2018/02 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2018/2)

1. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri Hakkında Bilgi;

2. SİRHA LYON 2019 Fuarı Hakkında Bilgi;

3. ASIA FRUIT LOGISTICA Hong Kong Fuarı 2018 Hakkında Bilgi;

4. Cezayir İthalat Yasakları ve Gümrük Vergileri Hakkında Bilgi;

5. Irak Yeni Gümrük Vergileri Hakkında Bilgi;

6. Fas STA 17 Madde Değişikliği Uygulama Başlangıç Tarihi Hakkında Bilgi;

7. Ürdün Yatırım Fırsatları Hakkında Bilgi;

8. Mali Cumhuriyeti Yatırım Teşvik Politikası Hakkında Bilgi;

9. Seramik Ürünleri - Akredite Laboratuvarları Hakkında Bilgi;

10. Katar, Doha Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

11. Libya Konferansı Hakkında Bilgi;

12. OECD Tekstil Sektöründe Sorumlu İş İdaresi Forumu Hakkında Bilgi;

13. Dış Ticaret Talepleri;

 

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.

 

1

AB TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın yazısı ekinde alınan; Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nin 04.01.2018 tarihli yazısı ekte sunulmuştur.

Ek : AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciği Yazısı

 

2

SİRHA LYON 2019 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Lyon / FRANSA'da 26 - 30 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek "SİRHA LYON 2019 - Uluslararası Restorancılık, Otelcilik ve Gıda Ürünleri Fuarı” Türkiye Milli Katılım organizasyonunun ilk kez İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nce (KUMİB) gerçekleştirilmesinin planlanmakta olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu fuara ilişkin yer kirası, stant konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri ile teşhir ürünlerinin (Türkiye - Fransa fuar alanı) gidiş nakliyesini içeren katılım bedelinin (31.08.2018 tarihine kadar yapılan ödemelerde) 750 € / m2, ya da (01.09.2018 tarihi itibariyle yapılan ödemelerde) 850 € / m2 olacağı belirtilmekte olup, anılan fuara başvuruda bulunmak isteyen katılımcıların, EK(2) ve EK(3)'de yer alan ön başvuru formunu ve fuar katılım sözleşmesini firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak ve katılımcı payının 1. Taksit ödemesine dair banka dekontu ile birlikte İİB Genel Sekreterliği'nin kurumeyve@iib.org.tr e-posta adresine iletmesinin gerektiği ifade edilmektedir. Detaylı bilgi için Fındık - Kuru Meyve Birlikler Koordinasyon Şubesi'nin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

EK2: Başvuru Formu

EK3: Fuar Katılım Sözleşmesi

Detaylı Bilgi İçin:

Fındık - Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

Samet ÖZGÜNDÜZ

Tel: 0212 454 07 62

Erdal BAŞAR

Tel: 0212 454 05 48

Zühal DUMAN

Tel: 0212 454 07 63

E-posta: kurumeyve@iib.org.tr

 

3

ASIA FRUIT LOGISTICA HONG KONG FUARI 2018 HAKKINDA BİLGİ;

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 5 - 7 Eylül 2018 tarihleri arasında Hong Kong / Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan ASIA FRUIT LOGISTICA - Uluslararası Meyve, Sebze Ticaret Fuarı'nın Türkiye milli katılımının Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nce gerçekleştirileceği ifade edilmekte olup, bahse konu fuarın duyurusu ekte yer almaktadır.

EK4: ASIA FRUIT LOGISTICA 2018 Fuar Duyurusu

 

4

CEZAYİR İTHALAT YASAKLARI VE GÜMRÜK VERGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Cezayir'de 01 Ocak 2018 itibariyle bir kısım ürünlere ithalat yasağı (Ek-1) getirilirken bir kısım ürünlerin de (Ek-2) gümrük vergilerinin yükseltildiği bildirilmektedir.

