 sayılı yazıda, Birleşik Krallık'ta satışı veya bedava dağıtımı gerçekleştirilen alkolsüz içeceklerdeki şeker içeriğini vergilendirerek çocuk obezitesiyle mücadele etmeyi hedefleyen Alkolsüz İçecek Sektörü Vergisinin (Soft Drinks Industry Levy), 6 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girdiği, vergi hükümlerine göre toplam şeker içeriği 100 ml'de 5 ila 8 g arasında olan içecekler için ödenecek olan vergi oranı litre başına 0,18 Sterlin, 100 ml'de 8 g'den fazla olan içecekler için ise litre başına 0,24 Sterlin olarak belirlendiği, aşağıdaki koşulların tamamını karşılayan ürünler Alkolsüz İçecek Sektörü Vergisi'ne tabi olduğu,

• Üretimi esnasında şeker veya şeker içeren ürün (meyve suyu, sebze suyu ve süt hariç) eklenen, (Vergi kapsamında şeker tanımı sukroz, glikoz, fruktoz, laktoz ve galaktoz gibi maddeleri içerirken şeker yerine geçen stevia, aspartam, sukraloz ve erythritol tanım kapsamına girmemektedir.)

• İçime hazır ya da seyreltilmiş haliyle 100 ml'de 5 g'den fazla şeker içeren,

• İçime hazır ya da su, kırılmış buz, karbondioksit veya bunların karışımı ile içime hazır hale gelen,

• Şişelenmiş, kutulanmış ya da farklı bir yöntemle paketlenerek içime hazır ya da seyreltilmeye hazır hale getirilmiş olan ve

• Alkol içeriği %1,2'den az olan ürünler Alkolsüz İçecek Sektörü Vergisi'ne tabi olduğu,

Bu çerçevede, vergiye tabi ürünlerin Birleşik Krallık'ta üretim, ambalajlama veya ithalatını gerçekleştiren veya marka sahibi olan firmaların vergi ödemesini gerçekleştirmek amacıyla İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi HMRC'ye kaydolmasının gerektiği, vergiye tabi ürünlerin son 12 ayda dünya genelinde 1 milyon litreden az üretimini yapan ve 30 gün içerisinde 1 milyon litreden fazla üretimini yapmayacak olan firmalar "küçük üretici” olarak tanımlanmakta ve vergiden muaf tutulduğu, ayrıca 6 Nisan 2018'den önce paketlenen veya Birleşik Krallık'a ithal edilen ürünler de vergiden muaf olduğu belirtilmekte olup, uygulamaya ilişkin detaylı bilgiye https://www.gov.uk/topic/business-tax/soft-drinks-industry-levy bağlantısından ulaşılmasının mümkün olduğu ifadede edilmektedir.

4

SOMALİ ÜLKE BÜLTENİ HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 10/04/2018 tarihli yazısı ekinde alınan Somali Ülke Bülteni ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

5

WORLD FOOD MOSCOW 2018 FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

17-20 Eylül 2018 tarihleri arasında Moskova/Rusya'da düzenlenecek olan "World Food Moscow” Fuarı'na ilişkin olarak Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 10/04/2018 tarih 2995 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

6

ESTONYA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE GİRİŞİMCİLİK HEYETİ ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

DEİK / Türkiye - Estonya İş Konseyi ve Enterprise Estonia işbirliğiyle 23 - 25 Mayıs 2018 tarihleri arasında Tallinn/Estonya'ya gerçekleştirilecek olan bilgi iletişim teknolojileri(ICT) ve girişimcilik heyeti ziyaretine ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 12/04/2018 tarih 609 sayılı yazı, taslak program ve katılım koşulları ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Taslak Program (3 sayfa)

7

TÜRKİYE-İRAN İŞ KONSEYİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin İran İslam Cumhuriyetine ziyareti vesilesiyle, 17 - 19 Nisan 2018 tarihleri arasında Tahran - İran'a düzenlenecek olan özel sektör heyet ziyaretine ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 12/04/2018 tarih 610 sayılı yazı ve taslak program ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Taslak Program (3 sayfa)

8

24-29 HAZİRAN PERU & EKVATOR TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Meclisleri organizasyonu ve THY işbirliği ile 24-29 Haziran 2018 tarihleri arasında Peru Cumhuriyeti ve Ekvator Cumhuriyeti'ne yönelik düzenlenecek olan ticaret heyetine ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/04/2018 tarih 2058 sayılı yazı ve taslak program ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Taslak Program (3 sayfa)

9

HONG KONG İHALE DUYURULARI HAKKINDA BİLGİ;

Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan Hong Kong yönetimince açılan ihaleye ilişkin 11/04/2018 tarih 2059 sayılı yazısı ile ihale duyurusu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, İhale Duyurusu ( 5 sayfa)

10

İRAN'A İHRACAT HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan tarih 34588 sayılı yazıda; bir firma tarafından Katar'a ihraç edilmek üzere sevkiyatı yapılan muhtelif tarım ürünlerini taşıyan araçların İran'ın Buşehr Limanı'nda bekletilmesi sebebiyle mağduriyet yaşadığı hususunun Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince Bakanlıklarına intikal ettirilmesini müteakip, keyfiyet gerekli incelemenin yapılmasını teminen Tahran Ticaret Müşavirliğine intikal ettirilmiş, sözkonusu Müşavirlikten alınan değerlendirmelerde sorunun limanlardaki altyapı yetersizliği, hava koşulları ve mezkur limanda faaliyet gösteren Ro-Ro gemilerinin diğer anlaşmalı firmalara ait araçları beklemesinden kaynaklandığı belirtilerek, firmalarımızın da bir daha benzer sorunla karşılaşmamalarını teminen Ro-Ro gemilerinin sahipleri ile limana gelmeden önce anlaşmalarının faydalı olacağı kaydedilmiştir.

Diğer taraftan, benzer mahiyette bir sorunun tekrar yaşanması üzerine söz konusu Müşavirlikten Bakanlıklarına intikal eden bir yazıda; İran'a veya Iran üzerinden taşımacılık yapan firmalarımızın başta İranlı aracılar olmak üzere iş yapacakları aracı kişi ya da firmalar konusunda temkinli davranmaları, yükün ve kullanılacak geminin sigortalı olmasına özen göstermeleri, anlaşmalarını yazılı şekilde yapmaları, ödemelerinin kayıtlı ve doğrudan işi yapana yönelik olması konusunda titiz davranmalarında yarar görüldüğü ifade edilmektedir.

11

TÜRKİYE-GÜNEY AFRİKA İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 10/04/2018 tarih 596 sayılı yazıda; DEİK/Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi tarafından 24 Nisan 2018 Salı günü İstanbul'da Türkiye-Güney İş Forumu'nun gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü, taslak programı ekte yer alan iş forumuna katılmayı arzu eden firmaların 20 Nisan 2018 Cuma günü mesai saatine kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/656/10772 linkinde yer alan katılım formunu doldurmalarının gerektiği belirtilmekte olup, foruma ilişkin toplantı yeri ve saatinin bilahare bildirileceği ifade edilmektedir.

Ek: Güney Afrika Bülteni

12

DIŞ TİCARET TALEP BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.