Ek : 1 - Cezayir 2018 Yılı Yasaklanan Ürünler Listesi 2 - Cezayir Gümrük Vergileri Yükseltilen Ürünler Listesi

 

5

IRAK YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Irak Bakanlar Kurulu'nun 2017/393 sayılı kararı uyarınca, daha önce 0'la %100 arasında değişen gümrük vergisi oranlarının %0,5, %10, %15 ve %30 olmak üzere dört sınıfa ayrılmış olduğu; vergi oranlarının tespitinde yalnızca fasıl numarasının esas alındığı ve yeni tarifenin 01/01/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği,

Vergi tahakkukunun ve tahsilatının kolaylaştırılmasını amaçlayan söz konusu yeni tarife cetvelinin incelenmesinden, bugüne kadar vergiden muaf veya vergi oranı %5 olan eşya için vergi oranlarının %10'a çıkarıldığı, vergisi %40, %50 veya daha fazla eşyanın vergisinin ise %30'a indirildiği ve konuya ilişkin hazırlanan Ek'li karşılaştırma tablosunun iletildiği,

IKBY-Irak Kürk Bölgesel Yönetimi ile Merkezi Irak Hükümeti arasında, IKBY kontrolündeki sınır kapılarının merkezi hükümete devredilmesi konusunda anlaşma sağlandığına dair haberler bulunsa da, halihazırda Irak'a ihracatımızda kullanılabilen tek kara sınır kapısı konumundaki Habur Sınır Kapısı'nda IKBY'nin tarifesinin, Bağdat'ın kuzeyinde yer alan Safra İç Gümrük Kontrol Noktası'nda ise Merkezi Irak'ın tarifesinin uygulanmaya, bir başka ifadeyle Türk ihraç ürünlerine iki kez gümrük vergisi tatbik edilmeye devam edildiği; sorunun çözümünü teminen Ekonomi Bakanlığınca girişimlere devam edildiği bildirilmektedir.

Ek : Yeni Gümrük Tarife Cetveli

 

6

FAS STA 17 MADDE DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA BAŞLANGIÇ TARİHİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği'nin yazısına atıfla; Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanlığı'nın internet sitesinde, 04.01.2018 tarihinde yayımlanan ve ülkemizi ile Fas arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşmasının 17. maddesi hükümleri çerçevesinde bir kısım tekstil ve hazır giyim sektörü ürünlerinde "Geçici Uyum Önlemleri” alınmasını konu alan kamuoyu duyurusu hakkında bilgi verildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanlığı ile Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığı'nın 29 Aralık 2017 tarih 44-18 sayılı ortak kararına atıf yapılarak 08.01.2018 tarihli ve 5751/211 sayılı Sirkülerin yayımlandığı bildirilmektedir.

Ekte yer alan söz konusu Sirkülerde özetle, ülkemizden ithalatı gerçekleşen ve Sirküler ekli listede yer alan nihai tekstil ve hazır giyim ürünleri için ithalatta uygulanan gümrük vergilerinin mevcut MFN oranının % 90'ına kadar yükseltildiği, söz konusu önlemlerin ise 09 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere 200 günlük bir süre için uygulanacağı hususuna yer verildiği ifade edilmektedir.

Ek : Fransızca Sirküler

 

8

ÜRDÜN YATIRIM FIRSATLARI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazı ekinde yer alan, Ürdün Yatırım Komisyonu tarafından hazırlanan ve Amman Ticaret Müşavirliğimizden iletilen, Ürdün'de hayata geçirilmesi planlanan yatırımlara ilişkin "Ürdün Yatırım Fırsatları (Nisan 2017)" dokümanları ekte sunulmaktadır.

Ek : Ürdün Yatırım Fırsatları

 

9

MALİ CUMHURİYETİ YATIRIM TEŞVİK POLİTİKASI HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ekonomi Bakanlığı'na iletilen bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Mali Cumhuriyeti'nde yatırımların teşvikini amaçlayan ulusal bir politikanın benimsendiği, bu çerçevede hayata geçirilmesi planlanan bir dizi eylem doğrultusunda uluslararası yatırımcılara yönelik olarak Fransızca, İngilizce, Arapça ve Çince dillerinde aşağıdaki araçların oluşturulduğu,

· Mali ekonomisini taşıyıcı nitelikteki sektörlere ilişkin tanıtım fişleri;

· En kârlı sektörlere ilişkin broşürler;

· Mali'de yatırımlara ilişkin mevzuatın özeti;

· Mali'de şirket kurulabilmesi için gerekli belgelerin listesi.

Söz konusu araçların elektronik ortamda firmalarımızca temin edilebilmesinin mümkün olduğu ve isteyen firmalarımızın contact@apimali.gov.ml e-posta adresi ile iletişime geçebilecekleri belirtilmektedir.

 

9

SERAMİK ÜRÜNLERİ - AKREDİTE LABORATUVARLARI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Malezya Sağlık Bakanlığı tarafından Malezya'ya yapılacak gıda ürünlerinde kullanılacak seramik eşya ihracatında analiz belgesi istendiği ve bu konuda akredite edilmiş kuruluş bilgilerinin talep edildiğinden bahisle, T.C. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nden Ek'li listenin temin edildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Malezya'ya yapılacak gıda ürünlerinde kullanılacak seramik eşya ihracatında söz konusu listede bulunan laboratuvarlardan alınacak analiz raporu gerektiği ifade edilmektedir.

Ek : Akredite Laboratuvar Listesi

 

10

KATAR, DOHA TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve THY işbirliği ile 19-22 Şubat 2018 tarihleri arasında Katar Devleti'nin başkenti Doha'ya yönelik bir Ticaret Heyeti düzenleneceğinden bahisle, Doha şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Türkiye-Katar iş forumunun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan ikili firma görüşmelerinin (B2B) gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü,

Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete; seracılık malzemeleri, yapı malzemeleri, alçıpan levha, boyalar, yol uyarı levhaları, inşaat malzemeleri, otomotiv yedek parçaları, madeni yağlar, sokak lambaları, iletişimde kullanılan kablolar, fiber optik kablolar, güç kabloları, yangına dayanıklı kablolar, paratonerler, kesintisiz güç üniteleri, merkezi batarya sistemleri, aydınlatma aygıtları, amplifikatörler, kapalı devre güvenlik sistemleri, havalandırma sistemleri, santrifüj ve ev tipi pompalar, yangın pompaları, yangın hortumu makaraları, transformatörler, orta gerilimli elektrik panelleri, baralar ve bara sistemleri, elektrikli su ısıtıcıları, plastikten boru bağlantı sistemleri, genel gıda, bakliyat, meyve suları, kişisel bakım ürünleri, çocuk bezleri, mutfak eşyaları, genel süpermarket ürünleri, sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara göre imal ve ihraç eden firmalarımızın katılımlarında fayda görüldüğü,

Bu çerçevede, azami 35 firma temsilcisinden oluşacak heyete katılmak isteyen firmalarımızın en geç 31 Ocak 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar http://bit.ly/2CERSRX adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurmaları ve organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak biletleri, konaklama, toplantı ve transfer işlemlerinden doğan giderlerinin karşılanmasını teminen 1.500-USD tutarındaki katılım ücretini Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), USD hesabına yatırmaları ve ödeme dekontunu bestecoskuner@tim.org.tr ve yigiteser@tim.org.tr adreslerine e-posta ile göndermeleri gerektiği (Tel: 02124540096 - 02124540385); katılımın ödeme dekontları ulaştıktan sonra kesinleşeceği söz konusu etkinlik kapsamında uçak biletleri kesildikten ve otel rezervasyonları yapıldıktan sonra katılımcılarımızın katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesi yapılmadığı,

Nitelikli bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması için başvuru formlarının eksiksiz doldurulmaları ve ödemelerin zamanında yapılmasının büyük önem arz ettiği bildirilmektedir.

Ek : Heyet Taslak Programı

 

11

LİBYA KONFERANSI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; 24-25 Şubat 2018 tarihlerinde, ülkemizden ve Libya'dan üst düzey hükümet yetkililerinin iştirak edecekleri bir "Libya Konferansı” etkinliğinin düzenlenmesinin öngörüldüğünden bahisle, söz konusu etkinlik çerçevesinde, firmalarımızın Libya'ya yönelik ihracatlarında yaşadıkları somut sorunlar da karşı makamlarla paylaşılacağından, bu sorunların çözümü için çalışmaların yürütülmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bu bağlamda; üyelerimizin Libya'ya yönelik ihracatlarında yaşadıkları somut sorunlar ve çözüm önerilerinin ek'li form vasıtasıyla en geç 01 Şubat 2018 Perşembe mesai bitimine kadar TİM'e kemalbatuhanyazici@tim.org.tr e-posta adresine bildirilmesi beklenmektedir.

Ek : Form

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait http://www.ekonomi.gov.tr/ adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.